Zadania użytkowników

1 2 4 6 7 8 9 ... 20 21
Liceum » Procenty » #5701
09.02.2013 17:12 i 37 sekund
Klient złożył lokatę w kwocie 20.000 zł., na 12 miesięcy. Przy czym bank kapitalizuje odsetki co 3 miesiące. Jaką kwotę uzyska po roku?
P=8%
5 punktów
Liceum » Procenty » #5327
10.01.2013 19:18 i 45 sekund
Podczas suszenia śliwki tracą 60% swojej masy. Ile kg świeżych owoców należy ususzyć aby uzyskać 1kg suszonych śliwek?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Procenty » #5156
19.12.2012 17:43 i 51 sekund
Na wystawie psów rasowych najliczniejszą grupę tworzyło 21 jamników. ich zbiór stanowił aż 11 i 2,3 % liczby kandydatów do medali zgłoszonych na wystawę Jak liczna reprezentacja psów była oceniona na wystawie? Proszę o szybką odpowiedź.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Procenty » #4999
14.12.2012 16:59 i 01 sekund
7% wynosi 1979,5 zł, jak będzie cena po zmianie podatku na 22%
Avatar_mini edi
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Procenty » #4927
09.12.2012 13:45 i 09 sekund
19. Cena pewnego towaru wraz z 7% stawką podatku VAT jest równa 64,20 zł.
Oblicz cenę tego towaru, gdyby stawka podatku VAT była równa 22% zamiast 7%.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Procenty » #4926
09.12.2012 13:44 i 44 sekund
18. Przez pierwsze 4 miesiące roku obroty firmy „Skrzat” były na stałym poziomie, po czym
przez 2 kolejne miesiące obroty rosły o 10% miesięcznie i osiągnęły w czerwcu
kwotę 242 tys. zł. Jakie były łączne obroty firmy w pierwszym półroczu?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Procenty » #4925
09.12.2012 13:44 i 21 sekund
17. Wzrost kursu euro w stosunku do złotego spowodował podwyżkę ceny wycieczki
zagranicznej o 5%. Ponieważ nowa cena nie była zachęcająca, postanowiono obniżyć ją
o 8%, ustalając cenę promocyjną równą 1449 zł.
Oblicz pierwotną cenę wycieczki dla jednego uczestnika.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Procenty » #4924
09.12.2012 13:43 i 54 sekund
16. Cenę towaru obniżono najpierw o 25%, a następnie zwiększono o 17 zł.
Jaka była początkowa cena towaru, jeśli obecnie kosztuje on 86 zł
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Procenty » #4923
09.12.2012 13:43 i 29 sekund
15. W pewnej klasie jest 14 chłopców i 20 dziewcząt.
a) Jaki procent liczby uczniów w klasie stanowią chłopcy a jaki dziewczęta ?
b) O ile punktów procentowych jest więcej dziewcząt niż chłopców ?
c) O ile procent więcej jest dziewcząt niż chłopców ?
d) O ile procent mniej jest chłopców niż dziewcząt ?
e) Jaki jest w tej klasie stosunek liczby chłopców do liczby dziewcząt
wyrażony w procentach ? Wynik zaokrąglij do części dziesiętnych.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Procenty » #4922
09.12.2012 13:42 i 59 sekund
14. Kasia i Monika zbierają pocztówki. Monika ma 70 pocztówek, a Kasia 112.
O ile % więcej pocztówek ma Kasia niż Monika?
O ile % mniej pocztówek ma Monika niż Kasia?
5 punktów + 3 punkty
1 2 4 6 7 8 9 ... 20 21