Zadania użytkowników

1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 608 609
Liceum » Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa » #4105
28.10.2012 14:17 i 26 sekund
Ze zbioru {1,2,3...13} wylosowano kolejno bez zwracania dwie liczby. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których iloczyn jest podzielny przez 6.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #4104
28.10.2012 14:14 i 23 sekund
Długośc boków trójkąta ABC wynoszą : AB=6CM, BC=25CM, AC=9CM.
a) oblicz pole trójkąta;
b) oblicz długośc wysokości opuszczonej z wierzchołka C;
c) oblicz długośc promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria analityczna » #4103
28.10.2012 14:11 i 42 sekund
W trapezie równoramiennym ramię ma długoś 10cm, wysokoś 8cm, a długosc odcinka łączącego środki ramion wyności 15cm. Oblicz:
a) długośc podstawy trapezu;
b) pole trapezu.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Trygonometria » #4102
28.10.2012 14:09 i 32 sekund
Wiedząc że jest kątem ostrym, dporowadź wyrażenie tg2α•cos2 α + cos2 α do najprostrzej postaci
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Trygonometria » #4101
28.10.2012 14:04 i 24 sekund
W trapezie równoramiennym podstawy mają długości 20cm i 8cm, a sinus kąta ostrego jest równy 4/5.Oblicz pole tego trapezu.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Trygonometria » #4100
28.10.2012 14:02 i 15 sekund
W trójkącie prostokątnym jedna przyprostokątna ma długoś 5 cm przeciwprostokątna ma długoś 13cm. Znajdź wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego leżącego naprzeciwko dłuższej przyprostokątnej.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Procenty » #4099
28.10.2012 12:44 i 28 sekund
Ile trzeba wziąć octu 10 - procentowego i ile wody , aby otrzymać 4 litry zalewy octowej o stężeniu 5 % ?


5 punktów + 3 punkty
Liceum » Procenty » #4098
28.10.2012 12:32 i 20 sekund
Ile trzeba wziąć octu 10 - procentowego i ile wody , aby otrzymać 4 litry zalewy octowej o stężeniu 5 % ?


5 punktów + 3 punkty
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #4097
28.10.2012 12:11 i 28 sekund
Oblicz objętość betonowej rury studziennej, jeżeli jej średnica zewnętrzna wynosi 1,1m, średnica wewnętrzna ma 95cm, a wysokość rury jest równa 2.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Procenty » #4096
28.10.2012 11:59 i 20 sekund
Ile trzeba wziąć octu 10 - procentowego i ile wody , aby otrzymać 4 litry zalewy octowej o stężeniu 5 % ?


5 punktów + 3 punkty
1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 608 609