Wybierz dział:

Zadanie 636

2^{4} : \sqrt[3]{8}+4

Zadanie 638

Liczba 4^{20} * 2^{30}jest równa:

Zadanie 1038

Liczba 2^{\sqrt{3}}* 8^{\sqrt{27}} jest równa:

Zadanie 1036

Wynikiem działania \cfrac{ \sqrt[3]{-8} * \sqrt[3]{-27} }{\sqrt{9}} jest:

Zadanie 425

Przedstaw \cfrac{5* \left(\cfrac{1}{2}\right)^{-2} - \left(\cfrac{1}{3}\right)^{-3}}{\sqrt[3]{-27}* 3} w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.

Zadanie 643

Liczba 2^{\frac{5}{3}}* \sqrt[3]{4^2} jest równa:

Zadanie 429

Zapisz \cfrac{32^{2}: (0,125)^{\cfrac{1}{3}} }{2 * (4^2)^3 } w postaci jednej potęgi.

Zadanie 642

Wynikiem działania 0,5^{345} * 2^{345} * \sqrt[3]{27} jest:

Zadanie 1037

Wynikiem działania \cfrac{60^3}{9\sqrt{9}* 10^3} jest:

Zadanie 428

Oblicz \cfrac{\sqrt{32}-\cfrac{\sqrt{16}}{\sqrt{2}}}{\left(\cfrac{1}{\sqrt{2}}-\cfrac{\sqrt{2}}{4}\right)^0} * \sqrt{8}.

Zadanie 640

Liczba  \left(\cfrac{1}{2}\right)^{45} * 2^{45}  jest równa:

Zadanie 637

Liczba 3^{90} * 9^{30} jest równa:

Zadanie 639

Liczba 5^{20} * 25^{30} jest równa:

Zadanie 644

Liczba 3^{\cfrac{3}{4}}* \sqrt[4]{3} jest równa:

Zadanie 1144

Liczba 3^{\frac{5}{3}}* \sqrt[3]{9^2} jest równa:

Zadanie 427

Przedstaw \cfrac{\left(\cfrac{8}{27}\right)^{\cfrac{1}{3}} * \left( \left(\cfrac{2}{3} \right)^2 \right)^3 }{ 2^4:3^4 } w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.

Zadanie 426

Oblicz \cfrac{7-2* \left(\cfrac{2}{3}\right)^{-2}}{6^{-\cfrac{1}{2}} * {\sqrt{\cfrac{1}{6}}}}.

Zadanie 641

Liczba 6^{10} * 36^2 jest równa: