Zadania użytkowników

1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 595 596
Liceum » Geometria analityczna » #3947
07.10.2012 12:37 i 49 sekund
Proszę o pomoc krok po kroku
Odleglośc miedzy punktami o współrzędnych A = (4,-7 ) oraz B= (-1,-19 ) wynosi:
a).
b). 13
c). 17
d).
Dziękuję
5 punktów
Liceum » Geometria analityczna » #3946
07.10.2012 12:28 i 04 sekund
Proszę o rozwiązanie

Prosta k równoległa do prostej p: 5x - y +2 =0 i przechodząca przez punkt P= ( 1,-2 ) ma równanie:
A. 5x - y + 3= 0
B.-5x +y + 7 = 0
C.x + 5y + 3 = 0
D.-x +5y - 2 = 0

Bardzo dziękuję
5 punktów
Liceum » Geometria analityczna » #3945
07.10.2012 12:23 i 01 sekund
Proszę o pomoc krok po kroku

Punkt A=(2,1), należy do prostej o współczynniku kierunkowym równym 2. Do prostej tej należy punkt:
A=(0,3)
B=(2,0)
C=(1,-1)
D=(-1,0)

Dziękuję
5 punktów
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #3944
07.10.2012 11:37 i 01 sekund
Witam
Proszę o rozwiązanie krok po kroku

Mając dane dwa punkty A= (-2,3) oraz B= (4,2). Oblicz długośc odcinka IABI i znajdź współrzędną środka odcinka IABI.
Dziekuję
5 punktów
Liceum » Liczby rzeczywiste » #3943
07.10.2012 10:44 i 09 sekund
Suma dwóch liczb naturalnych dodatnich wynosi 168, a ich największy wspólny dzielnik jest równy 24. znajdź te liczby.
5 punktów
Liceum » Pierwiastki i potęgi » #3942
06.10.2012 20:55 i 44 sekund
prosze o pomoc w rozwiazaniu zadania zadanie jest w załaczniku
Avatar_mini 777
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja kwadratowa » #3941
06.10.2012 18:09 i 37 sekund

5 punktów + 3 punkty
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #3940
06.10.2012 16:08 i 49 sekund
Proszę o rozwiazanie
Wiedząc, że = podaj miarę kąta
a).
b).
c).
d).

Bardzo dziekuje
5 punktów
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #3939
06.10.2012 16:04 i 41 sekund
Prosze o pomoc
Bok rombu ma długośc , zas pole rombu jest równe 1. Miara kąta ostrego w tym rombie jest równa:
a).
b).
c).
d).

Dziękuje
5 punktów
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #3938
06.10.2012 16:01 i 51 sekund
Proszę o rozwiązanie kro po kroku

Długości boków trójkata równobocznego powiekszono 0 20%. Pole trójkąta zwiększyło się o:
a). 20%
b). 44%
c). 60%
d). 120%

Dziękuję
5 punktów
1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 595 596