Zadania użytkowników

1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 716 717
Liceum » Geometria analityczna » #2518
12.03.2012 17:08 i 41 sekund
Wyznaczyć analitycznie reakcje na podporach belki przyjmując następujące dane:


, , ,


prosze o pomoc
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2517
12.03.2012 16:22 i 22 sekund
Podstawą ostrosłupa prostego jest trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej długości 10. krawędzie boczne ostrosłupa mają długość 13. wyznacz wysokość tego ostrosłupa.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2516
12.03.2012 16:20 i 47 sekund
w pewnym ostrosłupie trójkątnym wszystkie krawędzie mają taką samą długość, równą 3. wyznacz wysokość tego ostrosłupa.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2515
12.03.2012 16:19 i 13 sekund
zad1. wysokość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa 4, a krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni. oblicz długość krawędzi podstawy.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2514
12.03.2012 16:15 i 05 sekund
zad9. w ostrosłupie prostym trójkątnym dowolne dwie krawędzie boczne tworzą kąt o mierze . Wykaż, że ostrosłup jest prawidłowy.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2513
12.03.2012 16:13 i 23 sekund
zad8. podstawą ostrosłupa ABCD jest trójkąt równoboczny ABC, którego bok ma długość 2 pierwiastki z 3. wysokość ostrosłupa jest równa 3, a jej spodek znajduje się w punkcie A .
a)narysuj ten ostrosłup i zaznacz kąt dwuścienny między płaszczyzną ściany (BCD) a płaszczyzną podstawy (ABC).
b) oblicz miarę kąta z punktu a).
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2512
12.03.2012 16:09 i 37 sekund
zad. 7. Jaka jest liczba wierzchołków w podstawie graniastosłupa, jęśli graniastosłup ten ma 10 przekątnych? wykonaj odpowiednie obliczenia.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2511
12.03.2012 16:07 i 51 sekund
zad.6. Wykaż, że jeśli pole powierzchni bocznej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma się do sumy pól obu podstaw tego graniastosłupa jak :1 , to wysokość graniastosłupa jest dwa razy krótsza od krawędzi podstawy.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2510
12.03.2012 16:04 i 14 sekund
zad5. w graniastosłupie prawidłowym trójkątnym przekątna ściany bocznej tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60 stopni. Wiedząc, że graniastosłup ma wysokość 10 pierwiastków 3 cm, oblicz objętość tej bryły.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #2509
12.03.2012 16:01 i 51 sekund
zad4. W prostopadłościanie długość krawędzi pozostaje w stosunku 1:2:3. Pole powierzchni całkowitej jest równe 88cm kwadratowych. Oblicz objętość tego prostopadłościanu.
5 punktów + 3 punkty
1 2 ... 483 484 485 487 489 490 491 ... 716 717