Wybierz dział:

Zadanie 1261

Określ dziedzinę funkcji:

a) f(x)=\cfrac{\sqrt{x^2-4}}{x+1}

b) g(x)=2^{x+\sqrt{x^2+4x+1}}

c) h(x)=\arcsin(3x+5)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1648

Zbadaj zbieżność szeregu \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \left(\cfrac{n}{3n+5}\right)^n.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1623

Oblicz (o ile istnieje) granicę ciągu a_n=\left(\cfrac{5n^2+6n-4}{n-8}\right)^2.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1556

Oblicz wyznacznik metodą Laplace'a:

\begin{vmatrix}2&0&3&4\\ 6&3&0&2\\ 1&1&5&1\\ 1&1&0&1\end{vmatrix}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1653

Znajdź rozwiązanie ogólne równania y'-y=0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1439

Niech (X,d) będzie przestrzenią metryczną. Udowodnij, że odwzorowanie d_1:X \times X \rightarrow \mathbb{R}:

d_1(x,y)=\cfrac{d(x,y)}{1+d(x,y)}

jest również metryką w X.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1631

Oblicz (o ile istnieje) granicę ciągu a_n=\left(1+\cfrac{n-6}{n^2-n-1}\right)^n.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1485

Oblicz długość łuku krzywej y^2=2x^3 w przedziale 0 \leq x \leq 2.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1431

W zbiorze \mathbb{R} określamy następujące odwzorowanie d:\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}:

d(x,y)=\min\{1,|x-y|\}.

Sprawdź czy funkcja d jest metryką.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1599

Wyznacz współczynniki wektora [1,-1,1,1] w bazie B=([5,-1,1,0],[3,1,0,1],[0,0,-3,7],[1,0,6,2]).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1493

Znajdź pole części wspólnej wnętrza koła x^2+y^2=4 i paraboli y^2=2x.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 398
Premium

Oblicz pole koła:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 590
Premium

Wiadomo, że \log_{14}2 \approx 0,27 i \log_{14}3 \approx 0,42. Oblicz  \log_{21}7.

Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 874
Premium

Dla jakich wartości parametru m funkcja o równaniu y=(2m-7)x+45 jest stała?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 810
Premium

Błąd bezwzględny przybliżenia liczby 0,75 wynosi 0,05. Wówczas błąd względny tego przybliżenia to:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 553
Premium

Rozwiąż równanie:

 | |2x-1|+3|x| +|3x-3| |=6.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1211

Oblicz całkę \int \sin 2x \cos x dx.

Zobacz rozwiązanie
1 2 ... 61 62 63 64 65 66 67 69 »