Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ? ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <== i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Zadania użytkowników

« 1 3 4 5 6 7 8 9 ... 116 117
Studia » Rachunek prawdopodobieństwa » #8040
28.03.2018 17:00 i 51 sekund
Ze zbioru liczb od 1 do 11 losujemy n razy ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo, że iloczyn wylosowanych liczb będzie liczbą podzielną przez 22.
10 punktów + 5 punktów
Liceum » Geometria analityczna » #8039
23.03.2018 19:13 i 05 sekund
Przekątne trapezu równoramiennego ABCD przecinają się w punkcie S . Przekątna AC tworzy z dłuższą podstawą AB kąt α i z ramieniem AD kąt β takie, że sin α = 3/ 5 i sin β =5/13 . Pole trapezu ABCD jest równe 448. Oblicz pole trójkąta ABD .
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Ciągi liczbowe » #8038
23.03.2018 19:10 i 15 sekund
Trzy liczby całkowite tworzą ciąg geometryczny o ilorazie będącym ujemną liczbą całkowitą. Jeżeli najmniejszą z tych liczb zwiększymy o 9, to liczby te (w tej samej kolejności) są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Wyznacz te liczby.
5 punktów + 3 punkty
Studia » Całki nieoznaczone » #8036
22.03.2018 21:12 i 52 sekund
Calka z ułamka L/M
L: --6x+13
M: +-4
10 punktów + 5 punktów
Liceum » Trygonometria » #8035
22.03.2018 13:00 i 35 sekund
Wszystkie krawędzie ostrosłupa prawidłowego trójkątnego mają długość 10. Oblicz sinus nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy tego ostrosłupa.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Trygonometria » #8033
22.03.2018 12:49 i 29 sekund
Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma dł 16, a jego pole powierzchni całkowitej wynosi 1742/ . Oblicz wysokość tego graniastosłupa.
5 punktów + 3 punkty
Studia » Ciągi liczbowe » #8032
21.03.2018 17:12 i 00 sekund
Pierwszy udziałowiec wpłacił 12 tyś zł , a każdy następny o 1000 zł więcej.Ile było udziałowców ,jeśli ogółem wpłacili 144 tyś zł ?
10 punktów + 5 punktów
Studia » Statystyka » #8031
21.03.2018 16:02 i 53 sekund
Zważono prosięta znajdujące się w jednym kojcu i otrzymano wyniki: 4,3; 4,5; 4,5; 4,8; 4,8; 4,9; 5,1; 12,7.
Oblicz:
1)średnią masę prosiąt
2)medianę
3)wartość modalną
4)odchylenie standardowe
5)współczynnik zmienności.
Porównać obliczone wartości i skomentować wyniki.

10 punktów + 5 punktów
Studia » Ciągi liczbowe » #8030
20.03.2018 08:47 i 42 sekund
czy dany ciag jest ciagie arytmetycznym an=2-3n
10 punktów + 5 punktów
Liceum » Funkcja kwadratowa » #8029
18.03.2018 21:07 i 27 sekund
Wartość pewnego wskaźnika giełdowego Z(t), gdzie t oznacza czas wyrażony w dniach ustala się codziennie na giełdzie w zależności od aktualnego kursu Euro E(t) , dolara D(t) franka F(t), funta B(t) według wzoru : Z(t) = 0,08 E(t)+0,3 D(t)+0,1 F(t)+0,2 B(t) prognozy maklera w nadchodzący h dwóch tygodniach kursy walut będą zmieniać się według wzorów:
E(t) = 1,92+0,01t -
D(t)= 3,42 - 0,02t +
F(t)= 0,51 - 0,02t -
B(t)= 5,84 - 0,01t -
a) oblicz którego dnia w ciągu dwóch tygodni funkcja Z osiągni wartość najmiejszą a w który największą
b) oblicz te wartości
5 punktów + 3 punkty
« 1 3 4 5 6 7 8 9 ... 116 117