Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ? ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <== i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Zadania użytkowników

« 1 3 4 5 6 7 8 9 ... 111 112
Studia » Logika i rachunek zdań » #7969
31.10.2016 15:52 i 27 sekund
Niech a,b,c,d należą do Z. Udowodnić następującą implikacje :
d) [(a,b)] = 1 i a|c] i b|c| => ab|c. Pokazać , że jeśli (a,b) nie są równe 1 to implikacja nie jest prawdziwa.

10 punktów + 5 punktów
Studia » Logika i rachunek zdań » #7968
31.10.2016 15:46 i 15 sekund
Niech a,b,c należą do Z. Udowodnić implikacje:
a|b i a|c => a|b + c
10 punktów + 5 punktów
Studia » Indukcja matematyczna » #7967
30.10.2016 16:51 i 01 sekund
Wykaż przez indukcję matematyczną, że:

2+2^{2}+...+2^{n}=2^{n+1}-2
10 punktów + 5 punktów
Liceum » Liczby rzeczywiste » #7963
29.10.2016 19:56 i 24 sekund
Udowodnij, że jeżeli liczby rzeczywiste a i b spełniają równość a+b=1, to:
a) >/
b) >/
c >/
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa » #7962
28.10.2016 19:37 i 48 sekund
W magazynie jest 120 zarowek. Wsrod tych zarowek 15 jest wadliwych. Elektryk pobiera 3 zarowki. Oblicz prawdopodobienstwo zdarzenia polegajacego na tym,ze wsrod wybranych zarowek z magazynu dwie beda wadliwe.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #7960
27.10.2016 19:40 i 17 sekund
trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej c i kącie ostrym alfa obraca się wokół przeciwprostokątnej. oblicz pole powierzchni powstałej bryły
5 punktów + 3 punkty
Studia » Ciągi liczbowe » #7957
24.10.2016 13:51 i 12 sekund
Ciąg liczbowy (an) jest ciągiem arytmetycznym.Wyznacz ten ciąg wiedząc że:
a). iloczyn pierwszego i trzeciego wyrazu wynosi 18 a wyraz o numerze 15 jest równy 24.
b). szósty wyraz jest trzykrotnie większy od sumy trzech pierwszych wyrazów ,a wyraz dziesiąty wynosi 34.
c). suma n początkowych wyrazów wynosi 9n^2-n / 2. oblicz dziesiąty wyraz ciągu (an) dwoma sposobami.
Vin_20141101153501_mini vin
10 punktów + 5 punktów
Liceum » Trygonometria » #7954
19.09.2016 17:41 i 47 sekund
, , to miary kątów trójkąta nieprostokątnego , zatem tg+tg+tg=tg*tg*tg


5 punktów + 3 punkty
Studia » Równania różniczkowe » #7952
17.09.2016 21:44 i 41 sekund
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny i odwrotnie żeby wyszedł poniższy wynik


2 1/6 - 0,25=3,824


10 punktów + 5 punktów
Studia » Równania różniczkowe » #7936
01.03.2016 15:15 i 22 sekund
Oblicz podane granice
10 punktów + 5 punktów
« 1 3 4 5 6 7 8 9 ... 111 112