Wybierz dział:

Zadanie 330

Zapisz wielomian  W(x)=x^3-4x^2+x-4 w postaci iloczynowej.

Zadanie 90

Rozwiąż równanie:

x^3+2x^2+2x+4=0

Zadanie 355

Znajdź rzeczywiste pierwiastki wielomianu W(x) = x^6 - x^4 + x^2 -1

Zadanie 422

Oblicz  [W(x)]^2 - Q(x) jeżeli:

W(x)=(x+2)

Q(x)=(x+1)(x^3-3x^2-2)

Zadanie 556

Dla jakich wartości parametru m, reszta z dzielenia wielomianu

W(x)=(m+15)x^{30}+(m-15)x^{29}+(m+14)x^{28}+(m-14)x^{27}+...

+(m+1)x^{2}+(m-1)x+m^2-m

przez dwumian x+1 jest równa 246.

Zadanie 568

Rozwiąż równanie:

|8x^3-1|=4x^2+2x+1.

Zadanie 691

Dane są wielomiany V(x)=4x^6+x+1, W(x)=x^3+x^2+x. Stopień wielomianu W(x) + V(x) wynosi:

Zadanie 444

Oblicz Q(x)-P(x), jeżeli:

Q(x)=2x^4-2x^2+5x+9

P(x)=2x^4+3x^2-11x+10

Zadanie 970

Iloczyn pierwiastków wielomianu W(x) = x^3 + 5x^2 - 4x - 20 wynosi: 

Zadanie 34

Wyznacz wartości współczynników a,\ b wiedząc, że wielomiany W(x)=5x^3+4x^2+4 oraz V(x)=(a-b)x^3+(a+b)x^2+4 są równe.

Zadanie 992

Jeżeli W(x) + V(x) = Z(x), gdzie

W(x) = px + 5 ,

V(x) = 5x^2 + 4x + 5 ,

Z(x) = 5x^2 + 7x + 10 ,

to p jest równe

Zadanie 413

Rozłóż wielomian P(x)=x^3+3x^2-4 na czynniki.

Wskazówka: 3x^2=2x^2+x^2.

Zadanie 331

Rozłóż wielomian W(x) = 9x^3 - 4x^2 - 27x+12  na czynniki.

Zadanie 973

Wskaż postać iloczynową wielomianu W(x)=x^4 + x^3 + 64x + 64.

Zadanie 1186

Znajdź pierwiastki całkowite wielomianu W(x)=x^3-2x^2-x+2.

Zadanie 968

Ile pierwiastków równaniax^5 - 3x^4 - x + 3=0 należy do przedziału (0, +\infty)?

Zadanie 976

Iloraz największego i najmniejszego pierwiastka równania x^4 - 20x^2 + 64=0 wynosi: 

Wskazówka: zamień -20x^2 na -4x^2 - 16x^2

Zadanie 692

Dane są wielomiany V(x)=4x^3+x+1, W(x)=-4x^3+x^2+x. Stopień wielomianu W(x)+V(x) wynosi:

Zadanie 689

Dane są wielomiany V(x)=4x^2+x+1, W(x)=x^3+x^2+x. Stopień wielomianu W(x)* V(x) wynosi:

Zadanie 695

Ile rozwiązań rzeczywistych ma równanie 5x^4-14=0 ?

« 1 3