Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ? ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <== i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Zadania użytkowników

1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 619 620
Liceum » Pierwiastki i potęgi » #4226
04.11.2012 19:53 i 27 sekund
Znajdź cyfrę jedności liczb : + 2*
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Trygonometria » #4225
04.11.2012 19:40 i 52 sekund
BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

W dowolnym trójkącie nie możemy zastosować twierdzenia cosinusów mając dane:
A.dwa boki i kąt miedzy nimi zawarty
B. trzy kąty i dwa boki
C. trzy boki i promień okręgu wpisanego w trójkąt
D. bok i dwa kąty przy nim leżace
5 punktów
Liceum » Trygonometria » #4224
04.11.2012 19:39 i 14 sekund
BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

W dowolnym trójkącie możemy zastosować twierdzenie sinusów, gdy mamy dane:
A. miary trzech kątów trójkąta
B. dwa boki i promień okręgu wpisanego w ten trójkąt
C. trzy boki
D. dwa boki i promień
5 punktów
Liceum » Pierwiastki i potęgi » #4223
04.11.2012 19:39 i 02 sekund
Przedstaw sumę kolejnych liczb nieparzystych 1+3+5+...+97+99 w postaci kwadratu pewnej liczby.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #4222
04.11.2012 19:27 i 35 sekund
BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

Średnicę okręgu podzielono na odcinki x i y =2y jak na rysunku. Stosunek pola obszaru zakreskowanego do niezakreskowanego wynosi:

wybór odpowiedzi razem z rysunkiem.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #4221
04.11.2012 19:25 i 17 sekund
BARDZO PROSZĘ , o podanie odpowiedzi i pokazać jak się to rozwiązuję. Będe bardzo wdzięczna z góry dziękuję.

Z każdego wierchołka kwadratu o boku długości b zakreślono koło o promieniu b. Pole otrzymanej figury ( tej na rysunku ) wynosi:

A. - pi do kwadratu

B. (4 - pi )


C. 4 - pi

D. ( pi - 1)
5 punktów
Liceum » Pierwiastki i potęgi » #4220
04.11.2012 19:18 i 07 sekund
Czy istnieje taka liczba rzeczywista x, że > ?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Pierwiastki i potęgi » #4217
04.11.2012 19:10 i 37 sekund
Wiedząc, że n jest liczbą nautralną większą od 0, podaj, dla jakich wartości k jest spełniony warunek > ?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Pierwiastki i potęgi » #4216
04.11.2012 19:08 i 08 sekund
Dla jakiej wartości k ( k jest jedną z liczb 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ) spełniony jest warunek > {k}$?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa » #4215
04.11.2012 19:07 i 41 sekund
Rzucono dwiema sześciennymi kostkami do gry i określono zdarzenia:
A-na każdej kostce wypadła nieparzysta liczba oczek,
B-suma wyrzuconych oczek jest nie mniejsza niż 8.
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia AsumaB .
5 punktów
1 2 ... 259 260 261 263 265 266 267 ... 619 620