Zadania użytkowników

1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 589 590
Liceum » Wartość bezwzględna » #3889
03.10.2012 13:54 i 12 sekund
Rozwiąż równanie:5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja wykładnicza » #3886
03.10.2012 10:25 i 01 sekund
2*7 log7 3 (log na górze,7 na dole i 3 na górze)
log z pierwiastka 3(na dole)z 243
2 log 7(na górze) * 5 log 7( również na górze)

PROSZĘ O POMOC W TYCH ZADANIACH.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Trygonometria » #3885
02.10.2012 21:05 i 39 sekund
Oblicz długości przekątnych rombu o boku długości 30 dm i kącie ostrym 30 stopni.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Trygonometria » #3884
02.10.2012 19:29 i 28 sekund
Oblicz długości pozostałych boków trójkąta ABC oraz promień okręgu opisanego na tym trójkącie , jeśli b=7, =105 , =25 .
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #3883
02.10.2012 16:53 i 57 sekund
Proszę o pomoc

W pewnym trójkącie prostokątnym boki mają długosci 3cm, 4cm i 5cm. W trójkącie podobnym do niego najdłuższy bok ma długosc 2,5cm. Pole tego drugiego trójkata jest równe:
a).1,5cm do kwadratu
b).3cm do kwadratu
c).6 cm do kwadratu
d).9 cm do kwadratu

Bardzo dziękuję
5 punktów
Liceum » Geometria analityczna » #3882
02.10.2012 16:46 i 56 sekund
Proszę o pomoc

Proste o równaniach y=3x + 1 i y= 6x - 1 przecinają się w punkcie:
a).(1,4)
b).(1,5)
c).$\frac{2}{3} 3 )
d).(0,1)

Bardzo dziękuję
5 punktów
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #3881
02.10.2012 16:45 i 59 sekund
Suma wszystkich krawędzi ostrosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi 72 cm. Oblicz długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa, jeśli krawędź boczna ma długość 16 cm.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria analityczna » #3880
02.10.2012 16:43 i 44 sekund
Bardzo proszę o pomoc

Ile punktów wspónych ma prosta x+y=0 z okręgiem o równaniu + =9?
a). dwa
b).nieskończenie wiele
c). jeden
d).żaden

Bardzo dziękuje
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria analityczna » #3879
02.10.2012 16:33 i 03 sekund
Proszę o pomoc

Punkty A=(-3,-5); B=(4,-1); C=(-2,3) są wierzchołkami trójkąta równoramiennego. Podstawa tego trójkąta ma długośc:
a).
b).2
c).10
d).11

Bardzo dziękuję
5 punktów
Liceum » Geometria analityczna » #3878
02.10.2012 16:26 i 38 sekund
Witam
Proszę o rozwiazanie

Dane są wierzchołki czworokata:
A=(-2,4)
B=(6,4)
C=(6,-4)
D=(-2,-4). Długośc przekatej BD tego czworokąta to:

a). 8
b).
c).2
d).

Bardzo dziękuję
5 punktów
1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 589 590