Wybierz dział:

Zadanie 849

Zbiorem wartości funkcji opisanej za pomocą powyższej tabeli jest:

Zadanie 234

Podaj wzór funkcji, która każdej liczbie naturalnej przyporządkowuje iloczyn kwadratu tej liczby oraz liczby o jeden od niej mniejszej.

Zadanie 236

Podaj wzór funkcji, która każdej liczbie naturalnej przyporządkowuje największą liczbę parzystą, mniejszą od tej liczby, a następnie naszkicuj wykres tej funkcji dla liczb naturalnych z przedziału  [1,8].

Zadanie 856

Zaznacz prawdziwe zdanie. Funkcją jest:

Zadanie 854

 

Zaznacz nieprawdziwe zdanie:

Zadanie 737

 

Dziedziną funkcji przedstawionej na powyższym rysunku jest:

Zadanie 238

Podaj wzór funkcji, która każdej liczbie naturalnej, przyporządkowuje n-ty wyraz ciągu arytmetycznego o różnicy 2 i pierwszym wyrazie równym 3.

Zadanie 845

Dany jest zbiór A=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}. Funkcja f każdej liczbie z tego zbioru, przyporządkowuje jej liczbę odwrotną. Zaznacz właściwy wzór tej funkcji:

Zadanie 738

Maksymalny przedział, w którym funkcja przedstawiona na powyższym rysunku maleje to:

Zadanie 235

Dana jest funkcja opisana za pomocą tabeli:

 

Naszkicuj wykres tej funkcji.

Zadanie 740

Wzór funkcji liniowej przedstawionej na powyższym rysunku to:

Zadanie 736

Dziedziną funkcji, której wykres znajduje się na rysunku jest:

Zadanie 735

 

Miejsca zerowe funkcji przedstawionej na rysunku  to:

Zadanie 731


Miejscem zerowym funkcji przedstawionej na rysunku jest:

Zadanie 732


Zbiór wartości funkcji przedstawionej na rysunku to:

Zadanie 734

Zbiór wartości funkcji przedstawionej na rysunku to:

Zadanie 739

Maksymalny przedział, w którym funkcja przedstawiona na powyższym rysunku rośnie to:

Zadanie 545

Funkcja f dana jest wzorem:

f(x)=\sqrt{4x^2-12x+9}-\sqrt{x^2-10x+25}.

a) Narysuj wykres funkcji f.

b) Wyznacz miejsca zerowe funkcji f.

c) Narysuj wykres funkcji g danej wzorem:  g(x)=|f(x)+2|.

Zadanie 87


 

Na podstawie wykresu funkcji y=f(x) przedstawionego na rysunku, narysuj wykres funkcji  y=f(x+1).

Zadanie 86

Na podstawie wykresu funkcji y=f(x) przedstawionego na rysunku, narysuj wykres funkcji y=-f(x).

« 1