Zadania użytkowników

1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 696 697
Liceum » Logarytmy » #2310
04.03.2012 07:19 i 38 sekund
=3
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2308
03.03.2012 20:11 i 05 sekund
Pole przekroju osiowego walca jest równe 144 cm a kąt jaki tworzy przekątna tego przekroju z wysokością walca ma miarę . Oblicz pole powierzchni i objętość tego walca.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Liczby rzeczywiste » #2307
03.03.2012 18:36 i 37 sekund
Oblicz:
=*.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja wymierna, wyrażenia wymierne » #2306
03.03.2012 16:18 i 56 sekund
Rozwiąż równanie.

6+= -
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2305
03.03.2012 16:16 i 26 sekund
Wskaż nierówność, którą spełnia liczba π .
A. x >+ 51 B. x − < 1 2 C.
2
4
3
x + ≤ D. 3
3
1
x ≥−
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Logarytmy » #2304
03.03.2012 16:13 i 33 sekund
a) log232
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Logarytmy » #2303
03.03.2012 16:11 i 29 sekund
log3{3}do potęgi 2/5
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Logarytmy » #2302
03.03.2012 16:10 i 07 sekund
log x= -2
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Logarytmy » #2301
03.03.2012 16:09 i 37 sekund
log_3 x=3
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Logarytmy » #2300
03.03.2012 16:07 i 31 sekund
a) log3{3}$do potęgi 2/5
5 punktów + 3 punkty
1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 696 697