Wybierz dział:

Zadanie 74
Premium

Wyznacz wzór ogólny ciągu geometrycznego (a_n), wiedząc że jego iloraz i wyraz pierwszy są liczbami dodatnimi oraz

a_2 * a_4=\cfrac{16}{9}

a_3 * a_5=\cfrac{64}{9} .

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 65

Znajdź wszystkie liczby rzeczywiste x takie, że:

  \left(\cfrac{1}{x}+3\right) \in (13,18].

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 337

Rozwiąż równanie:

\cfrac{x^2}{x^2-4}* \cfrac{x+2}{x-1}=1

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 76
Premium

Wyznacz sumę wszystkich wyrazów ciągu arytmetycznego (b_n), które są mniejsze od sześciu, wiedząc że:

b_1 + b_5=7

b_2 + b_3=\cfrac{25}{4}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1030

Jeżeli średnia arytmetyczna danych z tabeli wynosi 2,25 to x jest równy:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1734

Wskaż prawidłową odpowiedź.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 69

Oblicz sumę wszystkich liczb naturalnych od 10 do 100.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 750

Wskaż równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu y=-\cfrac{1}{2}x+8 .

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 67
Premium

Znajdź trzy liczby takie, że wstawione między liczby 3 oraz 15 tworzą ciąg arytmetyczny.

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 341
Premium

Rozwiąż równanie:

\cfrac{5x+1}{2x}=\cfrac{3x}{5x-1}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 320

Rozłóż wyrażenie 64x^3+343 na czynniki.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1732

Udowodnij, że wyrażenie \cfrac{3\sqrt{4a^2-4a+1}}{2|2a-1|}, zawsze przyjmuje stałą wartość.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 215

W Dużym Lotku jest losowanych 6 numerów spośród 49. Ile różnych wyników można otrzymać w tym losowaniu?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 84
Premium

Ile razy musimy powtarzać składanie kartki na pół, aby podzielić ją na sześćdziesiąt cztery kawałki?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 91

Rozwiąż równanie:

x^3+3x^2-4x-12=0

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 324

Przestaw wyrażenie (2mp+1)(4m^2p^2-2mp+1) w najprostszej postaci.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 90

Rozwiąż równanie:

x^3+2x^2+2x+4=0

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 234

Podaj wzór funkcji, która każdej liczbie naturalnej przyporządkowuje iloczyn kwadratu tej liczby oraz liczby o jeden od niej mniejszej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 265
Premium

Cena brutto komputera wynosi 2100\ zl. Oblicz jego cenę netto.

Uwaga:

Cena brutto to cena wraz z podatkiem VAT (22%).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 141

Oblicz miarę kąta \alpha oraz \beta.

 

Zobacz rozwiązanie
1 2 4 6 7 8 9 ... 68 69