Wybierz dział:

Zadanie 1485

Oblicz długość łuku krzywej y^2=2x^3 w przedziale 0 \leq x \leq 2.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1431

W zbiorze \mathbb{R} określamy następujące odwzorowanie d:\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}:

d(x,y)=\min\{1,|x-y|\}.

Sprawdź czy funkcja d jest metryką.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1599

Wyznacz współczynniki wektora [1,-1,1,1] w bazie B=([5,-1,1,0],[3,1,0,1],[0,0,-3,7],[1,0,6,2]).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1493

Znajdź pole części wspólnej wnętrza koła x^2+y^2=4 i paraboli y^2=2x.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 398

Oblicz pole koła:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 590

Wiadomo, że \log_{14}2 \approx 0,27 i \log_{14}3 \approx 0,42. Oblicz  \log_{21}7.

Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 874

Dla jakich wartości parametru m funkcja o równaniu y=(2m-7)x+45 jest stała?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 810

Błąd bezwzględny przybliżenia liczby 0,75 wynosi 0,05. Wówczas błąd względny tego przybliżenia to:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 553

Rozwiąż równanie:

 | |2x-1|+3|x| +|3x-3| |=6.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 346

Wykaż, że \cfrac{1}{a^2}-\cfrac{2}{ab}+\cfrac{1}{b^2} \geq 0 dla a,b\in \mathbb{R}\backslash\{0\}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1211

Oblicz całkę \int \sin 2x \cos x dx.

Zobacz rozwiązanie
1 2 ... 59 60 61 62 63 64 65 67 »