Wybierz dział:

Zadanie 1719

Jeżeli od największej liczby należącej do przedziału A odejmiemy 4, to otrzymamy liczbę najmniejszą należącą do tego przedziału. Znajdź przedział A wiedząc że największa liczba należąca do tego przedziału jest dwa razy większa od najmniejszej liczby tego przedziału.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 996

W trójkącie równoramiennym ABC, w którym |AC|=|BC|, ramiona mają długość 8 , a podstawa 8\sqrt{3}. Wysokość opuszczona z wierzchołka C ma długość:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 407

Rozwiąż nierówność x^2-x-\cfrac{3}{4} \leq 0, a następnie zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 80

Czwarty wyraz ciągu geometrycznego wynosi 18, natomiast wyraz drugi to  2. Oblicz ile wynosi  iloraz tego ciągu, jeżeli wiemy, że jest liczbą dodatnią.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 487

Pole trójkąta prostokątnego wynosi 3. Wiadomo, że \tan\alpha=\cfrac{2}{3}, gdzie \alpha to jeden z kątów ostrych tego trójkąta. Oblicz długości przyprostokątnych.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 454

Oblicz sumę wszystkich liczb naturalnych od 21 do 81.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1020

Dla jakiego \alpha\in [0,90^{\circ}] spełniona jest równość: \cot\alpha=3\tan\alpha?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 453

Ile jest takich liczb pięciocyfrowych o różnych cyfrach, których trzecia i czwarta cyfra jest parzysta,a pozostałe trzy nieparzyste?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 170

Oblicz pole trójkąta równoramiennego ABC, w którym |AC|=|BC|=8  i  |AB|=6.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1720

Skrajne liczby należące do pewnego przedziału są liczbami naturalnymi i mają tą własność, że liczba najmniejsza stanowi 6,25\% liczby największej tego przedziału. Podaj dwa przykłady przedziałów spełniających te warunki.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1864

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny wynosi 5. Ile wynosi pole tego trójkąta?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 643

Liczba 2^{\frac{5}{3}}* \sqrt[3]{4^2} jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 463

Rozwiąż nierówność:x^2-9x+14<0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1722

Najmniejszą liczbą należącą do przedziału nieograniczonego jest 4. Jaki to przedział?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1723

Najmniejszą liczbą nie należącą do przedziału nieograniczonego B jest -4. Jaki to przedział?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1724

Do przedziału nieograniczonego należy liczba 1, nie należy liczba 2, a największa liczba tego przedziału jest liczbą niewymierną. Podaj dwa przykłady przedziałów spełniających te warunki.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1725

Zaznacz na osi liczbowej przedział opisany następująco:

A=\{x\in \mathbb{R}: \cfrac{2x-1}{4}>5 \}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 476

Stosunek długości boków pewnego trapezu wynosi 2:1:1:1. Oblicz pole tego trapezu jeżeli jego wysokość ma długość 4\sqrt{3}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 483

Krótsza przekątna równoległoboku o długości 3 jest prostopadła do podstawy. Kąt ostry tego równoległoboku to \alpha, natomiast \beta to kąt nachylenia dłuższej przekątnej do podstawy. Wiadomo, że \sin\alpha=\cfrac{3}{5} i \tan\beta=\cfrac{3}{8}. Oblicz długości boków tego równoległoboku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 777

Różnica dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 40^{\circ}. Miara kąta ostrego tego równoległoboku wynosi:

Zobacz rozwiązanie
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 ... 65 66