Wybierz dział:

Zadanie 3

Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich a oraz b, spełniających nierówność:

\cfrac{5}{9}<\cfrac{a}{b} <\cfrac{2}{3}

Zadanie 624

Liczbę -0,87 zaokrąglamy do pierwszego miejsca po przecinku. Błąd bezwzględny tego przybliżenia to:

Zadanie 613

Ułamek \cfrac{6}{7} zapisany w postaci dziesiętnej (z przybliżeniem do czwartego miejsca po przecinku) to:

Zadanie 395

Zaokrąglij liczbę 1,655 do drugiego miejsca po przecinku, a następnie oblicz błąd względny i bezwzględny tego przybliżenia. Wyniki podaj z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Zadanie 617

Liczba 0,375  zapisana w postaci ułamka zwykłego to:

Zadanie 1

Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich a oraz b, spełniających nierówność:

\cfrac{3}{5}<\cfrac{a}{b} <\cfrac{4}{5}

Zadanie 711

Która z liczb jest rozwiązaniem równania 2(x-3)+\cfrac{1}{3}(3-15x)=2x+5?

Zadanie 602

Spójrz na poniższe rozumowanie, i znajdź w nim błąd.

 

Niech:

a=2

b=1

Wtedy

a=2b

a-b=b

Mnożymy obustronnie równanie przez a-b:

(a-b)^2=b(a-b)

a^2-2ab+b^2=ab-b^2

a^2-2ab=-2b^2+ab

a(a-2b)=b(a-2b)

Dzielimy obustronnie równanie przez a-2b:

a=b

Czyli

2=1.

 

Zadanie 709

Wskaż liczbę wymierną między 0,25, a  \cfrac{4}{11}:

Zadanie 2

Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich a oraz b, spełniających nierówność:

\cfrac{4}{7}<\cfrac{a}{b} <\cfrac{5}{7}

Zadanie 4

Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich a oraz b, spełniających nierówność:

\cfrac{5}{6}<\cfrac{a}{b} <1

Zadanie 63

Wskaż takie liczby a oraz b, że spełniają poniższą nierówność oraz a jest liczbą wymierną, natomiast b jest liczbą niewymierną.

\cfrac{3}{8}<a<b<1,51

Zadanie 562

Liczby 54 i 38 podzielono przez pewną liczbę. Przy dzieleniu 54 przez tą liczbę otrzymano resztę  9, natomiast przy dzieleniu  38 otrzymano resztę 8 . Jaka to liczba?

Zadanie 615

Ułamek \cfrac{25}{4} zapisany w postaci dziesiętnej to:

Zadanie 610

Przybliżenie liczby 2.53667 do trzeciego miejsca po przecinku to:

 

Zadanie 607

Wskaż, który zbiór zawiera tylko liczby całkowite.

Zadanie 616

Liczba 0,(1)  zapisana w postaci ułamka zwykłego to:

Zadanie 611

Przybliżenie liczby 0,32145 do drugiego miejsca po przecinku to:

Zadanie 612

Przybliżenie liczby 693,78965 do trzeciego miejsca po przecinku to:

Zadanie 623

Liczbę -1,25 zaokrąglamy do pierwszego miejsca po przecinku. Błąd bezwzględny tego przybliżenia to:

« 1