Wybierz dział:

Zadanie 992
Premium

Jeżeli W(x) + V(x) = Z(x), gdzie

W(x) = px + 5 ,

V(x) = 5x^2 + 4x + 5 ,

Z(x) = 5x^2 + 7x + 10 ,

to p jest równe

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 951

Ile rozwiązań ma równanie \cfrac{x^2+1}{x+1}=-3?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1723

Najmniejszą liczbą nie należącą do przedziału nieograniczonego B jest -4. Jaki to przedział?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 953

Wynikiem działania \cfrac{x}{x+7}:\cfrac{1}{2x+14} jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1725
Premium

Zaznacz na osi liczbowej przedział opisany następująco:

A=\{x\in \mathbb{R}: \cfrac{2x-1}{4}>5 \}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 132
Premium

Wierzchołki trapezu, znajdują się w punktach  A=(-2,7), B=(1,7), C=(4,2) oraz D=(-3,2). Oblicz obwód i pole tego trapezu.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 643
Premium

Liczba 2^{\frac{5}{3}}* \sqrt[3]{4^2} jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 784

Pole kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu 3 jest równe:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 777
Premium

Różnica dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 40^{\circ}. Miara kąta ostrego tego równoległoboku wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 137
Premium

Wyznacz odległość między punktami A  oraz  B, jeżeli A jest punktem przecięcia się prostych

k: y=\cfrac{3}{5}x + \cfrac{8}{5}

l: y=-\cfrac{1}{2}x+6

Natomiast punkt B jest środkiem odcinka CD, gdzie   C=(1,9),\ D=(13,3).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 967

Ile pierwiastków wielomianu W(x) = 3x^3-9x^2-6x+18 jest większych od 0?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 493

Rozwiąż równanie: 2x^2-7x+3=0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1736

Rozwiąż równanie |4x+5|=4.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 622

Jeżeli  A=[-3;3]  oraz  B=(0;6)  to  A \cap B  jest równe:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 977

Rozwiązaniem układu równań:

\left\{\begin{matrix} 2x+y=7 \\  x-y=-1\end{matrix}\right.

jest para liczb:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 621

Jeżeli A=(-3;6] oraz B=[2;6) to  A \cap B jest równe:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 970
Premium

Iloczyn pierwiastków wielomianu W(x) = x^3 + 5x^2 - 4x - 20 wynosi: 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 133
Premium

Oblicz pole i obwód figury ograniczonej prostymi:

y=-2

y=3

y=5x+8

y=-\cfrac{5}{2}x+8

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1731

Wskaż przedział zawierający wartości wyrażenia |x-4|, dla x \in (0,3).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1000
Premium

Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest półkolem o promieniu 10. Podstawa tego stożka jest kołem o promieniu:

Zobacz rozwiązanie
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 ... 68 69