Wybierz dział:

Zadanie 1677

Wskaż liczbę, która spełnia nierówność |3x-4|x||>5.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1111

Wybierz rysunek na którym przedstawiony jest zbiór rozwiązań nierówności |x-5|>3:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1852

Dany jest graniastosłup prawidłowy trójkątny, w którym każda krawędź ma długość 10. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 908

Dany jest prostopadłościan o wymiarach  3\times 4\times 5. Kąt nachylenia przekątnej tego prostopadłościanu do płaszczyzny podstawy wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1685

Jaką wartość przyjmie wyrażenie

\cfrac{1}{3} \sqrt{9x^2-36x+36}+|x-10|,

dla x \in (2,10)?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 921

Dany jest ostrosłup prawidłowy sześciokątny. Tangens nachylenia krawędzi bocznej do podstawy wynosi \cfrac{\sqrt{3}}{2}. Wtedy kąt nachylenia ściany bocznej do podstawy wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1678

Różnica kwadratów pewnych liczb wynosi -12, natomiast kwadrat różnicy tych liczby wynosi 4. Znajdź te liczby.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 378

Przekątne przekroju osiowego walca przecinają się pod kątem \alpha=60^{\circ}. Długość tych przekątnych to 10. Oblicz objętość walca.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 73

Zbadaj czy ciąg dany wzorem ogólnym d_n=6* 6^{\cfrac{n}{2}} jest ciągiem geometrycznym.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 889

W pewnym prostokącie różnica między długością boków wynosi 3. Niech x oznacza długość krótszego boku. Funkcja, która opisuje pole tego prostokąta to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1679

Rozwiąż układ równań:

\left\{\begin{matrix}x-3y=-12\\5x-y=4\end{matrix}\right.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1853

Stosunek długości promieni dwóch kul wynosi 1:5. Ile wynosi stosunek ich objętości?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 849

Zbiorem wartości funkcji opisanej za pomocą powyższej tabeli jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1118

Dany jest wykres funkcji y=f(x):

Wskaż wykres funkcji y=-f(x)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 861

Kąt nachylenia prostej o równaniu y=\sqrt{3}x+\sqrt{2} do osi OX wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 883

Zbiorem wartości funkcji, której wykres znajduje się na poniższym rysunku jest:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 885

Funkcja f dana jest za pomocą wzoru f(x) = 2x^2+5x+c. Jeżeli najmniejsza wartość tej funkcji to  8 , to współczynnik c jest równy:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1060

Wierzchołek funkcji kwadratowej danej wzorem f(x) = 3x^2+5x-4 znajduje się w punkcie:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1854

Kulę wpisano w sześcian, którego przekątna ma długość 10\sqrt{3}. Oblicz pole powierzchni kuli.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 636

2^{4} : \sqrt[3]{8}+4

Zobacz rozwiązanie
2 4 5 6 7 8 9 ... 65 66