Wybierz dział:

Zadanie 346

Wykaż, że \cfrac{1}{a^2}-\cfrac{2}{ab}+\cfrac{1}{b^2} \geq 0 dla a,b\in \mathbb{R}\backslash\{0\}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 177


 

Oblicz średnią arytmetyczną danych przedstawionych na diagramie częstości.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1211

Oblicz całkę \int \sin 2x \cos x dx.

Zobacz rozwiązanie
1 2 ... 58 59 60 61 62 63 64 66 »