Wybierz dział:

Zadanie 635

Rozwiązaniem równania  \left|x+\cfrac{2}{3}\right|=6 są liczby:

Zadanie 389

Zapisz za pomocą jednego przedziału zbiór A\cap B, gdzie A=(2,+\infty),\ B=(-10,15], a następnie zaznacz go na osi liczbowej.

Zadanie 1137

 

Zbiór  zaznaczony na osi jest rozwiązaniem nierówności:

Zadanie 627

Zbiór rozwiązań nierówności    | x-3| < 2 został zaznaczony na osi:

Zadanie 431

Rozwiąż równanie: |x+4|=32

Zadanie 393

Przedział (2,9) składa się z liczb, które należą do przedziału A lub do przedziału B, natomiast przedział (3,7) złożony jest z liczb, które należą jednocześnie do A i do B. Wyznacz przedziały A i B, jeżeli wiadomo, ze są one postaci A=(a_1,a_2),\ B=(b_1,b_2) oraz że  a_1<b_1.

Zadanie 6

Rozwiąż równanie i zaznacz rozwiązanie na osi liczbowej: | x+2| \leq 14

Zadanie 7

Rozwiąż nierówność i zaznacz rozwiązanie na osi liczbowej: | x+5|>1

Zadanie 8

Rozwiąż i zaznacz na osi liczbowej: | x-4| \geq 11

Zadanie 391

A jest przedziałem określonym następująco: A=(a,b), gdzie a<b oraz a,b są rozwiązaniami równania |x+9|=3. Przedział B powstaje przez przesunięcie wzdłuż osi w prawo przedziału A o 3 jednostki. Wyznacz wszystkie elementy, które należą do przedziału A, a nie należą do przedziału B.

Zadanie 631

Zbiór rozwiązań nierówności  | x-1| > 5 został zaznaczony na osi:

Zadanie 388

Rozwiąż równanie: |x-7|=\cfrac{4}{3}

Zadanie 385

Rozwiąż równanie: |x+5|=34

Zadanie 392

A jest przedziałem określonym następująco: A=[a,b), gdzie a<b oraz a,b są rozwiązaniami równania |x-2|=3. Przedział B powstaje przez przesunięcie wzdłuż osi w lewo przedziału A o 2 jednostki. Wyznacz wszystkie elementy, które należą  jednocześnie do przedziału A i B.

Zadanie 437

Rozwiąż nierówność: | x-3| \geq 11

Zadanie 553

Rozwiąż równanie:

 | |2x-1|+3|x| +|3x-3| |=6.

Zadanie 554

Zbiór P jest zbiorem wszystkich punktów na osi liczbowej, których suma odległości od punktów 5 i 7 jest nie większa niż 5. Wyznacz jakie punkty należą do zbioru P i zaznacz go na osi liczbowej.

Zadanie 555

Wyznacz dla jakich wartości parametru p równanie

|x+7|+|x-3|=p

ma dokładnie dwa rozwiązania.

Zadanie 633

 

Zbiór  zaznaczony na osi, opisuje nierówność:

Zadanie 632

 

Zbiór  zaznaczony na osi, opisuje nierówność:

« 1