Wybierz dział:

Zadanie 1977

Równość (x\sqrt{2}-2)^2=(2+\sqrt{2})^2 jest

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 387

Rozwiąż równanie: |x+13|=4

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1191
Premium

Ciąg (a_n)_{n \in \mathbb{N}} opisany jest rekurencyjnie:

\left\{\begin{matrix}a_1=1 \\ a_{n+1}=a_n(n+1)\end{matrix}\right.

Znajdź wzór ogólny ciągu (a_n)_{n \in \mathbb{N}}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 136

Wyznacz równanie prostej, jeżeli wiadomo, że jej wykres przechodzi przez punkt A=(5,3), oraz przez punkt B, będący środkiem odcinka CD, gdzie C=(2,7), D=(4,1).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 142

Oblicz wartość wyrażenia \sin^2\alpha+4\sin^3\alpha * \cos\alpha-2\tan\alpha  jeżeli \alpha=30^{\circ}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1981

Miejscem zerowym funkcji liniowej f(x)=\sqrt{3}(x+1)-12 jest liczba

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 169
Premium

Dany jest prostopadłościan o wymiarach 3 \times 4\times 5. Oblicz kąt nachylenia przekątnej prostopadłościanu do podstawy.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 160
Premium

W trójkącie równoramiennym ABC takim, że |AC|=|BC|=12\ cm, wysokość opuszczona z wierzchołka C ma długość 6\ cm. Oblicz miary kątów tego trójkąta.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 547
Premium

Wyznacz te wartości parametru m, dla których nierówność

-\cfrac{1}{4}(m-5)x^2+(m-1)x+m+5>0

jest spełniona dla każdego x\in \mathbb{R}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1186
Premium

Znajdź pierwiastki całkowite wielomianu W(x)=x^3-2x^2-x+2.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 195

Rzucamy dwa razy sześcienną, symetryczną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo, że iloczyn wyrzuconych oczek będzie liczbą nie mniejszą niż 20.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 353
Premium

 

Trzy okręgi o tym samym promieniu R są parami zewnętrznie styczne. Połączono środki tych okręgów i powstał trójkąt S_1S_2S_3 (patrzy rysunek). Oblicz pole zacieniowanego obszaru.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1585

Formy zdaniowe poprzedź kwantyfikatorami w taki sposób, aby otrzymać zdania prawdziwe:

a) x^2-1<0,

b) x^2+y^2=(x^2+y^2),

c) x-y jest liczbą całkowitą,

d) (x+y)^2=x^2+2xy+y^2,

e) x^2+y^2\leq 2xy.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1185


Rozwiąż nierówność:

-x^2+5x-3>0

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 365
Premium

Rozwiąż równanie  x^4 + 4x^2 -5x^2 - 20 = 0

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1062

Na diagramie zostały przedstawione oceny ze sprawdzianu klasy III A. Mediana tych ocen wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1196

Rozwiąż nierówność:

\sin x + \sqrt{3} \cos x >\sqrt{2}

gdzie x \in \mathbb{R}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1197
Premium

Rozwiąż nierówność:

(6^{\sin^3 x}+4^{\sin^2 x}+2^{\sin x} )(2^{\sin x}-2)\geq 0

 

gdzie x \in \mathbb{R}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 702

Liczby 5,\ 5x+10,\ 125 są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Zatem liczba x  to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 941

Dziedziną wyrażenia wymiernego \cfrac{x^2+\sqrt{3}x+2}{(x-9)(x+6)} jest:

Zobacz rozwiązanie
1 2 ... 61 62 63 64 65 67 69