Wybierz dział:

Zadanie 192

Ze zbioru liczb naturalnych mniejszych od 50 wybieramy losowo jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo, że będzie to liczba podzielna przez 3.

Zadanie 205

Ze zbioru A=\{1,2,3,...,100\} losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez  4 .

Zadanie 215

W Dużym Lotku jest losowanych 6 numerów spośród 49. Ile różnych wyników można otrzymać w tym losowaniu?

Zadanie 453

Ile jest takich liczb pięciocyfrowych o różnych cyfrach, których trzecia i czwarta cyfra jest parzysta,a pozostałe trzy nieparzyste?

Zadanie 196

Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych wybieramy losowo jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo, że będzie to liczba podzielna przez  8 .

Zadanie 594

Na ile sposobów można podzielić grupę sześcioosobową, na trzy zespoły dwuosobowe?

Zadanie 803

O zdarzeniach A oraz B wiadomo, że: A \subset B, P(A)=0,3, P(B)=0,5. Wtedy:

Zadanie 201

Dane są punkty A=(1,1),\ \ B=(1,5),\ \ C=(-3,4),\ \ D=(-2,-3),\ \ E=(2,-4). Spośród tych punktów wybieramy losowo dwa. Oblicz prawdopodobieństwo, że prosta poprowadzona przez te dwa punkty będzie:

a) rosnąca

b) malejąca

Zadanie 1120

O zdarzeniach A i B wiadomo, że P(A)=P(A'), P(B)=0,3 oraz P(A \cup B)=0,7. Wskaż prawidłową odpowiedź:

Zadanie 187

W dwóch pudełkach znajdują się kule. W pierwszym pudełku są  4 kule zielone, 2 czerwone oraz 10 białych. W drugim pudełku natomiast są 3 kule zielone, 5 kul czerwonych oraz 7 kul białych. Z każdego pudełka losujemy po jednej kuli. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul tego samego koloru.

Zadanie 186

Kule znajdujące się w urnie są ponumerowane. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli o numerze większym od  8 wynosi 0,7, natomiast prawdopodobieństwo wylosowania kuli o numerze mniejszym od 11  wynosi 0,6. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania kuli o numerze 9 lub 10.

Zadanie 222

Na ile sposobów można rozmieścić liczby od 1 do 9 w tablicy o wymiarach 3 \times 3  ?

Zadanie 220

W pudełku znajdują się 2 kule białe, 6 czerwonych i 6 zielonych. Na ile sposobów można wyciągnąć z tego pudełka trzy kule, z których każda jest innego koloru?

Zadanie 452

Na ile sposobów można rozmieścić liczby od 1 do 4 w tablicy o wymiarach 2 \times 2  ?

Zadanie 595

Na ile sposobów możemy rozdzielić 5 piłek do 3 koszy tak, aby żaden kosz nie został pusty?

Zadanie 596

Dany jest zbiór liter \{M,K,O,A,T,L,G,R,E\}. Losujemy z tego zbioru 5 liter. Oblicz prawdopodobieństwo, że 5 wylosowanych liter z tego zbioru, w kolejności losowania utworzy wyraz AKTOR.

Zadanie 829

Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, których obie cyfry są parzyste?

Zadanie 214

W pudełku znajdują się  4 kule białe i 10 kul zielonych. Losujemy dwie kule bez zwracania. Na ile sposobów można wyciągnąć z pudełka dwie kule o różnych kolorach?

Zadanie 223

Rzucamy dwa razy sześcienną kostką do gry i po każdym rzucie zapisujemy liczbę wyrzuconych oczek

a) Ile jest wszystkich możliwych wyników?

b) Ile jest wszystkich wyników, w których w pierwszym rzucie otrzymamy liczbę parzystą, a w drugim liczbę nieparzystą?

c) Ile jest wszystkich wyników, w których liczba wyrzuconych oczek w jednym z rzutów będzie parzysta, a w drugim nieparzysta?

d) Ile jest wszystkich wyników takich, że suma wyrzuconych oczek jest liczbą parzystą?

Zadanie 199

Ze zbioru A=\{2,4,5,7,12\} losujemy  trzy liczby ( ze zwracaniem). Każda z tych liczb oznacza długość odcinka. Oblicz prawdopodobieństwo, że z odcinków o takiej długości da się zbudować trójkąt.

« 1