Zadania użytkowników

1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 595 596
Liceum » Wielomiany » #3950
07.10.2012 17:45 i 18 sekund
znajdz sumę liczb naturalnych nieparzystyh mnijszych od 100, które nie sa podzielne przez 5
5 punktów
Liceum » Liczby rzeczywiste » #3949
07.10.2012 17:39 i 26 sekund
Wyznacz liczbę m dla której prosta:
a) (m-1)x+(m+1)y-5m=0 i 3x-2y+4=0 są równoległe
b) -x+(2m-1)y-10=0 i (m+7)x+2y+8=0 są prostopadłe
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Liczby rzeczywiste » #3948
07.10.2012 17:30 i 35 sekund
Trzy liczby x,y,z których suma wynosi 24 tworzą ciąg arytmetyczny. Liczby x+1, y-2,z-2 tworzą ciąg geometryczny. Znajdz liczby x,y,z
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria analityczna » #3947
07.10.2012 12:37 i 49 sekund
Proszę o pomoc krok po kroku
Odleglośc miedzy punktami o współrzędnych A = (4,-7 ) oraz B= (-1,-19 ) wynosi:
a).
b). 13
c). 17
d).
Dziękuję
5 punktów
Liceum » Geometria analityczna » #3946
07.10.2012 12:28 i 04 sekund
Proszę o rozwiązanie

Prosta k równoległa do prostej p: 5x - y +2 =0 i przechodząca przez punkt P= ( 1,-2 ) ma równanie:
A. 5x - y + 3= 0
B.-5x +y + 7 = 0
C.x + 5y + 3 = 0
D.-x +5y - 2 = 0

Bardzo dziękuję
5 punktów
Liceum » Geometria analityczna » #3945
07.10.2012 12:23 i 01 sekund
Proszę o pomoc krok po kroku

Punkt A=(2,1), należy do prostej o współczynniku kierunkowym równym 2. Do prostej tej należy punkt:
A=(0,3)
B=(2,0)
C=(1,-1)
D=(-1,0)

Dziękuję
5 punktów
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #3944
07.10.2012 11:37 i 01 sekund
Witam
Proszę o rozwiązanie krok po kroku

Mając dane dwa punkty A= (-2,3) oraz B= (4,2). Oblicz długośc odcinka IABI i znajdź współrzędną środka odcinka IABI.
Dziekuję
5 punktów
Liceum » Liczby rzeczywiste » #3943
07.10.2012 10:44 i 09 sekund
Suma dwóch liczb naturalnych dodatnich wynosi 168, a ich największy wspólny dzielnik jest równy 24. znajdź te liczby.
5 punktów
Liceum » Pierwiastki i potęgi » #3942
06.10.2012 20:55 i 44 sekund
prosze o pomoc w rozwiazaniu zadania zadanie jest w załaczniku
Avatar_mini 777
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja kwadratowa » #3941
06.10.2012 18:09 i 37 sekund

5 punktów + 3 punkty
1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 595 596