Zadania użytkowników

1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 614 615
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #4179
03.11.2012 03:32 i 14 sekund
Podaj współrzędne środka symetrii odcinka o końcach AB , A=(1,2) , B=(3,6)
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #4178
03.11.2012 03:29 i 33 sekund
Podaj współrzędne końców odcinka A'S' , symetrycznego do odcinka AB względem osi OY , osi OX oraz początku układu współrzędnych , gdy A=(-1,2), B=(3,0)
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria analityczna » #4177
03.11.2012 03:21 i 11 sekund
W trapezie , którego podstawy mają długości a-12 i b-8 , a ramiona odpowiednio c-2,4 i d-3 .Wyznacz długości odcinków , które są przedłużeniami ramion do ich punktu przecięcia
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #4176
02.11.2012 20:08 i 49 sekund
Przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 25 cm i tworzy z krawędzią podstawy kąt taki, że sin = 0,96. Oblicz objętość tego graniastosłupa.
5 punktów
Liceum » Logarytmy » #4173
02.11.2012 19:06 i 06 sekund
log(-7x+12)=log(x-3)+2
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Ciągi liczbowe » #4171
02.11.2012 18:01 i 50 sekund
Trzeci wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 10, a siódmy 42. Wyznacz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #4170
02.11.2012 17:59 i 37 sekund
Przyprostokątne trójkąta ABC mają długości 10 i 24. Przeciwprostokątna trójkąta KLM podobnego do niego ma długość 39. Oblicz obwód trójkąta KLM.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja liniowa » #4169
02.11.2012 17:53 i 48 sekund
Liczby 7 i -3 są pierwiastkami równania:
A.(x -3)(x+7)=0
B.(x+3)(x-7)=0
C.(x-3)(x-7)=0
D.(x+3)(x+7)=0
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja wymierna, wyrażenia wymierne » #4168
02.11.2012 16:28 i 08 sekund
w jaki sposób wyznaczyć dziedzinę wyrażenia?? pomocy!


x-3
y= ___
x^ -25
5 punktów + 3 punkty
Studia » Ciągi liczbowe » #4167
02.11.2012 16:17 i 48 sekund
oblicz granice ciągu :

10 punktów
1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 614 615