Zadania użytkowników

1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 710 711
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2463
11.03.2012 09:32 i 35 sekund
Przekątna przekroju osiowego walca ma długość 8 i tworzy z podstawą kat 60 stopni. Promień podstawy walca wynosi?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2462
11.03.2012 09:31 i 21 sekund
Objętość kuli jest równa 36Pi. Pole jej powierzchni wynosi?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2461
11.03.2012 09:30 i 37 sekund
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu równym 12. Wówczas promień podstawy tego walca jest równy?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2460
11.03.2012 09:29 i 46 sekund
Przekrój osiowy walca jest prostokątem o wymiarach 4 cm x 5 cm. Objętość walca jest równa?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2459
11.03.2012 09:28 i 34 sekund
Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku długości 8 cm. Pole powierzchni bocznej tego stożka jest równe?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2458
11.03.2012 09:27 i 28 sekund
Przekątna przekroju osiowego walca tworzy z płaszczyzną podstawy kat o mierze 60 stopni. Jeżeli średnica walca jest równa 6, to pole powierzchni bocznej tego walca wynosi?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2457
11.03.2012 09:26 i 10 sekund
Rozwinięcie powierzchni bocznej stożka jest półkolem o promieniu r=10 cm. Pole podstawy stożka wynosi?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2456
11.03.2012 09:25 i 10 sekund
Walec ma taką samą podstawę i dwa razy dłuższą wysokość niż stożek. Ile razy objętość walca jest większa od objętości stożka?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2455
11.03.2012 09:24 i 08 sekund
Promień kuli o objętości 36Pi cm sześciennych jest równy?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2454
11.03.2012 09:23 i 03 sekund
Krople deszczu maja zwykle kształt kuli o średnicy 2 mm. Wskaż, ile kropel deszczu napełni szklankę w kształcie walca o średnicy 6 cm i wysokości 8 cm.
5 punktów + 3 punkty
1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 710 711