Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ? ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <== i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Zadania użytkowników

« 1 3 4 5 6 7 8 9 ... 731 732
Liceum » Wartość bezwzględna » #7979
05.09.2017 19:01 i 58 sekund
Własność wartości bezwzględnej. Prosze o rozwiązanie i wytłumaczenie.

a^{2}=1
(3x+8)=25

https://iv.pl/images/02318324319298190192.png
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja kwadratowa » #7978
05.09.2017 16:42 i 45 sekund
a)wykres funkcji kwadratowej f(x)=ax^+bx+1 jest symetryczny wzgledem prostej x=2, a wartość najmniejsza funkcji f jest równa -3. Napisz równanie tej funkcji w postaci ogólnej.
b) dana jest funkcja kwadratowa f(x)=a(x+1)(x-3), której największa wartość jest równa 8. Wyznacz współczynnik a oraz przedstaw wzór funkcji f w postaci kanonicznej.
5 punktów + 3 punkty
Studia » Logika i rachunek zdań » #7977
04.09.2017 20:01 i 19 sekund
Witam,
mam dwa zadnia których nie potrafię rozwiązać :
1. Inwestor nabył 4 tygodniowy bon skarbowy o nominalne 10.000zł po cenie emisyjnej 9.900zł jaką stopę zwrotu osiągnie inwestor jeżeli przetrzyma ten bon skarbowy do wykupu przez emitenta.
2. Klient ulokował w banku kwotę 10.000zł na 3%. Jaką kwotę otrzyma po roku przy miesięcznej kapitalizacji odsetek? Jaką kwotę otrzyma po dwóch latach przy kwartalnej kapitalizacji odsetek?

W pierwszym wydaje mi się że może być w taki sposób :

r=(D/P)x(360/n)x100
r=(10000/9900)x(360/28)x100
r=1298,86

Proszę o pomoc.
10 punktów + 5 punktów
Studia » Rachunek zbiorów » #7976
08.04.2017 17:14 i 34 sekund
Zad.1. (2 pkt)
P = {<1,1>, <1,2>, <1,3>, <2,2>, <2,3>, <3,3>}
R = {<1,3>, <3,1>}
Dla relacji P i R określonych na zbiorze {1,2,3} wyznacz złożenie relacji
S=PxR
Dla relacji P, R i S określ czy są zwrotne, symetryczne, przechodnie,
antysymetryczne oraz spójne.
Zad2 Dla podanych funkcji określ czy są surjekcją, injekcją i bijekcją.
a.) f: R -> R, f(x) = 3x + 1
b.) f: Z -> N, f(x) = |x| (wart. bezwzględna)
c.) f: R -> R, f(x) = sin(x) + cos(x)
zad3
Wypisz 4 pierwsze wyrazy ciągu:
a1 = 1
an+1 = 3an + 4 dla n>=1
Udowodnij indukcyjnie postać zwartą ciągu:
an = 3n – 2
zad4
Oblicz \Delta (x3 + x
2 + 4).
Przekształć postać \Delta (x3 + x
2 + 4) używającą dolnych silni na
wielomian zawierający potęgi.


10 punktów + 5 punktów
Studia » Równania różniczkowe » #7975
08.04.2017 12:20 i 29 sekund
Punkty a(-3,2)b(1,2),c(5,6),d(1,6) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku abcd.Jego obwod jest liczba nalerzaca do przedzialu.
10 punktów + 5 punktów
Liceum » Trygonometria » #7974
07.04.2017 20:48 i 31 sekund
Treść zadania:

kat alfa jest ostry i cos alfa= 1/4 wówczas:


Odpowiedzi do zad:

A) sinus alfa <3/4

B) sinus alfa=3/4

C) sinus alfa= pierwiastek z 13/4
D) sinus alfa> pierwiastek z 13/4.

Bardzo proszę rozwiązanie w/w zadania.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Trygonometria » #7973
07.04.2017 18:52 i 26 sekund
Treść zadania:

kat alfa jest ostry i sin alfa= 1/4 wowczas:


Odpowiedzi do zad:

A)cosinus alfa <3/4

B)cosinus alfa=3/4

C)cosinus alfa= pierwiastek z 13/4
D)cosinus alfa> pierwiastek z 13/4.

I proszę o rozwiązanie, ale nie podanie A B C czy D, tylko wszystkie obliczenia.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja - definicja i własności » #7972
06.04.2017 20:14 i 56 sekund
wskaz te funkcje których wykresy sa rownolegly i prostopadly do prostej y=4-2x odpowiedz uzasadnij
A.f(x)=4-2x B.y=2x-4 C.f(x)= -2x D.f(x)= 4 E.f(x)= -4x+2
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja - definicja i własności » #7971
05.04.2017 14:41 i 09 sekund
Fajnie jak by ktoś mi to rozwiązał
Pozdrawiam ! :)
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Figury płaskie (Planimetria) » #7970
05.04.2017 13:54 i 02 sekund
Witam proszę o pomoc,w załączniku przesyłam zadania. Jest to dla mnie bardzo ważne. Z GÓRY DZIĘKUJE BARDZO ZA POMOC!!
5 punktów + 3 punkty
« 1 3 4 5 6 7 8 9 ... 731 732