Wybierz dział:

Zadanie 80

Czwarty wyraz ciągu geometrycznego wynosi 18, natomiast wyraz drugi to  2. Oblicz ile wynosi  iloraz tego ciągu, jeżeli wiemy, że jest liczbą dodatnią.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 927
Premium

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Jeżeli wszystkie krawędzie tego ostrosłupa mają taką samą długość, to kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 170

Oblicz pole trójkąta równoramiennego ABC, w którym |AC|=|BC|=8  i  |AB|=6.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 453
Premium

Ile jest takich liczb pięciocyfrowych o różnych cyfrach, których trzecia i czwarta cyfra jest parzysta,a pozostałe trzy nieparzyste?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 934
Premium

Wyrażenie p^3+8t^3 jest równe:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 992
Premium

Jeżeli W(x) + V(x) = Z(x), gdzie

W(x) = px + 5 ,

V(x) = 5x^2 + 4x + 5 ,

Z(x) = 5x^2 + 7x + 10 ,

to p jest równe

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 951

Ile rozwiązań ma równanie \cfrac{x^2+1}{x+1}=-3?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1723

Najmniejszą liczbą nie należącą do przedziału nieograniczonego B jest -4. Jaki to przedział?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 953

Wynikiem działania \cfrac{x}{x+7}:\cfrac{1}{2x+14} jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1725
Premium

Zaznacz na osi liczbowej przedział opisany następująco:

A=\{x\in \mathbb{R}: \cfrac{2x-1}{4}>5 \}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 132
Premium

Wierzchołki trapezu, znajdują się w punktach  A=(-2,7), B=(1,7), C=(4,2) oraz D=(-3,2). Oblicz obwód i pole tego trapezu.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 643
Premium

Liczba 2^{\frac{5}{3}}* \sqrt[3]{4^2} jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 784

Pole kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu 3 jest równe:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 777
Premium

Różnica dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 40^{\circ}. Miara kąta ostrego tego równoległoboku wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 137
Premium

Wyznacz odległość między punktami A  oraz  B, jeżeli A jest punktem przecięcia się prostych

k: y=\cfrac{3}{5}x + \cfrac{8}{5}

l: y=-\cfrac{1}{2}x+6

Natomiast punkt B jest środkiem odcinka CD, gdzie   C=(1,9),\ D=(13,3).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 493

Rozwiąż równanie: 2x^2-7x+3=0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 967

Ile pierwiastków wielomianu W(x) = 3x^3-9x^2-6x+18 jest większych od 0?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1736

Rozwiąż równanie |4x+5|=4.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 622

Jeżeli  A=[-3;3]  oraz  B=(0;6)  to  A \cap B  jest równe:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 977

Rozwiązaniem układu równań:

\left\{\begin{matrix} 2x+y=7 \\  x-y=-1\end{matrix}\right.

jest para liczb:

Zobacz rozwiązanie
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 ... 67 68