Zadania użytkowników

1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 699 700
Liceum » Trygonometria » #2349
05.03.2012 11:41 i 36 sekund
zad 8 na jakie odcinki należy podzielić drut długości 44m aby można było ułożyć z nich prostokąt o największym polu. Oblicz to pole

5 punktów + 3 punkty
Liceum » Wartość bezwzględna » #2348
05.03.2012 11:39 i 12 sekund
zad.7. liczbę 30 rozłóż na sumę takich dwóch składników ,których suma kwadratów jest najmniejsza
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja wymierna, wyrażenia wymierne » #2347
05.03.2012 11:35 i 59 sekund
zad.6. narysuj wykres funkcji f(x)= 4[tex](x+3)^{2}-2 a następnie :
a)określ przedziały monotoniczności;
b)napisz równanie osi symetrii wykresu;
c)określ dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje swoją wartość największą lub najmniejszą ;
d)podaj liczbę rozwiązań rozwiązania f(x)=m
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Trygonometria » #2346
05.03.2012 11:19 i 43 sekund
zad.5. Oblicz odległość punktu P o współrzędnych (-1;0) od prostej o równaniu
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Trygonometria » #2345
05.03.2012 11:14 i 39 sekund
zad.4. Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt (-1;1) i równoległej do prostej o równaniu y=-x+15
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Trygonometria » #2344
05.03.2012 11:12 i 06 sekund
oblicz obwód i pole trójkąta o wierzchołkach A=(1;1) B=(4;4) C=(0;8)
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Trygonometria » #2343
05.03.2012 11:10 i 23 sekund
zad.3. Znajdz równanie symetralnej odcinka o końcach w punktach : A=(-1;3) B=(3;-5)
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Trygonometria » #2342
05.03.2012 11:08 i 16 sekund
zad.2. Znajdz prostą prostopadłą do prostej o równaniu i przechodzącą przez punkt o współrzędnych (2;2)
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Trygonometria » #2341
05.03.2012 11:04 i 51 sekund
1zad.1.oblicz pole i obwód trójkąta o wierzchołkach A=(-1;3),B=(4;4),C=(3;-5)
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja kwadratowa » #2339
05.03.2012 10:30 i 40 sekund
zad.4
Wyznacz przedzialy monotonicznosci oraz zbior wartosci funkcji f
f(x)=-5x^2-15x+1
f(x)=X^2-4√2x-2
5 punktów + 3 punkty
1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 699 700