Wybierz dział:

Zadanie 1211

Oblicz całkę \int \sin 2x \cos x dx.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1715

Pan Kowalski wpłacił 1300\ zl na roczną lokatę. Po upływie tego czasu wypłacił kwotę 1391\ zl. Jakie było procentowanie lokaty w skali rocznej?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 404

Oblicz pole zacieniowanego obszaru, jeżeli proste k i l są równoległe, a promienie obu okręgów mają długość 5.

 

Zobacz rozwiązanie
1 2 ... 58 59 60 61 62 63 64 66 »