Polityka prywatności

Ekspresowy Kurs Maturalny z matematyki

Zdajesz matematykę bo musisz? Przygotuj się do matury nawet w 7 dni! Zapisz się dzisiaj

Korzystanie ze strony internetowej www.matmana6.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

I. Postanowienia Ogólne

   Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej matmana6.pl.

Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności.

Jeżeli nie akceptujesz polityky prywatności, proszę nie korzystać ze strony matmana6.pl, darmowych kursów, materiałów oraz innych usług i produktów dostarczanych w ramach strony matmana6.pl

 

II. Definicje

„Administrator” lub "Administrator Danych Osobowych" - Łukasz Masłowski, ul. Geodetów 26A,  31-764 Kraków, daneosobowe (tutaj malpa ) matmana6.pl, lub można się skontaktować poprzez formularz konktaktowy dostepny na stronie. 

„Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

"Panel Użytkownika" - Panel z indywidualnymi informacjami dostepny tylko dla zalogowanych użytkowników.

"Klient" - Użytkownik, który skorzystał z płatnych usług lub produktów oferowanych przez Administratora.

„Strona” lub "Serwis" – strona internetowa znajdujące się pod adresem matmana6.pl

"Konto w serwisie MatmaNa6.pl" - oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie dostępu do dodatkowych materiałów w serwisie. W celu jej zawarcia należy wypełnić formularz rejestracji, a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

"Usługa Kurs Maturalny" - oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie dostępu do dodatkowych materiałów w serwisie. W celu jej zawarcia należy wypełnić formularz zapisu na kurs lub w przypadku płatnej wersji kursu formularz zakupu.

III. Dane Osobowe

Administracja i Gromadzenie Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się w Serwisie, w celach na jakie wskazują dane formularze.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania innych informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach oferowanych przez Administratora.

4. Dane Użytkownika nie będą przekazywane żadnemu innemu podmiotowi, ani poza obszar Unii Europejskiej.

5. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony.

6. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie ich profilowaniu dla potrzeb przygotowania zindywidualizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania w tym celu.

Modyfikacja i Usunięcie Danych Osobowych

1. Użytkownik w dowolnym momencie ma wgląd do podanych danych osobowych poprzez panel użytkownika dostępny na stronie w sekcji dla zalogowanych użytkowników.

2. Użytkownik w dowolnym momencie może z aktualizować swoje dane poprzez panel użytkownika w serwisie. 

3. Użytkownik w dowolnym momencie może usunąć swoje konto a w raz z nim wszystkie dane osobowe.

3a. Administrator ma obowiązek prawny przechowywać dane klientów przez okres 5 lat. Dane Imię i Nazwisko, Adres oraz przedmiot transakcji będa przechowywane przez okres 5 lat. Nie mogą one zostać usunięte przez Użytkownika. 

Powierzenie Danych Osobowych

1. Administrator niniejszym informuje, że korzysta z serwerów firmy STATNET Online z siedzibą ul. Kasztanowa 62 85-605 Bydgoszcz, z którym to Administrator zawarł umowę powierzenia danych. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych na jego serwerach. Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.

Inne informacje

1. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

2. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

3. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922, dalej jako „UODO”).

4. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą wykorzystywane w celu i w zakresie wynikającym z udzielonych zgód.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:

  • udzielona przez Użytkownika zgoda
  • wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, w szczególności wystawienie faktury za usługę.

 

 

IV. Formularze i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach serwisu użytkownik może dobrowolnie skorzystać z jednego z dostepnych formularzy, jednak jego uzupełnienie jest wymagane do osiągnięcia przez użytkownika konkretnego celu

Formularz rejestracji

Wymaga podania imienia, loginu, adresu email, hasła. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do bazy użytkowników. Rejestracja oznacza że zgadzasz się z polityka prywatności.

Formularz przypomnienia hasła lub wysłania ponownie linku aktywacyjnego

Wymaga podania adresu email. Adres jest używany tylko w celu wysłania wiadmości z linkiem do ustawienia nowego hasła lub ponownego wysłania linku aktywacyjnego. Nie jest nigdzie zapisywany.

Formularz zakupu produktu lub usługi

Wymaga podania Imienia, Nazwiska, Adresu, Adresu email. Dane te wykorzystywane są do wystawienia faktury za dokonaną transakcję i sa przechowywane w bazie klientów przez okres 5 lat co wynika z obowiązku ustawowego nałożonego na administratora.

Formularz kontaktowy

 Umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

 

Z powyżej podanych danych tylko login jest prezentowany publicznie w ramach serwisu. Wszystkie inne dane z formularzy są niedostepne dla osób trzecich, w szczególności: imię, nazwisko, adres i adres email.

 


V. Usługi "Konto w Serwisie MatmaNa6.pl" i "Kurs Maturalny"

1. W celu korzystania z usług Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane.

2. Administrator świadczy usługę "Konto w Serwisie Matmana6.pl" bezpłatnie. Usługa "Kurs Maturalny" w zależności od wersji może być świadczona odpłatnie.

3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi.

4. W celu świadczenia usługi, Administrator będzie przetwarzać dane: imię, login, adres email. 

5. W celu zwarcia umowy Użytkownik zobowiązany jest do:

5.1. Wypełnienia formularza Rejestracji lub zapisu na kurs lub zakupu, zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies.

5.2. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w bazie użytkowników w celu przesyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych.

5.3. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

6. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usług.

7. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje rozwiązanie umowy na świadczenie usługi.

9 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

10. Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z usługi poprzez usunięcie konta. Opcja ta jest dostępne w panelu użytkownika lub wypisania sie z kursu korzystająć z linku w stopce każdej wiadomości.

11. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

VI. Inne technologie

Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:

1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.

3. IBillboard RTB - W celu wyświetlania reklam typu billboard i rectangle. Usługa korzysta z własnych plików cookies aby lepiej dopasowywać reklamy do użytkownika. 

Użytkownik może nie wyrazić zgody na monitorowanie jego działań przez powyższe usługi. W tym celu należy dokonać odpowiednich modyfikacji ustawień plików cookie w przeglądarce. 


VI. Cookies (Ciasteczka)

1. Strona może zbierać informacje w sposób automatyczny.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;

d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl.

 VIII. Wyłączenie Odpowiedzialności

    Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią Administratora.

    Redakcja MatmaNa6.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

 

Ostatnia aktualizacja 19 maj 2018r. 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.