Zadania użytkowników

1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 691 692
Liceum » Wartość bezwzględna » #2261
02.03.2012 15:09 i 14 sekund
Liczba |3-| +|-3| jest równa?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Wartość bezwzględna » #2260
02.03.2012 15:04 i 41 sekund
Ile liczb dodatnich należy do zbioru A={|-3|,|-|,|0|,|2|}?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Pierwiastki i potęgi » #2259
02.03.2012 14:42 i 43 sekund
(1+3(-3)-(-7)/3)/6=
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria analityczna » #2258
02.03.2012 13:16 i 11 sekund
Przekątne rombu mają długości 16cm i 8 pierwiastek z 3 cm.
Oblicz pole,obwód i długość wysokości tego rombu.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2257
02.03.2012 09:28 i 33 sekund
Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątyny o krawędzi podstawy a=6 i wysokości h=9.Oblicz pole przekroju tego graniastosłupa płaszczyzną przechodzącą przez krawędż podstawy i środek ciężkości drugiej podstawy.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #2256
02.03.2012 09:09 i 49 sekund
Na bokach AC i BC trójkąta ABC obrano punkty P i Q takie,że AP:PC=2:1 oraz BQ:QC=2:1.Odcinki AQ i BP przecinają się w punkcie R.Wykaż że pole czworokąta CPRQ jest równe polu trójkąta ARP.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria analityczna » #2255
02.03.2012 07:37 i 25 sekund
Znajdź współrzędne pozostałych wierzchołków równoległoboku ,wiedząc ,że końce przekątnej AC mają współrzędne A (2,1) i C (9,4) . Oblicz jego obwód i pole
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Wielomiany » #2254
01.03.2012 19:53 i 32 sekund
Wiedząc, że W ( x ) = - 2 + x + 1
a) oblicz W ( - 1)
b) napisz wzór wielomianu G, takiego że G( x ) = W ( x-1)

5 punktów
Liceum » Trygonometria » #2253
01.03.2012 19:34 i 59 sekund
Oblicz :
a) 4 * cos *sin - cos*sin
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Wielomiany » #2252
01.03.2012 19:34 i 36 sekund
Wielomian W określony jest wzorem W( x ) = - 3 - 3 + 7x + 6
a) oblicz W ()
b) Sprawdź dla której z liczb 1, 2, 3 wartość wielomianu W jest równa 0.

Z góry dziękuję za pomoc!:)

5 punktów + 3 punkty
1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 691 692