Zadania użytkowników

1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 607 608
Liceum » Ciągi liczbowe » #4095
28.10.2012 11:07 i 32 sekund
ZAD 2.
W pierwszym rzędzie amfiteatrze może zasiąść 40 osób,a w każdym następnym rzędzie o 8 osób więcej. Ile miejsc znajduje się w ostatnim dwudziestym pierwszym rzędzie? Ile miejsc ma ten amfiteatr?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Ciągi liczbowe » #4094
28.10.2012 11:00 i 25 sekund
ZAD 1.
Oblicz sumę wyrazów ciągu arytmetycznego: 7,11,15...,55
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Procenty » #4093
27.10.2012 20:28 i 07 sekund
w klasie jest 16 dziewcząt i 18 chłopców
a)o ile % liczba chłopców jest większa od liczby dziewcząt
b)o ile % liczba dziewcząt jest mniejsza od liczby chłopców
Bardzo proszą o wytłumaczenie i dokładne rozwiązanie.
serdecznie dziękuję
5 punktów
Liceum » Procenty » #4092
27.10.2012 20:22 i 00 sekund
dany jest prostokąt o bokach długości a i b. długość każdego boku zmniejszono o 20%. oblicz o ile % zmalały pole oraz pole tego prostokąta.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Trygonometria » #4091
27.10.2012 18:58 i 13 sekund
1.wiedząc ze cos=\(\in(,\ oblicz wartosc pozostałych wartości trygonometrycznych.


wiedząc ze sin =\(\in(\ oblicz pozostałych wartości trygonometrycznych.


5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #4090
27.10.2012 16:19 i 02 sekund
Przekątna ściany bocznej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość 6 cm i jest nachylona do sąsiedniej ściany bocznej pod kątem . Oblicz objętość tego graniastosłupa.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria analityczna » #4089
27.10.2012 15:11 i 06 sekund
Przez punkty A=(1,4) i B=(-4,-1) przechodzi prosta o równaniu:
a) y=x+3
b). y=-x+3
c). y=x-3
d). y=-x-3
dziękuję
5 punktów
Liceum » Geometria analityczna » #4087
27.10.2012 15:04 i 30 sekund
Srodek okręgu o równaniu $x^2+y^2-6x+8y-11=0 ma współrzędne
a). S= ( -3,4)
b). S= (-6,8)
c). S= (3,-4)
d). S= (6.-8)
dziękuję
5 punktów
Liceum » Geometria analityczna » #4086
27.10.2012 15:01 i 51 sekund
Prosta prostopadla do prostej 5x-2y-3=0 i przechodząca przez punkt o wpółrzędnych ( -3,2) ma równanie:
a). y= - +
b). 2x + 5y - 4=0
c). y =- +
d). 5x - 2y - 4=0
dziękuje
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria analityczna » #4085
27.10.2012 14:50 i 57 sekund
Prosta o równaniu 2x-y+3=0 jest nachylona do osi Ox pod kątem . wtedy:
a). to i
b). to i
c). to i
d). to i

Dziękuje
5 punktów
1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 607 608