Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ? ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <== i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Zadania użytkowników

1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 618 619
Liceum » Pierwiastki i potęgi » #4220
04.11.2012 19:18 i 07 sekund
Czy istnieje taka liczba rzeczywista x, że > ?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Pierwiastki i potęgi » #4217
04.11.2012 19:10 i 37 sekund
Wiedząc, że n jest liczbą nautralną większą od 0, podaj, dla jakich wartości k jest spełniony warunek > ?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Pierwiastki i potęgi » #4216
04.11.2012 19:08 i 08 sekund
Dla jakiej wartości k ( k jest jedną z liczb 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ) spełniony jest warunek > {k}$?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa » #4215
04.11.2012 19:07 i 41 sekund
Rzucono dwiema sześciennymi kostkami do gry i określono zdarzenia:
A-na każdej kostce wypadła nieparzysta liczba oczek,
B-suma wyrzuconych oczek jest nie mniejsza niż 8.
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia AsumaB .
5 punktów
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #4214
04.11.2012 19:05 i 01 sekund
Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest nachylona do płaszczyzny pod kątem 60stopni. Odległość spodka wysokości ostrosłupa od krawędzi bocznej jest równa 4. Oblicz objętość tego ostrosłupa.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #4213
04.11.2012 19:02 i 13 sekund
Punkty A,B należą do jednego ramienia kąta o wierzchołku O, a punkty C,D należą do jego drugiego ramienia i wiadomo,że AC||DB. Wyznacz |AB|, jeśli wiadomo, że |AO|=4, |AC|=5, |BD|=12.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #4212
04.11.2012 18:57 i 09 sekund
Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny o objętości 48cmsześciennych . Ściana boczna jest nachylona do podstawy takim kątem alfa, że tgalfa=4/3. Wyznacz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #4211
04.11.2012 13:39 i 40 sekund
Kat ostry rombu ma miarę 60stopni.Oblicz stosunek pola kola wpisanego w ten romb do pola tego rombu.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #4210
04.11.2012 11:47 i 41 sekund
BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

5. Obwód rombu wynosi 16dm , a promień okręgu wpisanego w ten romb 1 dm. Kąt rozwarty rombu ma miarę:
A. 180 stopni
B. 135 stopni
C. 150 stopni
D. 120 stopni

5 punktów
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #4209
04.11.2012 11:47 i 39 sekund
BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.


6. Pola dwóch trójkątów podobnych są równe odpowiednio 50cm kwadrat. i 72cm kwadrat. suma ich obwodów wynosi 121 cm . Obwody tych trójkątów są równe:
A. 55 cm i 66 cm
B. 50 cm i 71 cm
C. 21 cm i 100 cm
D. 40cm i 81cm
5 punktów
1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 618 619