Wybierz dział:

Zadanie 460

Znajdź trzy liczby takie, że wstawione między liczby 4 oraz 16 tworzą ciąg arytmetyczny.

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 349

Kąt ostry rombu ma miarę 37^{\circ}, a długość jego boku wynosi 5. Oblicz pole tego rombu.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1707

Karolina kupiła kurtkę z 7\% rabatem. Jaka była początkowa cena kurtki, jeżeli Karolina zapłaciła za nią 186\ zl?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 652

Wskaż liczbę, której 12\% jest równe 7,2:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 638

Liczba 4^{20} * 2^{30}jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1863

Wskaż miejsce zerowe funkcji f(x)=4x-9.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1700

Oblicz 0,(1)* \cfrac{1}{3}+\cfrac{1}{2}* 0,(27).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1706

O ile procent zwiększy się pole prostokąta jeżeli każdy z jego boków wydłużymy o 20 \%?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1708

Ile wynosi 18\% liczby 46?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1702

Liczba 81^{-3}* 27^{2}* 9^{-1}* 3^{0} zapisana w postaci jednej potęgi to

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1038

Liczba 2^{\sqrt{3}}* 8^{\sqrt{27}} jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 355

Znajdź rzeczywiste pierwiastki wielomianu W(x) = x^6 - x^4 + x^2 -1

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1704

Oblicz \cfrac{(\sqrt{48}-\sqrt{27}-1)(\sqrt{3}+1)}{\left(\cfrac{1}{\sqrt[4]{243}}-\sqrt[4]{243}\right)^0}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1036

Wynikiem działania \cfrac{ \sqrt[3]{-8} * \sqrt[3]{-27} }{\sqrt{9}} jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1701

Oblicz 1-\cfrac{1}{1-\cfrac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{3}}}}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1705

Liczba 25^{-\frac{1}{2}}* \sqrt[3]{-125} jest równa

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1703

Oblicz \cfrac{2^5+4^2* 3^6}{18+3^8}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1709

 W naczyniu znajduje się 7\% roztwór pewnej soli. Gdybyśmy do tego roztwru dodali 20g wody, to otrzymalibyśmy roztwór 6\%. Ile g roztworu znajduje się w naczyniu?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1066

Sumę sześciu kolejnych potęg liczby 4 o wykładniku naturalnym, obliczymy korzystając ze wzoru:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1751

Funkcja f dana jest wzorem:

f(x)=\left\{\begin{matrix} x-3&,\ x \in (-8,2)\\ 2x-19&,\ x \in [2,12) \end{matrix}\right.

Miejsce/a zerowe tej funkcji, to

Zobacz rozwiązanie
1 2 3 4 5 7 9 10 11 ... 64 65