Wybierz dział:

Zadanie 1715

Pan Kowalski wpłacił 1300\ zl na roczną lokatę. Po upływie tego czasu wypłacił kwotę 1391\ zl. Jakie było procentowanie lokaty w skali rocznej?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 422

Oblicz  [W(x)]^2 - Q(x) jeżeli:

W(x)=(x+2)

Q(x)=(x+1)(x^3-3x^2-2)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 410

Rozwiąż nierówność x^2+6x-7 \leq 0, a następnie zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 46

Rozwiąż nierówność:

3x^2+7x+2 >0

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 425

Przedstaw \cfrac{5* \left(\cfrac{1}{2}\right)^{-2} - \left(\cfrac{1}{3}\right)^{-3}}{\sqrt[3]{-27}* 3} w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1718

Rozwiązaniem której nierówności jest zbiór zaznaczony na poniższym rysunku?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1719

Jeżeli od największej liczby należącej do przedziału A odejmiemy 4, to otrzymamy liczbę najmniejszą należącą do tego przedziału. Znajdź przedział A wiedząc że największa liczba należąca do tego przedziału jest dwa razy większa od najmniejszej liczby tego przedziału.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 996

W trójkącie równoramiennym ABC, w którym |AC|=|BC|, ramiona mają długość 8 , a podstawa 8\sqrt{3}. Wysokość opuszczona z wierzchołka C ma długość:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 407

Rozwiąż nierówność x^2-x-\cfrac{3}{4} \leq 0, a następnie zaznacz zbiór rozwiązań na osi liczbowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 80

Czwarty wyraz ciągu geometrycznego wynosi 18, natomiast wyraz drugi to  2. Oblicz ile wynosi  iloraz tego ciągu, jeżeli wiemy, że jest liczbą dodatnią.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 487

Pole trójkąta prostokątnego wynosi 3. Wiadomo, że \tan\alpha=\cfrac{2}{3}, gdzie \alpha to jeden z kątów ostrych tego trójkąta. Oblicz długości przyprostokątnych.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 454

Oblicz sumę wszystkich liczb naturalnych od 21 do 81.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1020

Dla jakiego \alpha\in [0,90^{\circ}] spełniona jest równość: \cot\alpha=3\tan\alpha?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 453

Ile jest takich liczb pięciocyfrowych o różnych cyfrach, których trzecia i czwarta cyfra jest parzysta,a pozostałe trzy nieparzyste?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 170

Oblicz pole trójkąta równoramiennego ABC, w którym |AC|=|BC|=8  i  |AB|=6.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1720

Skrajne liczby należące do pewnego przedziału są liczbami naturalnymi i mają tą własność, że liczba najmniejsza stanowi 6,25\% liczby największej tego przedziału. Podaj dwa przykłady przedziałów spełniających te warunki.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1864

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny wynosi 5. Ile wynosi pole tego trójkąta?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 643

Liczba 2^{\frac{5}{3}}* \sqrt[3]{4^2} jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 463

Rozwiąż nierówność:x^2-9x+14<0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1722

Najmniejszą liczbą należącą do przedziału nieograniczonego jest 4. Jaki to przedział?

Zobacz rozwiązanie
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 ... 64 65