Zdajesz maturę z matematyki bo MUSISZ? ==> Zobacz Ekspresowy Kurs Maturalny <== i przygotuj sie do matury nawet w 7 dni!
18.03.2012 18:35 i 05 sekund

Treść zadania:
1Napisz równanie prostej prostopadlej do prostej 2x-3y+5=0 przechodzacej przez punkt A(-1,-3)
2napisz równanie prostej równoległej do prostej -x + 4y -1=0 przechodzacej przez punkt B(4,-1)
3dane są punkty a (1,2) b (-3,-2) napisz rownanie symetralnej odcinka AB
4Punkty A(4,-4), B(2,3), C(a,0) sa wspolliniowe, wyznacz a
5Dla jakiego m proste y=(2-m)x+1 i y= 3x -4 sa prostopadle a dla jakiego m rowonolegle
6Dany jest trójkąt o wierzchołkach A(2,-4) B(2,-3) C(1,4) oblicz pole tego trojkata
7 dla jakiego m punkt S(m+2, 5) jest srodkiem odcinka o koncach A(2m, -3) B(-2,-1)
8napisz rownanie okregu o srednicy AB gdzie A(-4,-5) B(-3,-1)
9wyznacz wspolrzedne srodka i promien okregu o rownaniu +=18
10Prosta o rownaniu -x +2y +3 jest styczna do okregu o srodku (-2,-1) napiisz rownanie okregu
11Napisz rownanie okregu o srodku (5, -3) stycznego do osi OX
12Prosta o rownych y = 2x+3 i x+y -12=0 zawieraja dwa boki trójkata prostokatnego. wyznacz wierzcholki tego trojkata wiedzac ze do prostej zawierajacej trzeci bok nalezy punkt P(2,1)
13Punkty A(-1,1) C(5,-1) sa przeciwleglymi wierzcholkami kwadratu ABCD. wyznacz wspolrzedne pozostalych wierzcholkow tego kwadratu

Nadesłane rozwiązania (
3
)

18.03.2012 20:45 i 56 sekund

Rozwiązanie 1

Dodawaj zadania pojedynczo.
Ad. 9. S=(5, -3) r==

Rozwiązanie było pomocne? Kliknij
Dodaj komentarz
18.03.2012 20:49 i 18 sekund

Rozwiązanie 2

Ad 2.
prosta równoległa:
->

Rozwiązanie było pomocne? Kliknij
Dodaj komentarz
Użytkownik lukasz jest redaktorem.
18.03.2012 21:16 i 50 sekund

Rozwiązanie 3

Proszę umieścić każde zadanie osobno. Kolejnym razem taki wpis zostanie usunięty.

Rozwiązanie było pomocne? Kliknij
Dodaj komentarz

Do góry

Wiesz jak rozwiązać to zadanie?

Przydatne

Tablice matematyczne z wyjaśnieniem zagadnień

  1. Interpretacja nierówności liniowych na płaszczyźnie.
  2. Nierówność koła na płaszczyźnie kartezjańskiej.
  3. Prosta i punkt.
  4. Prosta na płaszczyźnie kartezjańskiej
  5. Równanie okręgu na płaszczyźnie kartezjańskiej.
  6. Układ współrzędnych.
  7. Wektory i wykresy funkcji.
  8. Wektory - definicja i działania na wektorach.
  9. Wzajemne położenie dwóch okręgów.
  10. Wzajemne położenie prostej i okręgu.

Zadania z rozwiązaniami z działu geometria analityczna