Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ? ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <== i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!

Zadania użytkowników

« 1 3 4 5 6 7 8 9 ... 619 620
Liceum » Funkcja kwadratowa » #7978
05.09.2017 16:42 i 45 sekund
a)wykres funkcji kwadratowej f(x)=ax^+bx+1 jest symetryczny wzgledem prostej x=2, a wartość najmniejsza funkcji f jest równa -3. Napisz równanie tej funkcji w postaci ogólnej.
b) dana jest funkcja kwadratowa f(x)=a(x+1)(x-3), której największa wartość jest równa 8. Wyznacz współczynnik a oraz przedstaw wzór funkcji f w postaci kanonicznej.
5 punktów + 3 punkty
Studia » Równania różniczkowe » #7975
08.04.2017 12:20 i 29 sekund
Punkty a(-3,2)b(1,2),c(5,6),d(1,6) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku abcd.Jego obwod jest liczba nalerzaca do przedzialu.
10 punktów + 5 punktów
Liceum » Trygonometria » #7974
07.04.2017 20:48 i 31 sekund
Treść zadania:

kat alfa jest ostry i cos alfa= 1/4 wówczas:


Odpowiedzi do zad:

A) sinus alfa <3/4

B) sinus alfa=3/4

C) sinus alfa= pierwiastek z 13/4
D) sinus alfa> pierwiastek z 13/4.

Bardzo proszę rozwiązanie w/w zadania.
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Geometria w przestrzeni (Stereometria) » #7961
27.10.2016 19:48 i 24 sekund
Objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego krawędź boczna alfa tworzy z podstawą kąt 60 stopni wynosi:
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Liczby rzeczywiste » #7959
27.10.2016 17:35 i 44 sekund
pomocy! nie kumam matmy wcale :/
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Funkcja - definicja i własności » #7955
21.09.2016 15:57 i 45 sekund
1.Funkcja y=f(x) ma dwa miejsca zerowe -4, 8. Podaj miejsca zerowe funkcji określonej wzorem y=f(-x)
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa » #7951
25.04.2016 08:41 i 20 sekund
Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe 5/16.Prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego do zdarzenia A jest równe?
5 punktów + 3 punkty
Liceum » Ciągi liczbowe » #7950
25.04.2016 08:41 i 16 sekund
oblicz średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe zestawu danych:9,-3,0,6,-5,-1
Vin_20141101153501_mini vin
5 punktów
Liceum » Funkcja kwadratowa » #7949
24.03.2016 15:35 i 54 sekund
Pomoże ktoś?? Z góry dziękuję za rozwiązanie ;-)
5 punktów
Liceum » Funkcja - definicja i własności » #7948
24.03.2016 08:31 i 21 sekund
Czy może mi to ktos rozwiązać . Z góry dziękuję
Narysuj wykresy funkcji:

a) y=2^x-1+2

b) y=-2^x+2

c) y=3-(1/2)^x+2
5 punktów + 3 punkty
« 1 3 4 5 6 7 8 9 ... 619 620