Zadania użytkowników

1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 705 706
Liceum » Geometria analityczna » #2412
09.03.2012 21:55 i 43 sekund
Oblicz stosunek pól kól wpisanego w kwadrat i opisanego na kwadracie o długości boku 3
5 punktów
Liceum » Geometria analityczna » #2411
09.03.2012 21:53 i 31 sekund
Wszystkie krawędzie graniastosłupa prawidłowego czworokątnego maja jednakowa długość 1. Oblicz V i Pc
5 punktów
Liceum » Geometria analityczna » #2410
09.03.2012 21:50 i 53 sekund
Wszystkie krawędzie graniastosłupa prawidłowego trójkątnego sa równe 2. Oblicz i Pc
5 punktów
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #2409
09.03.2012 21:05 i 39 sekund
W trapezie ABCD podstawami są AB i CD, natomiast ramię AD jest równe sumie podstaw
AB i CD. Udowodnić, że dwusieczne kątów wewnętrznych przy wierzchołkach A i D przecinają
się na ramieniu BC.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja liniowa » #2408
09.03.2012 18:06 i 30 sekund
ojciec i syn wazą 115 kg.jezeli oboje schudną po 5 kg ojciec bedzie 2 razy ciezszy od syna .ile kilogramow wazy syn a ile ojciec?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #2407
08.03.2012 21:50 i 34 sekund
prosta k ma rownanie y=2x-3 podaj rownanie prostej l rownoleglej do prostej k i przechodzacej przez punkt d (-2,1 ) odpowiedz uzasadnij
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #2406
08.03.2012 21:46 i 08 sekund
kat alfa jest ostry i sin alfa cos alfa +cos alfa sin alfa =2 oblicz ile wynosi wartosc wyrazenia sin alfa cos alfa odpowiedz uzasadnij wskaz wzory z jakich korzystałes
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Ciągi liczbowe » #2405
08.03.2012 20:32 i 41 sekund
zad1: wyznacz ciąg arytmetyczny znając jego dwa wyrazy
a.) a10=29 i a14=41

b. ) b=-6 b=-12

Zad2: zbadaj, czy podany wzór opisuje ciąg arytmetyczny
a.) a_{n} = 2n-1 / 6

BAARDZO PILNE
5 punktów
Liceum » Ciągi liczbowe » #2404
08.03.2012 19:46 i 35 sekund
Pierwszy wyraz ciągu geometycznego to - a drugi jest równy 1. Ile wynosi iloraz tego ciągu?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja liniowa » #2403
08.03.2012 17:25 i 49 sekund
Naszkicuj wykres funkcji f a nastepnie na jego podstawie opisz wlasnosci funkcji

f { x } = (x) dla xe < -2 , 3)
1/ x dla xe ( - & , -2)
5 punktów + 3 punkty
1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 705 706