Zadania użytkowników

1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 716 717
Liceum » Liczby rzeczywiste » #2524
13.03.2012 15:00 i 04 sekund
Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n liczba n^5 - n jest podzielna przez 30.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja wykładnicza » #2523
12.03.2012 20:56 i 18 sekund
4. Rozwiąż równania i nierówności

a) pierwiastek 2x - 2 = pierwiastek 2 - 1

b)2 - 2 pierwiastki 3 = pierwiastek3

c) 3x-1/2 - x+ 4/3 = 5x - 11/4

d) pierwiastek 3 ( x - 1 ) > bądź równe pierwiastek 12x

e) ( pierwiastek 3 - x ) ( pierwiastek 3 + x ) < 4 - ( pierwiastek 3 - x do kwadratu

f) x + 5 / 5 > 4x - 1 / 2
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa » #2522
12.03.2012 20:55 i 30 sekund
3. Ojciec jest trzy razy starszy od syna. Przed dwunastu laty ojciec był dziewięć razy starszy od syna. Ile lat ma ojciec, a ile syn?5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja - definicja i własności » #2521
12.03.2012 20:28 i 00 sekund
Rozwiąż graficznie i algebraicznie układ równań

x - 3y = 0

2x - y = 0

oraz nazwij jaki to układ


5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria analityczna » #2519
12.03.2012 17:15 i 26 sekund
Wyznaczyć analitycznie reakcje na podporach belki przyjmując następujące dane:

, , , ,Prosze o pomoc
zgory dziekuje
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria analityczna » #2518
12.03.2012 17:08 i 41 sekund
Wyznaczyć analitycznie reakcje na podporach belki przyjmując następujące dane:


, , ,


prosze o pomoc
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2517
12.03.2012 16:22 i 22 sekund
Podstawą ostrosłupa prostego jest trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej długości 10. krawędzie boczne ostrosłupa mają długość 13. wyznacz wysokość tego ostrosłupa.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2516
12.03.2012 16:20 i 47 sekund
w pewnym ostrosłupie trójkątnym wszystkie krawędzie mają taką samą długość, równą 3. wyznacz wysokość tego ostrosłupa.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2515
12.03.2012 16:19 i 13 sekund
zad1. wysokość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa 4, a krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni. oblicz długość krawędzi podstawy.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2514
12.03.2012 16:15 i 05 sekund
zad9. w ostrosłupie prostym trójkątnym dowolne dwie krawędzie boczne tworzą kąt o mierze . Wykaż, że ostrosłup jest prawidłowy.
5 punktów + 3 punkty
1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 716 717