Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ? ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <== i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!
Avatar_thumb

annominacja

623
punkty

Zajmuje 10 miejsce w rankingu.
Sam o sobie...

Korepetytorka z matematyki i fizyki.
Studentka architektury i urbanistyki, budownictwa (konstrukcji), która studiowała matematykę ;).

Ostatnie komentarze użytkownika annominacja


Komentarz do artykułu.
08.05.2012 16:13 i 26 sekund

Brakujące zadanie też było proste wystarczyło zapisać, że: miara kąta BPA+0,5 miary kątaABC+ 0,5miary kątaCAB=180 i drugie równanie, że miara kąta ABC+ miara kąt BAC+miara kąta BCA=180

Z drugiego rownania wystarczy wyznaczyć sumę kątów CBA i BAC i podstawić do równania pierwszego.
Otrzymujemy ostatecznie, że kąt BPA=90stopni+0,5 kąta BCA.
I na tym dowód się kończy, bo kąt rozwarty jest większy od 90 stopni a wiemy, że obojętnie co dodamy (większego od 0) do 90 stopni da nam miarę większą od 90 stopni.

Szkoda, że nie mogę umieszczać zdjeć, to byloby łatwiej.
Powodzenia życzę ;)


Komentarz do nadesłanego zadania.
19.12.2011 19:54 i 30 sekund

log5 z 5 to 1 a dalej to ze wzorów (dostępnych chociazby w tablicach matematycznych, maturalnych)


Komentarz do nadesłanego zadania.
10.12.2011 14:13 i 34 sekund

Już poprawiłam, a x^4 to x do potęgi 4 tak samo x^3 to x do potęgi 3 i x^2 to x do potęgi 2


Komentarz do nadesłanego zadania.
02.12.2011 19:03 i 14 sekund

a=1 b=-5 c=4 jeżeli chodzi o współczynniki w równaniu kwadratowym

annominacja nie dodał żadnego zadania do rozwiązania.

Ostatnio rozwiązane zadania przez annominacja

08.05.2013 11:35 i 16 sekund
Musimy obliczyć objętość, która opisana jest wzorem : V=1/3*pi**H
H- dłuższa przyprostokątna trójkąta i zarazem wysokość stożka
r- krótsza przyprostokątna trójkąta i zarazem promień koła podstawy
Najłatwiej powyższe długości jest obliczyć z funckji trygonometrycznych:
sin=H/10 ===> H=10*0,5*=5
cos=r/10 ===> r=10*0,5=5

Ostatecznie podstawiając do wzoru na V otrzymujemy:
V=1/3*pi*((5)^2)*5=125/3

23.03.2012 17:44 i 35 sekund
Korzystam ze wzoru: n(n-3), gdzie n oznacza liczbę kątów w jednej podstawie
n(n-3)=10
n^2-3n-10=0

delta=9+40=49
n=(3-7)/2=-2, to nie jest odpowiedź bo n>0
lub n=(3+7)/2=5

Zatem rozwiązaniem jest graniastosłup o podstawie pięciokąta.


23.03.2012 17:28 i 52 sekund
aby liczba była podzielna przez 24 musi być podzielna przez 2 i przez 3 i być wielokrotnością 24

p>3

(p^2-1)|24 24k=p^2-1 i k należy do liczb naturalnych
podstawiamy po kolei liczby pierwsze
(5^2-1)=24
(7^2-1)=(49-1)=48
(11^2-1)=(121-1)=120

(p-1)(p+1)=24k
aby liczba 24k była podzielna przez 24 w jednym nawiasie musi być liczba podzielna przez 6 a w drugim przez 4.
z definicji liczb pierwszych wiemy, że wszystkie liczby oprócz 2 są liczbami nieparzystymi. więc
możemy p zapisać jako 2n-1

podstawiając do wzoru (p-1)(p+1)=24k p=2n-1 otrzymujemy:
(2n-1-1)(2n-1+1)=2n(2n-2)=4n(n-1)

wiemy zatem, że liczba podzielna jest przez 4

Pozostało udowodnić, że liczba 24k jest podzielna przez 6
wiemy, ze wszystkie liczby pierwsze po dodaniu lub odjęciu 1 stają się parzyste. w związku z tym są od razu podzielne przez 2 dodatkowo wiemy, że jeżeli odejmujemy i dodajemy w tym samym czasie od liczby pierwszej 1 to różnica między nimi wynosi 3, więc jest to liczba podzielna przez 3 a w dodatku jest podzielna przez dwa bo jest to liczba parzysta.

Enjoy ;)

23.03.2012 17:07 i 20 sekund
n=a^2+b^2
5n ma mieć tą samą własność więc:
5n=5(a^2+b^2/)
cnd

23.03.2012 16:58 i 58 sekund
Zalożenia x1-pierwiastek pierwszy x2-pierwiastek drugi
1) x1 jest różne od x2 dlatego delta>0
2) m=x1^2+x2^2

1) delta=(2m+3)^2-4(m^2-1)=4m^2+12m+9-4m^2+4=12m+13
12m+13>0
m>-13/12

2) f(m)=x1^2+x2^2=(x1+x2)^2 - 2x1x2
korzystając ze wzorów viety
(x1+x2)=-b/a=2m+3
x1x2=c/a=-1
podstawiamy więc:
f(m)=x1^2+x2^2=(x1+x2)^2 - 2x1x2=(2m+3)^2+2=4m^2+12m+9+2=4m^2+12m+11

PODSUMOWUJAC:
dziedzina funkcji m>-13/12
funkcja ma wzór: f(m)=4m^2+12m+11

23.03.2012 16:42 i 31 sekund
y=-x^2+2x+8
<-3,6>
Sprawdzamy gdzie znajduje sie wierzchołek funkcji.
p=-b/2a=2/2=1
q=-delta/4a=-(4+32)/(-4)=36:4=9
wartość największa znajduje się w punkcie (1;9), ponieważ współczynnik stojący przed x^2 jest mniejszy od 0 a ramiona paraboli są zwrócone do dołu.

Największą wartość sprawdzamy podstawiając odpowiednio wartość graniczne zbioru <-3,6>, czyli:
dla x=-3 y=-9-6+8=-7
dla x=6 y=-36+12+8=-16
W związku z tym najmniejszą wartość przyjmuje dla x=6 y=-16

16.01.2012 10:39 i 43 sekund
3x^2-x-4>0

(3x-4)(x+1)>0

Wysujemy parabolę z ramionami do góry i wybieramy miejsca gdzie jest powyżej osi. Miejsca przecięcia paraboli i osi to x1=4/3 i x2=-1

x należy do przedziału (-oo,-1)u(4/3,+oo)

24.12.2011 18:11 i 46 sekund
\Deltax_{1}\frac{-3-}{2}x_{2}\frac{-3+}{2}x_{1}x_{2}$)

19.12.2011 21:27 i 52 sekund
*=64
=
3x=6
x=2

19.12.2011 21:26 i 14 sekund
a) x={-1,1,2}
b) x={1;4/7;20/29}
c)x={0;0,5;2}
d)x={-1,0,1}