Zadania użytkowników

1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 697 698
Liceum » Liczby rzeczywiste » #2329
04.03.2012 18:42 i 27 sekund
W czasie kwesty zebrano do puszki 150 zł. Wśród 41 zebranych monet była tylko jedna złotówka, a poza tym tylko dwuzłotówki i pięciozłotówki. Ile było pięciozłotówek, a ile dwuzłotówek?
5 punktów
Studia » Ciągi liczbowe » #2328
04.03.2012 17:02 i 17 sekund
Między liczby 16,8 wstaw dwie takie, aby razem tworzyły ciag geometryczny. Oblicz sume wszystkich wyrazów tego ciągu
10 punktów + 5 punktów
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2327
04.03.2012 16:50 i 52 sekund
przeciwprostokatna trojkata prostokątnego jest dłuższa od jednej przyprostokątnej o 1 cm i od drugiej o 32 cm oblicz dlugosc boków tego trójkata
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Liczby rzeczywiste » #2326
04.03.2012 16:12 i 33 sekund
5x^+8=12x
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Wartość bezwzględna » #2325
04.03.2012 16:11 i 56 sekund
x^-4x+4=0
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Liczby rzeczywiste » #2324
04.03.2012 16:10 i 36 sekund
x^+3x-10=0
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #2323
04.03.2012 15:35 i 33 sekund
Oblicz pole trójkąta ograniczonego prostą y=3x+4 i osiami układu współrzędnych.
5 punktów
Liceum » Funkcja liniowa » #2322
04.03.2012 15:33 i 42 sekund
W prostokątnym układzie współrzędnych narysuj wykres funkcji f(x)=
a) oblicz punkt przecięcia wykresu funkcji g(x)=f(x+2) z osią OY.
b) w tym samym układzie współrzędnych narysuj wykres funkcji g.
c) podaj maksymalne przedziały monotoniczności funkcji g.
d) rozwiąż równanie f(x)-1=g(x)

5 punktów + 3 punkty
Liceum » Logarytmy » #2321
04.03.2012 15:30 i 43 sekund
LaTeX2
dlaczego jest równe LaTeX
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja kwadratowa » #2320
04.03.2012 15:26 i 31 sekund
Wyznacz taką wartość parametru k dla której f(x)= -(x+2k - 1)^2 + 2,25 jest postacią kanoniczną funkcji f(x) która ma miejsce zerowe o wartościach 2 i 5.
5 punktów + 3 punkty
1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 697 698