Zadania użytkowników

1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 725 726
Liceum » Logarytmy » #2619
20.03.2012 11:17 i 37 sekund
Podaj definicję cosinusa kąta dowolnego.
5 punktów
Liceum » Funkcja - definicja i własności » #2618
20.03.2012 11:12 i 50 sekund
rozwiąż równanie
5 punktów + 3 punkty
Studia » Struktury algebraiczne » #2617
20.03.2012 11:05 i 40 sekund
1.Rozwiąż algebraicznie i graficznie układ równań:
Y=x2-5x+3
Y=-2x+1
To ma być w klamże
2.Rozwiąż poniższą nierówność i zbiór jej rozwiązań zaznacz na osi liczbowej:
X(x-1)(x-2x2)≥0

10 punktów + 5 punktów
Liceum » Trygonometria » #2616
20.03.2012 10:57 i 22 sekund
Podaj wartości wszystkich funkcji trygonometrycznych dla kąta ,jeśli :
a= ,
b=1 ,
c=


( jest rysunek trójkąta prostokątnego , gdzie b -podstawa, a- wysokość i c - przeciwprostokątna i zaznaczony kąt - bc )
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #2615
20.03.2012 10:34 i 34 sekund
Drabina ma długość 2,5m. Po oparciu o ścianę domu sięga wysokości 2m. Jak wysoko sięga drabina o długości 3,5 m, jeżeli jest ustawiona pod tym samym kątem .
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja liniowa » #2614
20.03.2012 10:29 i 47 sekund
Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji

Avatar_mini ina
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja liniowa » #2613
20.03.2012 10:27 i 55 sekund
Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji
Avatar_mini ina
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja liniowa » #2612
20.03.2012 10:27 i 31 sekund
Wyznacz wartość największą i najmniejszą funkcji $ y= -x^ + 2x + 8 w przedziale <-3, 6>
Avatar_mini ina
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Trygonometria » #2611
20.03.2012 10:26 i 44 sekund
Oblicz obwód i pole trójkąta jeżeli:AC=4, beta=45 stopni
i trójkąt jest prostokątny
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria analityczna » #2610
20.03.2012 09:36 i 04 sekund
Napisz równanie symetralnej odcinka o końcach w punktach A=(-2, 3) i B=(4, 7).
Avatar_mini ina
5 punktów + 3 punkty
1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 725 726