Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ? ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <== i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Zadania użytkowników

1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 619 620
Liceum » Procenty » #4240
05.11.2012 10:01 i 14 sekund
Jaką kwotą będziemy dysponowali po 2 latach,jeżeli złożymy w banku na procent składany 2000 zł przy oprocentowaniu 5%?
5 punktów
Studia » Ciągi liczbowe » #4239
05.11.2012 09:56 i 26 sekund
Oblicz sumę podanego ciągu geometrycznego,jeśli pierwszymi trzema wyrazami tego ciągu są;2,8,32
10 punktów
Liceum » Ciągi liczbowe » #4238
05.11.2012 09:52 i 58 sekund
Wyznacz ciąg geometryczny wiedząc,że =6 ,=54
5 punktów
Liceum » Ciągi liczbowe » #4237
05.11.2012 09:49 i 18 sekund
Oblicz sumę, której składniki są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego 7+11+15+...+47+51
5 punktów
Liceum » Ciągi liczbowe » #4236
05.11.2012 09:46 i 39 sekund
Oblicz różnicę i podaj wzór ogólny ciągu arytmetycznego ,jeśli =6 , =20
5 punktów
Studia » Ciągi liczbowe » #4235
05.11.2012 09:39 i 15 sekund
Zbadaj monotoniczność ciągu o wyrazie ogólnym =
10 punktów
Studia » Ciągi liczbowe » #4234
05.11.2012 09:35 i 12 sekund
wyznacz ciągu o podanym wzorze ogólnym =
10 punktów
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #4233
05.11.2012 09:24 i 18 sekund
Bardzo proszę o rozwiązanie chociaż kilku zadań jest to dla mnie bardzo ważne Dziękuje

5 punktów + 3 punkty
Studia » Ciągi liczbowe » #4232
05.11.2012 09:22 i 37 sekund
oblicz pięć początkowych wyrazów ciągu o wyrazie ogólnym;
a)-n (2 do potęgi n -n)
b)+1}{n} (n do potęgi 2 + 1,kreska ułamkowa,czyli podzielić przez n
10 punktów
Liceum » Procenty » #4231
05.11.2012 08:52 i 30 sekund
Francja ma powierzchnię równą 551 tys.km i 60 mln ludności.Powierzchnia Niemiec wynosi 357 tys.km,a liczba ludności 82 mln.O ile procent powierzchnia Niemiec jest mniejsza od powierzchni Francji?O ile procent liczba ludności Niemiec jest większa od liczby ludności Francji?Wyniki podaj z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5 punktów
1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 619 620