Wybierz dział:

Zadanie 839

Ile jest sposobów pomalowania powyższej flagi, czterema kolorami tak, aby kolor każdej części był inny?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 560

Największy wspólny dzielnik pewnych liczb a i b wynosi 2, natomiast ich najmniejsza wspólna wielokrotność wynosi 84. Znajdź liczby a i b, jeżeli wiadomo, że obie te liczby są mniejsze od 20.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 429

Zapisz \cfrac{32^{2}: (0,125)^{\cfrac{1}{3}} }{2 * (4^2)^3 } w postaci jednej potęgi.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 63

Wskaż takie liczby a oraz b, że spełniają poniższą nierówność oraz a jest liczbą wymierną, natomiast b jest liczbą niewymierną.

\cfrac{3}{8}<a<b<1,51

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 553

Rozwiąż równanie:

 | |2x-1|+3|x| +|3x-3| |=6.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 534

Oblicz:

a)\ \log_{4}27 * \log_{\sqrt{3}}{64}

b)\ \log(\log_{6}32+5\log_{6}3)+\cfrac{\log_{5}{2}}{\log_{5}{2}+1}

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 554

Zbiór P jest zbiorem wszystkich punktów na osi liczbowej, których suma odległości od punktów 5 i 7 jest nie większa niż 5. Wyznacz jakie punkty należą do zbioru P i zaznacz go na osi liczbowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 426

Oblicz \cfrac{7-2* \left(\cfrac{2}{3}\right)^{-2}}{6^{-\cfrac{1}{2}} * {\sqrt{\cfrac{1}{6}}}}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1690

Znajdź liczbę niewymierną należącą do przedziału (-\sqrt{3},-\sqrt{2}).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 590

a) Wiadomo, że \log_{14}2 \approx 0,27 i \log_{14}3 \approx 0,42. Oblicz  \log_{21}7.

 b) Wiadomo, że \log_{12}2\approx 0,28 i \log_{12}3 \approx 0,44. Oblicz \log_{18}108.

Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 558

Dwóch pracowników pracując razem wykonuje pewną pracę w ciągu dwóch godzin. Pierwszy pracownik wykonuje pracę wolniej niż drugi. Gdyby miał on wykonać całą pracę samodzielnie, to pracowałby o 3 godziny dłużej niż drugi pracownik. W jakim czasie każdy z pracowników jest w stanie wykonać całą pracę samodzielnie?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 17

Dany jest prostokąt. Zwiększamy długość krótszego boku o 20\%, a długość dłuższego boku zmniejszamy o 25\%.

Oblicz:

a) o ile procent zmniejszy się pole prostokąta.

b) początkowe długości boków prostokąta jeżeli wiadomo, że obwód zmniejszonego prostokąta wynosi 90\ cm, a stosunek boków w zmniejszonym prostokącie wynosi 2:1.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 395

Zaokrąglij liczbę 1,655 do drugiego miejsca po przecinku, a następnie oblicz błąd względny i bezwzględny tego przybliżenia. Wyniki podaj z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 591

Rozwiąż równanie:

\cfrac{2}{\log^2_{x}2}+5\log_{2}x-3=0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 249

Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres jest nachylony do osi OX pod kątem 60^{\circ} i przechodzi przez punkt A=(2,\sqrt{3}).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 345

Wykaż, że dla dowolnych a,\ b \in \mathbb{R^+} prawdziwa jest  równość:

a^3+b^3\geq a^2b+ab^2

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 597

W turnieju szermierskim rozegrano 105 walk. Ile było zawodników, jeżeli każdy z każdym grał jeden raz?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 119

Znajdź równanie ogólne prostej przechodzącej przez punkty A=\left(\cfrac{1}{3},\cfrac{10}{3}\right)  oraz   B=\left(\cfrac{1}{9},\cfrac{4}{3}\right).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 251

Dla jakich argumentów funkcja y=-4x+3 przyjmuje wartości dodanie?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 346

Wykaż, że \cfrac{1}{a^2}-\cfrac{2}{ab}+\cfrac{1}{b^2} \geq 0 dla a,b\in \mathbb{R}\backslash\{0\}.

Zobacz rozwiązanie
1 2 ... 58 59 60 61 62 63 65