Wybierz dział:

Zadanie 503

Wiedząc, że  

1+\log_{2}{a}=\log_{2}{3}+\log_{2}{6}

\log_{3}{3b}=\log_{3}{24}-\log_{3}{2}

\log\cfrac{c}{5}=1-\log{2}

oblicz średnią arytmetyczną liczb a,\ b i c, oraz ich średnią ważoną, jeżeli wagi wynoszą kolejno 2,3 i 5.

Zadanie 649

Wynikiem działania \log{42}-2\log{6} jest:

Zadanie 534

Oblicz:

a)\ \log_{4}27 * \log_{\sqrt{3}}{64}

b)\ \log(\log_{6}32+5\log_{6}3)+\cfrac{\log_{5}{2}}{\log_{5}{2}+1}

 

Zadanie 592

Rozwiąż graficznie równanie:

\log_{3}(x-2)-\cfrac{1}{2}|x-3|=0.

Zadanie 645

Wynikiem działania \log_{4}{3}+\log_{4}{\cfrac{1}{3}} jest:

Zadanie 1047

Jeżeli \log_{x}256=4 to x jest równy:

Zadanie 10

Wiedząc, że  

\log_{3}{a}=\log_{6}{b}=\log_{9}{c}=2

oblicz a+b+c.

Zadanie 436

Oblicz:

3(\log_{2}{32}+\log_{3}{81})

Zadanie 590

a) Wiadomo, że \log_{14}2 \approx 0,27 i \log_{14}3 \approx 0,42. Oblicz  \log_{21}7.

 b) Wiadomo, że \log_{12}2\approx 0,28 i \log_{12}3 \approx 0,44. Oblicz \log_{18}108.

Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Zadanie 1029

Wartość wyrażenia \log_{3}{27}+\log_{\frac{1}{2}}{2}-\log_{\frac{1}{2}}{4} wynosi:

Zadanie 1025

Jeżeli \log_{5}x=4 to x jest równy

Zadanie 9

Oblicz:

3(\log_{2}{16}+\log_{3}{27})

Zadanie 591

Rozwiąż równanie:

\cfrac{2}{\log^2_{x}2}+5\log_{2}x-3=0.

Zadanie 646

Liczba \log{18} jest równa:

Zadanie 11

Wiedząc, że  

\left\{\begin{matrix}
\log_{2}{ab}=9\\ 

\log_{2}{\cfrac{b}{a}}=3

\end{matrix}\right.

oblicz \sqrt[3]{a+b+53}.

Zadanie 433

Wiedząc, że:

\left\{\begin{matrix}
\log_{2}{a}+\log_{2}{b}=6\\ 
\log_{2}{\cfrac{b}{a}}=2
\end{matrix}\right.

Oblicz a i b.

Zadanie 647

Liczba \log{16} jest równa:

Zadanie 648

Liczba \log{64} jest równa: