Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ? ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <== i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Zadania użytkowników

« 1 3 4 5 6 7 8 9 ... 621 622
Liceum » Trygonometria » #8034
22.03.2018 12:58 i 49 sekund
Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy 12 i krawędzi bocznej 10. Oblicz objętość i pole całkowite tego ostrosłupa.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Wielomiany » #8022
07.03.2018 12:21 i 11 sekund
Podziel wielomian w przez dwumian q z resztą r. Zapisz wielomian w postaci w(x)=p(x)×q(x)+r(x). w(x)=16x^4-x^2+2x , q(x)=4x+3
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Trygonometria » #8017
04.03.2018 13:38 i 42 sekund
W trapezie prostokatnym o polu 84 cm2 dłuzsza podstawa ma długośc 9 cm a wysokośc ma 12 cm. Oblicz długość drugiej podstawy tego trapezu.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #8012
28.02.2018 17:48 i 19 sekund
Przekątna graniastoslupa prawidłowego czwrokatnego jest równa 12 cm i tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tej bryły
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Wielomiany » #8008
21.02.2018 18:37 i 22 sekund
Oblicz odległość prostych k i l określonych równaniami k: y=6x-12 i l: y=6x+1
5 punktów + 3 punkty
Studia » Równania różniczkowe » #8007
21.02.2018 15:10 i 13 sekund
Prosta k o równaniu y = (2a – 3)x + 6 i prosta l o równaniu y = – 6x – 2 są równoległe dla:10 punktów + 5 punktów
Liceum » Funkcja liniowa » #8002
20.02.2018 19:16 i 44 sekund
Chodzi o zadanie 10 z załącznika
5 punktów
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #8001
19.02.2018 12:25 i 01 sekund
Przekątna podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość pierwiastek z 18. Wysokość ostrosłupa ma długość równą krawędzi podstawy. Oblicz objętość tego ostrosłupa.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #8000
18.02.2018 15:12 i 27 sekund
Krawędź boczna ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 6 i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopdni.
Oblicz objętość tego ostrosłupa.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #7999
18.02.2018 15:10 i 03 sekund
Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi czworościanu foremnego, którego pole powierzchni wynosi 63
5 punktów + 3 punkty
« 1 3 4 5 6 7 8 9 ... 621 622