Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ? ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <== i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Zadania użytkowników

1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 615 616
Liceum » Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa » #4191
03.11.2012 17:40 i 56 sekund
Z talii 52 kart losujemy jedną. Prawdopodobieństwo, że wylosujemy króla lub kiera, jest równe :
a) 17/52
b) 16/52
c) 9/52
d) 1/52
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #4190
03.11.2012 17:36 i 10 sekund
na okręgu o promieniu r opisano trapez prostokątny, którego najkrótszy bok ma długość 3/2 r. oblicz pole tego trapezu.
5 punktów + 3 punkty
Studia » Ciągi liczbowe » #4189
03.11.2012 17:29 i 11 sekund
oblicz granice ciągu :

10 punktów
Liceum » Wartość bezwzględna » #4188
03.11.2012 12:35 i 37 sekund
Rozwiąż równanie :
|-4x|>x
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria analityczna » #4187
03.11.2012 12:19 i 05 sekund
Oblicz współrzędne środka i promień okręgu o równaniu x^2+y^2+10 x-12 y+52=0.Proszę o wytłumaczenie krok po kroku.Z góry dziękuję.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja kwadratowa » #4185
03.11.2012 11:31 i 12 sekund
punkty A=(-2,3) B=(1.-2) są dwoma kolejnymi wierzchołkami rombu ABCD a prosta o równaniu y=x+5 jest jego osią symetrii. Wyznacz współrzedne wierzchołka C i D
5 punktów
Liceum » Liczby rzeczywiste » #4184
03.11.2012 11:06 i 26 sekund
Świeże pomidory zawierają około 93% wody, natomiast suszone- około 15%. Ile suszonych pomidorów otrzymano z 30 kilogramów świeżych pomidorów? Obliczenia wykonaj z dokładnością do 0,01.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Liczby rzeczywiste » #4183
03.11.2012 11:02 i 34 sekund
Świeże śliwki zawierają około 91% wody, a suszone- około 35%. Ile kilogramów świeżych śliwek należy ususzyć, żeby otrzymać 1 kilogram suszonych?
5 punktów
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #4182
03.11.2012 03:46 i 04 sekund
Dana jest prosta l o równaniu x+y-2=0.Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt M(-5,2) i prostopadłej do prostej l.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #4181
03.11.2012 03:42 i 25 sekund
Dany jest trójkąt o bokach długosci 5,7,10 Najdłuższy bok trójkąta podobnego ma długość 15.Oblicz jego obwód
5 punktów + 3 punkty
1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 615 616