Wybierz dział:

Zadanie 1873

Równanie 

\cfrac{x^2 + 2x}{x^2 -4} = 0

Rozwiązanie video

Zadanie 1882

Dany jest okrąg o środku S. Punkty K, L i M leżą na tym okręgu. Na łuku KL tego okręgu są oparte kąty KSL i KML, których miary \alpha i \beta spełniają warunek \alpha + \beta = 111^\circ .


Wynika stąd, że

Rozwiązanie video

Zadanie 1876

Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = ax + b, a punkt M = (3, -2) należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik a we wzorzej tej funkcji jest równy 

Rozwiązanie video

Zadanie 1874

Funkcja liniowa f określona jest wzorem 

 f(x) = \cfrac{1}{3}x - 1

 dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Wskaż zdanie prawdziwe:

Rozwiązanie video

Zadanie 1877

Dany jest ciąg (a_n) określony wzorem a_n = \cfrac{5 - 2n}{6} dla n \ge 1. Ciąg ten jest:

Rozwiązanie video

Zadanie 1551

Rozwiąż metodą macierzową układ równań:

\left\{\begin{matrix}x+2y=5\\3x+4y=6\end{matrix}\right.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 398

Oblicz pole koła:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 397

Oblicz pole koła.

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 979

Kamil jest starszy od swojej siostry o 8 lat. Za dwa lata, Kamil będzie dwa razy starszy od swojej siostry. Wskaż układ równań, który poprawnie opisuje zależności pomiędzy wiekiem Kamila i jego siostry.

x - oznacza wiek siostry

y - oznacza wiek Kamila

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 203

Rzucamy trzy razy symetryczną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo, że w każdym rzucie, liczba oczek będzie większa od wyrazu ciągu arytmetycznego (a_n), n \in \mathbb{N}, o numerze odpowiadającym numerowi rzutu. Ciąg dany jest wzorem: a_n=2n-1. Opisz przestrzeń zdarzeń elementarnych.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1545

Znajdź macierz C=A^{-1}* B^{T}, gdzie

A=\begin{bmatrix} 1&2 \\ 1&5\end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix} 3&3 \\ 1&1 \end{bmatrix}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1673

Oblicz ułamek:

\cfrac{\left(\cfrac{1}{2}\right)^{-1}}{\left(\cfrac{3}{4}+1\right)^2}-\cfrac{2}{5}:2* \left(-\cfrac{1}{\sqrt[3]{27}}\right).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 810

Błąd bezwzględny przybliżenia liczby 0,75 wynosi 0,05. Wówczas błąd względny tego przybliżenia to:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1729

Oblicz wartość wyrażenia \cfrac{||x-4|+2 x|-5}{x+5}, dla x=-4.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 874

Dla jakich wartości parametru m funkcja o równaniu y=(2m-7)x+45 jest stała?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1159

W urnie znajduje się 6 kul białych,  3   czarne oraz  5 kul zielonych. Prawdopodobieństwo wylosowania z urny kuli zielonej wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 604

Oblicz objętość kuli opisanej na stożku o objętości V, którego tworząca jest nachylona do podstawy pod kątem \alpha.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1713

Jeżeli wpłacisz 1000zl na lokatę oprocentowaną w skali roku na 5,5\%, to jaką kwotę wypłacisz po upływie dwóch lat?

(Wynik zaokrąglij do pełnych złotówek).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1135

Na ile sposobów mogą usiąść cztery osoby na pięciu miejscach?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 839

Ile jest sposobów pomalowania powyższej flagi, czterema kolorami tak, aby kolor każdej części był inny?

Zobacz rozwiązanie
1 2 ... 58 59 60 61 62 64 66