Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ? ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <== i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Zadania użytkowników

1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 621 622
Liceum » Funkcja liniowa » #4256
05.11.2012 18:52 i 04 sekund
Liczba -6 jest miejscem zerowym funkcji f(x)= x+4m dla m przyjmującego wartość ?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja kwadratowa » #4255
05.11.2012 18:09 i 17 sekund
Funkcja f(x) = (-m - 3) x² + 5x + 1 osiąga wartość największą dla:
A. m∈ (-nieskończoność, 3)
B. m∈ (- nieskończoność, -3)
C. m∈ (3, + nieskończoność)
D. m∈ (-3, nieskończoność)

Proszę o wytłumaczenie zadania jeśli można.. Będę bardzo wdzięczna;)
5 punktów
Liceum » Trygonometria » #4254
05.11.2012 16:29 i 53 sekund
oblicz pole i obwod trojkata,ktorego dwa boki sa rowne 5 i 8 a kat zawarty miedzy nimi rowna sie 60
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa » #4253
05.11.2012 15:54 i 24 sekund
Mając dane (1,2,4,4,3), oblicz odchylenie standardowe. Wynik zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa » #4252
05.11.2012 15:52 i 06 sekund
Zuzia losuje z talii 52 kart jedną . Jakie jest prawdopodobieństwo , że wylosuje karo?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa » #4251
05.11.2012 10:43 i 07 sekund
Norbert w czasie gry w chińczyka uzyskał następujące wyniki rzutu kostką;4,3,6,5,1,3,2,2,5,1,4,3,6,2,5,4,2,6,5,5,4,3,6,5,4
a)przedstaw na diagramie wyniki rzutu kostką
b)oblicz średnią arytmetyczną wyników rzutu kostką
c)podaj medianę i dominantę
5 punktów
Liceum » Funkcja liniowa » #4249
05.11.2012 10:28 i 34 sekund
Dany jest odcinek o koncach M i K punkt A jest srodkiem odcinka M i K
Wyznacz współrzędne punktu A wiedządz że: M=(3,-4) K=(-1,2)
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja liniowa » #4248
05.11.2012 10:24 i 21 sekund
Narysuj wykres funkcji y=3x-6 oraz jego obraz
a) w symetrii wzgledem osi x
b) w symetrii wzgledem osi y
napisz wzory funkcji ktoych wykresy otrzymales
5 punktów
Liceum » Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa » #4247
05.11.2012 10:21 i 42 sekund
Rzucamy dwa razy kostką do gry.Jakie jest prawdopodobieństwo,że wypadnie taka sama liczba oczek na obu kostkach?
5 punktów
Liceum » Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa » #4246
05.11.2012 10:19 i 49 sekund
Rzucono jednocześnie monetą i kostką sześcienną.
a)wypisz zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych tego doświadczenia
b)wypisz zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniom;
A-wypadła liczba pierwsza,
B-wypadła liczba oczek podzielna przez 3
C-wypadła reszka
5 punktów
1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 621 622