Wybierz dział:

Zadanie 748

Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu y=-\cfrac{2}{7}x+3.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 905

Punktem wspólnym prostych o równaniach y=2x+8 i y=3x+3 jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1489

Oblicz długość łuku krzywej danej w postaci równań parametrycznych:

\left\{\begin{matrix}x(t)=t-3\\y(t)=t^2+1\end{matrix}\right.

gdzie 0\leq t \leq 2.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 697

Okrąg o środku w punkcie S=(0,-2) oraz promieniu r=3 ma równanie:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 3

Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich a oraz b, spełniających nierówność:

\cfrac{5}{9}<\cfrac{a}{b} <\cfrac{2}{3}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 11
Premium

Wiedząc, że  

\left\{\begin{matrix}
\log_{2}{ab}=9\\ 

\log_{2}{\cfrac{b}{a}}=3

\end{matrix}\right.

oblicz \sqrt[3]{a+b+53}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 756

  Dany jest kąt ostry \alpha. Jeżeli \cos\alpha=\cfrac{1}{5} to \sin\alpha wynosi:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 758
Premium

 Licza punktów wspólnych okręgu o równaniu (x-3)^2+(y+1)^2=4 z osiami układu współrzędnych jest równa:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1345

Oblicz pochodne kierunkowe funkcji, w punkcie P w kierunku wektora \vec{u}:

a) f(x,y)=xy+x^2,P=(1,2), \vec{u}=[1,2]

b) f(x,y)=e^{x^2}-y^2, P=(2,2), \vec{u}=[0,1]

c) f(x,y)=x^2-xy+y^2, P=(3,1), \vec{u}=[-1,3]

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 441
Premium

Oblicz  [W(x)]^2 - Q(x) jeżeli:

W(x)=(x+3)

Q(x)=(x+1)(x^3-3x^2-2)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 36

Wyrazami ciągu arytmetycznego (a_n) są kolejne liczby naturalne, które przy dzieleniu przez 4 dają resztę  3. Oblicz a_9.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 895

Prosta k jest nachylona do osi OX pod kątem 60^{\circ} i przechodzi przez punkt P=(\sqrt{3},6). Wskaż równanie tej prostej:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 112
Premium

Wyznacz dziedzinę wyrażenia wymiernego:

\cfrac{x^2+6x-5}{(x^2+9)(x^2-3x+7)}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 899

Punkty A=(3,5) i C=(9,0) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta. Współrzędne punktu przecięcia przekątnych tego prostokąta to:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 15
Premium

Oblicz jaką kwotę Pan Brzęczyszczykiewicz wpłacił na roczną lokatę w Banku X, jeżeli po jej zakończeniu wypłacił kwotę 1610\ zl. Oprocentowanie lokaty wynosiło 7,2\% w skali rocznej, a odsetki były kapitalizowane co pół roku. Wynik zaokrąglij  do pełnych złotówek.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 995

Przekrój osiowy walca jest prostokątem o wymiarach 2\times 6. Objętość tego walca wynosi:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1676

Wskaż do którego przedziału należy liczba \cfrac{\sqrt{2}}{2}-2\pi.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 24
Premium

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji f(x)=2x^2-8x+11 w przedziale [-3,5].

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 28
Premium

Wyznacz wzór funkcji liniowej wiedząc, że jej miejscem zerowym jest x=2, oraz jej wykres przechodzi przez punkt P=(3,3)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1675
Premium

Kurtka kosztowała 140\ zl. Cenę kurtki obniżono dwukrotnie o 20\%. Jaka jest aktualna cena kurtki?

Zobacz rozwiązanie
« 1 3 4 5 6 7 8 9 ... 68 69