Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ? ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <== i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!
Użytkownik AnnaS jest redaktorem.
Annas_20120518205519_thumb

AnnaS

1026
punktów

Zajmuje 7 miejsce w rankingu.
Sam o sobie...

http://​korepetycje.pomorze.p​l

Ostatnie komentarze użytkownika AnnaS


Komentarz do nadesłanego zadania.
17.10.2012 07:24 i 07 sekund

Jeśli chodziło Ci o inne zadanie, to wpisuj proszę wzory wg tabeli, żeby można było się zrozumieć.


Komentarz do nadesłanego zadania.
12.05.2012 12:22 i 05 sekund

Proszę, o to właśnie chodzi :)


Komentarz do nadesłanego zadania.
11.05.2012 21:30 i 58 sekund

Mi wyszło .


Komentarz do nadesłanego zadania.
11.05.2012 14:44 i 19 sekund

To niestety jes nieprawidłowo rozwiązane... Do kwadratu jest podniesiony sam x, a nie .Prawidłowe rozwiązanie poniżej.


Komentarz do nadesłanego zadania.
11.05.2012 13:23 i 26 sekund

Tu znowu wyłącz sobie najpierw x przed nawias i wtedy będzie już widać :)


Komentarz do nadesłanego zadania.
11.05.2012 09:41 i 47 sekund

Zadanie jest niekompletne. Patrząc na inne dodane przez Ciebie zadania, domyślam się, że chodziło o rozwiązanie nierówności lub równania, ale niestety nadal nie wiemy jakiej/jakiego.


Komentarz do nadesłanego zadania.
11.05.2012 09:22 i 13 sekund

Widzę, że sobie radzisz :).
Można go zlikwidować mnożąc licznik i mianownik przez .


Komentarz do nadesłanego zadania.
10.05.2012 18:01 i 33 sekund

Wszystko jest ok. Po prostu to z prawej strony nierówności trzeba przenieść na lewą stronę (odejmując) - to jest pierwszy krok, który napisałam. Jakby były jeszcze jakieś pytania, to śmiało - najlepiej jako wiadomość, bo wtedy widzę od razu.


Komentarz do nadesłanego zadania.
09.05.2012 14:57 i 32 sekund

Swoją drogą ciekawe, że planowali wakacje dwutygodniowe, a pojechali na 4... ;)


Komentarz do nadesłanego zadania.
07.05.2012 17:09 i 01 sekund

Ale byka strzeliłam... :< To akurat będzie 2.

Ostatnio dodane zadania przez AnnaS

Liceum » Pierwiastki i potęgi » #2715
26.03.2012 09:18 i 18 sekund
Udowodnij:
+<
5 punktów

Ostatnio rozwiązane zadania przez AnnaS

31.05.2013 21:13 i 43 sekund
Sinus jest równy dla kąta lub , gdzie k jest liczbą całkowitą, bo sinus powtarza się okresowo, a nie mamy w treści ograniczenia do którejś ćwiartki. Zatem:
obie strony podzielimy przez 2

lub
obie strony podzielimy przez 2

Rozwiązanie użytkownika AnnaS jest najlepsze!
19.02.2013 17:41 i 44 sekund
jest nierównością kwadratową ze względu na .
Żeby była ona spełniona dla wszystkich , musimy mieć conajwyżej jedno miejsce zerowe (bo warunek, żeby współczynnik przy był dodatni jest spełniony). Jedno miejsce zerowe jest wtedy, gdy delta równania kwadratowego jest równa zeru. Natomiast dla delty ujemnej będziemy mieli same dodatnie wartości.

Współczynniki nierówności:
Obliczamy deltę:


Delta musi być mniejsza bądź równa zero, zatem:I to jest nasz jedyny warunek do tego zadania. Musimy znaleźć , które będzie spełniało ten warunek, czyli musimy rozwiązać nierówność kwadratową z niewiadomą .

Znajdujemy miejsca zerowe nierówności, obliczając deltę tej nowej nierówności:
lub

Współczynnik przy kwadracie jest dodatni, więc ramiona paraboli będą skierowane w górę. Zatem wtedy, gdy

Dla takich nierówność jest spełniona dla wszystkich .

19.02.2013 14:11 i 57 sekund
Jeśli chodzi o rozwiązanie równania (nie napisałeś, jakie jest polecenie), to trzeba sprowadzić do:

Wówczas równanie ma postać:

Za podstawiamy nową zmienną t i mamy do rozwiązania równanie kwadratowe:

po rozwiązaniu którego wracamy do zmiennej x.

Czy teraz będziesz umieć to rozwiązać? :)

Rozwiązanie użytkownika AnnaS jest najlepsze!
08.12.2012 16:24 i 58 sekund
Jeśli 331 pomniejszymy o 11, to podzieli się przez szukaną liczbę bez reszty (331-11=320).
Podobnie 459 (459-11=448).

Zatem ta liczba musi być taka, żeby 320 i 448 dzieliły się bez reszty - musi być dzielnikiem tych liczb.
Znajdujemy największy wspólny dzielnik:
320=12*5
448=12*7
Największym wspólnym dzielnikiem będzie 12.

Zatem należy te liczby podzielić przez 12.

08.12.2012 16:16 i 07 sekund
Ogólna zasada jest taka, że sprowadzamy te ułamki do wspólnego mianownika i porządkujemy licznik i mianownik, wyłączamy wspólny czynnik w liczniku, to samo w mianowniku i jeśli się da, to skracamy.
Czasem, jak w przykładzie a rozwiązanym w załaczniku, można najpierw coś wyłączyć, a potem doprowadzić do wspólnego mianownika.
Czasem, jak w przykładzie c, możemy skorzystać ze wzorów skróconego mnożenia.

08.12.2012 16:03 i 31 sekund
Rozwiążmy równanie:


08.12.2012 15:49 i 24 sekund
Dalej musisz prawą stronę doprowadzić do wspólnego mianownika i po dodatniu tych ułamków porównać licznik lewej strony równania (64) i licznik prawej - tzn. porównujesz współczynniki przy kolejnych potęgach x i przy wyrazie wolnym. Otrzymasz układ równań na współczynniki A, B, C, D.

Rozwiązanie użytkownika AnnaS jest najlepsze!
08.12.2012 14:50 i 57 sekund
Rozwiązywanie w toku...
1. Dziedzina:

Mianownik musi być różny od i będzie taki dla każdego czyli .

Zbadajmy co się dzieje na końcach dziedziny - zrobimy to obliczając odpowiednie granice.

Z granic tych wynika, że funkcja może mieć asymptotę poziomą.Z tych granic widać, że funkcja ma asymptoty pionowe dla x=-2 i x=2.


Asymptoty:

O asymptotach pionowych już mówiliśmy. Poszukajmy teraz asymptoty ukośnej:To samo wyjdzie dla , więc możemy się spodziewać, że asymptota będzie obustronna, pozioma (bo współczynnik kierunkowy równy ).Rzeczywiście funkcja ta będzie mieć asymptotę poziomą obustronną o równaniu .2. Pierwsza pochodna:


Pierwsza pochodna jest ujemna w całej dziedzinie, zatem funkcja maleje - przedziałami, bo musimy pamiętać, że jest nieciągła!


3. Druga pochodna:

W funkcja ma punkt przegięcia. Zbadajmy wypukłość wykresu funkcji, sprawdzając przedziały, gdzie druga pochodna jest większa od zera i gdzie jest mniejsza. Mianownik drugiej pochodnej jest większy od zera dla każdego , będziemy więc badać dalej tylko licznik:


funkcja jest wklęsła


funkcja jest wypukłaTe wszystkie informacje o funkcji można podsumować w tabeli oraz narysować jej wykres.

Rozwiązanie użytkownika AnnaS jest najlepsze!
08.12.2012 14:45 i 02 sekund
Korzystając ze wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów otrzymujemy lewą stronę w postaci iloczynu:

Musimy się teraz zastanowić, na jaki iloczyn rozłożyć prawą strone - w tym celu rozłożymy 36 na czynniki pierwsze:
36|2
18|2
9|3
3|3
1|
Z prawej strony równania możemy więc mieć iloczyny:
Teraz spośród tych iloczynów szukamy takiego, który mógłby być równy lewej stronie. Oczywiście a-b będzie mniejsze lub równe a+b. Sprawdźmy podstawiając za lewą stronę:
- rozwiązując ten układ równań otrzymujemy
- rozwiązując ten układ równań otrzymujemy - nie jest to liczba naturalna
- rozwiązując ten układ równań otrzymujemy - znów nie jest to liczba naturalna
- rozwiązaniem jest
Zatem rozwiązaniem będa pary liczb 10 i 8 oraz 6 i 0..


11.11.2012 20:34 i 52 sekund
To będzie kombinacja 2 elementów spośród 10, więc:

Odp.: Będzie 45 takich prostych.