Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ? ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <== i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Zadania użytkowników

1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 731 732
Liceum » Liczby rzeczywiste » #2686
22.03.2012 09:41 i 43 sekund
1) Przedstaw zbiór A w układzie współrzędnych A={(x,y): xER ^ yER, ^ xER <-2,2> ^ yE<1,4)}

Proszę o pomoc w zadaniu ...

5 punktów + 3 punkty
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #2685
22.03.2012 07:43 i 39 sekund
Punkty A=(1,4) i C=(4,-2) wyznaczają przekątną kwadratu ABCD.Oblicz pole tego kwadratu.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #2684
22.03.2012 07:40 i 55 sekund
Podstawy trapezu prostokątnego mają długość 6 i 10 oraz tangens kąta ostrego jest równy 3.Oblicz pole tego trapezu.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Trygonometria » #2683
22.03.2012 07:37 i 24 sekund
Wyznacz miarę kąta ostrego alfa,dla którego wyrażenie cosinus^2alfa+sinus^2alfa*cosinus alfa/cosinus^2 alfa ma wartość 2
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Wielomiany » #2682
21.03.2012 21:16 i 31 sekund
wartosc wielomianu W (x) =+ +bx +10 w punkcie 1 jest rowna 4 a jednym z miejsc zerowych jest liczba 5
wyznacz parametry a,b
wyznacz pozostale miejsca zerowe tego wielomianu

5 punktów + 3 punkty
Liceum » Liczby rzeczywiste » #2681
21.03.2012 21:06 i 25 sekund
3x+2
--------->/ 0
x+7
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Wzory skróconego mnożenia » #2680
21.03.2012 20:54 i 30 sekund
(3x+2)-2(x-3)(x+3)=2x

Jeśli byłaby taka możliwość prosiłabym o całe rozwiązanie.
Z góry dziękuję ;)
5 punktów
Liceum » Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa » #2679
21.03.2012 19:29 i 10 sekund
do 2kg roztworu soli o steżeniu 20% dosypano pól kg soli.Stęzenie procentowe nowego roztworu wynosi?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria analityczna » #2678
21.03.2012 18:52 i 37 sekund
Punkt C o wspołrzędnych (0,3) jest jednym z wierzcholkow trojkata rownobocznego. Wyznacz pozostale wierzcholki wiedzac ze naleza one do prostej o rownani= - pierwiastek z trzech x przez - 1 i oblicz pole tego trojkata.

5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2677
21.03.2012 18:29 i 54 sekund
W prostopadłościanie ABCDA1B1C1D1 podstawa ABCD jest kwadratem. Wysokosć C1E trojkata BC1D1 dzieli przekatna D1B na odcinki długosci D1E=2 dm. Eb=8 dm. Oblicz objetosc
5 punktów + 3 punkty
1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 731 732