Zadania użytkowników

1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 706 707
Studia » Rachunek prawdopodobieństwa » #2418
09.03.2012 22:38 i 02 sekund
Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo
zdarzenia A polegającego na tym, że liczba oczek w drugim rzucie jest o 1 większa od liczby
oczek w pierwszym rzucie.
Kzw_20111025202620_mini KZW
10 punktów + 5 punktów
Liceum » Liczby rzeczywiste » #2417
09.03.2012 22:30 i 45 sekund
Z dwóch miast A i B, odległych od siebie o 18 kilometrów, wyruszyli naprzeciw siebie dwaj
turyści. Pierwszy turysta wyszedł z miasta A o jedną godzinę wcześniej niż drugi z miasta B.
Oblicz prędkość, z jaką szedł każdy turysta, jeżeli wiadomo, że po spotkaniu pierwszy turysta
szedł do miasta B jeszcze 1,5 godziny, drugi zaś szedł jeszcze 4 godziny do miasta A.
Kzw_20111025202620_mini KZW
5 punktów + 3 punkty
Studia » Jak rozwiązywać zadania wykaż/udowodnij... » #2416
09.03.2012 22:08 i 26 sekund
Załącznik


10 punktów
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #2415
09.03.2012 22:05 i 33 sekund
Oblicz pola i obwody narysowanych figur.
(załącznik )
5 punktów
Liceum » Geometria analityczna » #2414
09.03.2012 22:00 i 24 sekund
krople deszczu mają zwykle kształt kuli o średnicy 2mm. wskaz ile kropel deszczu napełni szklankę w kształcie walca o średnicy 6cm i wysokości 8 cm
5 punktów
Liceum » Geometria analityczna » #2413
09.03.2012 21:58 i 38 sekund
oblicz pole trójkąta równobocznego opisanego na okręgu o promieniu 2
5 punktów
Liceum » Geometria analityczna » #2412
09.03.2012 21:55 i 43 sekund
Oblicz stosunek pól kól wpisanego w kwadrat i opisanego na kwadracie o długości boku 3
5 punktów
Liceum » Geometria analityczna » #2411
09.03.2012 21:53 i 31 sekund
Wszystkie krawędzie graniastosłupa prawidłowego czworokątnego maja jednakowa długość 1. Oblicz V i Pc
5 punktów
Liceum » Geometria analityczna » #2410
09.03.2012 21:50 i 53 sekund
Wszystkie krawędzie graniastosłupa prawidłowego trójkątnego sa równe 2. Oblicz i Pc
5 punktów
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #2409
09.03.2012 21:05 i 39 sekund
W trapezie ABCD podstawami są AB i CD, natomiast ramię AD jest równe sumie podstaw
AB i CD. Udowodnić, że dwusieczne kątów wewnętrznych przy wierzchołkach A i D przecinają
się na ramieniu BC.
5 punktów + 3 punkty
1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 706 707