Wybierz dział:

Zadanie 604

Oblicz objętość kuli opisanej na stożku o objętości V, którego tworząca jest nachylona do podstawy pod kątem \alpha.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1713

Jeżeli wpłacisz 1000zl na lokatę oprocentowaną w skali roku na 5,5\%, to jaką kwotę wypłacisz po upływie dwóch lat?

(Wynik zaokrąglij do pełnych złotówek).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1135

Na ile sposobów mogą usiąść cztery osoby na pięciu miejscach?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 839

Ile jest sposobów pomalowania powyższej flagi, czterema kolorami tak, aby kolor każdej części był inny?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 560

Największy wspólny dzielnik pewnych liczb a i b wynosi 2, natomiast ich najmniejsza wspólna wielokrotność wynosi 84. Znajdź liczby a i b, jeżeli wiadomo, że obie te liczby są mniejsze od 20.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 429

Zapisz \cfrac{32^{2}: (0,125)^{\cfrac{1}{3}} }{2 * (4^2)^3 } w postaci jednej potęgi.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 63

Wskaż takie liczby a oraz b, że spełniają poniższą nierówność oraz a jest liczbą wymierną, natomiast b jest liczbą niewymierną.

\cfrac{3}{8}<a<b<1,51

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 553

Rozwiąż równanie:

 | |2x-1|+3|x| +|3x-3| |=6.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 534

Oblicz:

a)\ \log_{4}27 * \log_{\sqrt{3}}{64}

b)\ \log(\log_{6}32+5\log_{6}3)+\cfrac{\log_{5}{2}}{\log_{5}{2}+1}

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 426

Oblicz \cfrac{7-2* \left(\cfrac{2}{3}\right)^{-2}}{6^{-\cfrac{1}{2}} * {\sqrt{\cfrac{1}{6}}}}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1690

Znajdź liczbę niewymierną należącą do przedziału (-\sqrt{3},-\sqrt{2}).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 590

a) Wiadomo, że \log_{14}2 \approx 0,27 i \log_{14}3 \approx 0,42. Oblicz  \log_{21}7.

 b) Wiadomo, że \log_{12}2\approx 0,28 i \log_{12}3 \approx 0,44. Oblicz \log_{18}108.

Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 558

Dwóch pracowników pracując razem wykonuje pewną pracę w ciągu dwóch godzin. Pierwszy pracownik wykonuje pracę wolniej niż drugi. Gdyby miał on wykonać całą pracę samodzielnie, to pracowałby o 3 godziny dłużej niż drugi pracownik. W jakim czasie każdy z pracowników jest w stanie wykonać całą pracę samodzielnie?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 17

Dany jest prostokąt. Zwiększamy długość krótszego boku o 20\%, a długość dłuższego boku zmniejszamy o 25\%.

Oblicz:

a) o ile procent zmniejszy się pole prostokąta.

b) początkowe długości boków prostokąta jeżeli wiadomo, że obwód zmniejszonego prostokąta wynosi 90\ cm, a stosunek boków w zmniejszonym prostokącie wynosi 2:1.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 395

Zaokrąglij liczbę 1,655 do drugiego miejsca po przecinku, a następnie oblicz błąd względny i bezwzględny tego przybliżenia. Wyniki podaj z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 591

Rozwiąż równanie:

\cfrac{2}{\log^2_{x}2}+5\log_{2}x-3=0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 249

Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres jest nachylony do osi OX pod kątem 60^{\circ} i przechodzi przez punkt A=(2,\sqrt{3}).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 345

Wykaż, że dla dowolnych a,\ b \in \mathbb{R^+} prawdziwa jest  równość:

a^3+b^3\geq a^2b+ab^2

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 597

W turnieju szermierskim rozegrano 105 walk. Ile było zawodników, jeżeli każdy z każdym grał jeden raz?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 119

Znajdź równanie ogólne prostej przechodzącej przez punkty A=\left(\cfrac{1}{3},\cfrac{10}{3}\right)  oraz   B=\left(\cfrac{1}{9},\cfrac{4}{3}\right).

Zobacz rozwiązanie
1 2 ... 58 59 60 61 62 63 65