Zadania użytkowników

1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 719 720
Liceum » Liczby rzeczywiste » #2557
15.03.2012 15:49 i 34 sekund
zaokrąglenie liczby \sqrt[3]{1}\frac{4}{5} :\sqrt[3]{8}\frac{1}{3} do całosci jest rowne
a)1 B)2 c)3 d)4
Avatar_mini m1m
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja - definicja i własności » #2556
15.03.2012 15:35 i 15 sekund
Rozwiąż układ równań metodą przeciwnych współczynników;
{3x-6y=4 2x-2y=1
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Procenty » #2555
15.03.2012 15:28 i 41 sekund
Michał chce wpłacić kwote kzł na lokate roczną.Bank A oferuje lokatę oprocentowaną 5% rocznie,A bank B lokate oprocentowana 6%rocznie.
Jeslli Michal zdecyduje sie na bankA ,to po roku otrzyma odsetki w wysokosci x zł a jesli zdecyduje sie na bank B to odsetki wyniosą yzł.
Prawdziwa jest zaleznosc:
a)y= 101%x b)y=110%x c)y=120%x d)y-150%x
Avatar_mini m1m
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Procenty » #2554
15.03.2012 15:19 i 19 sekund
Bluzka kosztowała przed przecena 64 zł ,po przecenie kosztuje 56zł. O jaki procentobnizono jej cene?
a)4% b)8% c)12.5% d)16%
Avatar_mini m1m
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Procenty » #2553
15.03.2012 15:15 i 03 sekund
Jakim procentem liczby 6 jest 30% liczby5?
a)25% b)36% c)40% d)42%
Avatar_mini m1m
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Liczby rzeczywiste » #2552
15.03.2012 15:12 i 52 sekund
Dana jest 15cyfrowa liczba 211 111 111 111 1x2 .Jesli ta liczba jest podzielna przez 12 to cyfrą x jest:
a)7 b)5 c)3 d)1
Avatar_mini m1m
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria analityczna » #2551
15.03.2012 13:46 i 32 sekund
przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym o przeciwprostokątnej równej 16. oblicz pole powierzchni stożka.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Wielomiany » #2550
15.03.2012 12:15 i 11 sekund
(x+6)^3(x-1)^2(x-3)^12(x-10)^3<0
12a_20120315114809_mini 12a
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja liniowa » #2549
15.03.2012 10:20 i 58 sekund
1.Oblicz wartość funkcji f(x)=-2x2-3x+12 dla x =-2 i dla x=3.
2.Naszkicuj wykres i omów własności funkcji a) y=x2-4;b)y=4-x2.

5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja - definicja i własności » #2548
15.03.2012 10:09 i 30 sekund
Wyznacz wzór funkcji, która każdej wartości parametru m przyporządkowuje sumę kwadratów dwóch różnych pierwiastków równania x^2−(2m+3)x+m^2−1=0. Wyznacz dziedzinę i zbiór wartości tej funkcji.

prosze o wytłumaczenie :)
5 punktów + 3 punkty
1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 719 720