Wybierz dział:

Zadanie 496

Różnica kwadratów pewnych liczb dodatnich wynosi 16, a ich suma jest równa 8 . Wyznacz te liczby.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 977

Rozwiązaniem układu równań:

\left\{\begin{matrix} 2x+y=7 \\  x-y=-1\end{matrix}\right.

jest para liczb:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 621

Jeżeli A=(-3;6] oraz B=[2;6) to  A \cap B jest równe:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 133

Oblicz pole i obwód figury ograniczonej prostymi:

y=-2

y=3

y=5x+8

y=-\cfrac{5}{2}x+8

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1000

Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest półkolem o promieniu 10. Podstawa tego stożka jest kołem o promieniu:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 657

4\% liczby x wynosi 15. Zatem:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1730

Jeżeli a,b\in \mathbb{R}, to wyrażenie \sqrt{a^2+2ab+b^2} jest równe

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 550

Wyznacz te wartości parametru p, dla których parabola będąca wykresem funkcji

f(x)=-3x^2+\cfrac{p}{2}x+p-\cfrac{1}{3}

znajduje się pod prostą o równaniu

y=(-\cfrac{p}{2}-2)x+\cfrac{7}{12}p+3.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1067

Dany jest ciąg (a_n) określony wzorem a_n=\cfrac{2n+1}{n^2+4n+1} dla n \in\mathbb{N}. Zatem a_4 wynosi

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1036

Wynikiem działania \cfrac{ \sqrt[3]{-8} * \sqrt[3]{-27} }{\sqrt{9}} jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1731

Wskaż przedział zawierający wartości wyrażenia |x-4|, dla x \in (0,3).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1020

Dla jakiego \alpha\in [0,90^{\circ}] spełniona jest równość: \cot\alpha=3\tan\alpha?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 147

Dany jest trójkąt równoramienny. Wiadomo, że długość wysokości tego trójkąta jest dwa razy krótsza od długości ramienia. Oblicz miarę kąta przy podstawie oraz pole tego trójkąta, jeżeli podstawa ma długość 4\sqrt{3}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1733

Udowodnij, że dla każdego x \in (-\cfrac{3}{2},5), wyrażenie |2x+3|+2|x-5| przyjmuje stałą wartość.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 627

Zbiór rozwiązań nierówności    | x-3| < 2 został zaznaczony na osi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1025

Jeżeli \log_{5}x=4 to x jest równy

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 138

Odcinek AB jest średnicą okręgu O. A=(1,3),\ B=(-5,-7). Wyznacz równanie tego okręgu oraz jego obwód.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1739

Rozwiąż nierówność i zaznacz rozwiązanie na osi liczbowej.

|9x+4|<6

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 143

Oblicz pierwiastek trzeciego stopnia z a-b jeżeli

a=\sin^3\alpha-3\sin^2\alpha \cos\alpha

b=-3\sin\alpha\cos^2\alpha+\cos^3\alpha

a kąt \alpha ma miarę 60^{\circ}. Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1038

Liczba 2^{\sqrt{3}}* 8^{\sqrt{27}} jest równa:

Zobacz rozwiązanie
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 ... 65 66