Zadania użytkowników

1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 722 723
Liceum » Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa » #2581
17.03.2012 17:21 i 29 sekund
Ile jest liczb trzycyfrowych większych od 567, o różnych cyfrach, utworzonych z cyfr należących do zbioru {4, 5, 6, 7, 8, 9}?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2580
17.03.2012 14:07 i 21 sekund
Długości krawędzi prostopadłościanu tworzą ciąg geometryczny. Objętość bryły jest równa 27, a suma długości krawędzi jest równa 13. Znajdź długość najkrótszej krawędzi prostopadłościanu.
5 punktów + 3 punkty
Studia » Ciągi liczbowe » #2579
17.03.2012 13:03 i 55 sekund
potrzebuje pomocy jak to rozwiązac?
10 punktów + 5 punktów
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2578
17.03.2012 07:41 i 08 sekund
W trapezie prostokątnym ABCD kąty ABC i BCD są proste zaś podstawa AB jest dłuższa od podstawy DC.Wykaż że |AC|^2 -|BD|^2=|AB|^2-|DC|^2
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja kwadratowa » #2577
16.03.2012 19:55 i 43 sekund
Rozwiąż nierówność -12+x-12=0
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa » #2576
16.03.2012 19:52 i 46 sekund
Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7,8} wybieramy losową jedną liczbę. liczba p jest prawdopodobieństwem wylosowania liczby podzielnej przez 3. Wtedy?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #2575
16.03.2012 19:46 i 05 sekund
Drut o długości 27m pocięto na trzy części , których stosunek długości jest równy 2:3:4. Jaką długość ma najkrótsza z tych części?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #2574
16.03.2012 19:42 i 06 sekund
Punkty A=(1,-2) C=(4,2) są dwoma wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC. Wysokość tego trójkąta jest równa?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Logarytmy » #2573
16.03.2012 18:51 i 51 sekund
log[log(logx)]=0
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria analityczna » #2571
16.03.2012 16:20 i 46 sekund
Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty A (-1,-3) i B (3,5). Oblicz długość odcinka AB.
5 punktów + 3 punkty
1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 722 723