Wybierz dział:

Zadanie 155
Premium

Prostokąt ABCD jest podobny do prostokąta EFGH. Stosunek pól tych prostokątów wynosi 9. Różnica długości między krótszymi bokami tych prostokątów wynosi  4 , natomiast między dłuższymi bokami wynosi 6. Oblicz długości boków obu prostokątów.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 235

Dana jest funkcja opisana za pomocą tabeli:

 

Naszkicuj wykres tej funkcji.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1124

Trójkąt ABC jest równoramienny ( |AC|=|BC| ). Obwód tego trójkąta wynosi 16. Ile wynosi pole trójkąta ABC?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1105
Premium

Pole prostokąta ABCD wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1096
Premium

Figury I,\ II,\ III są równoległobokami. Zaznacz prawidłową odpowiedź:

( P_I, P_{II}, P_{III} - pola równoległoboków )

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 674

Zbiorem rozwiązań nierówności x^2<9 jest :

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 681

Zbiorem wartości funkcji f(x) = (x-3)^2+9 jest przedział:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 798

W urnie znajduje się 6 kul białych,  4   czarne oraz  10 kul zielonych. Prawdopodobieństwo wylosowania z urny kuli zielonej wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 740

Wzór funkcji liniowej przedstawionej na powyższym rysunku to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 600
Premium

Rozwiąż równanie:

-2\cos^2x+11| \sin x|-4=0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1074

Rozwiązaniem układu równań:

\left\{\begin{matrix} x-6y=-22 \\  2x+3y= 16 \end{matrix}\right.

jest para liczb:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1635

Oblicz granicę ciagu a_n=\sqrt[n]{8^n+9^n}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1669

Znajdź rozwiązanie ogólne równania ydx+xdy=0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1316

Oblicz granicę funkcji \lim_{x \rightarrow 0} \cfrac{1}{x\cot(x)}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1327

Oblicz granicę funkcji \lim_{x \rightarrow \infty}\cfrac{2^x-3^x}{x}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1157

Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość  6 . Wysokość tego ostrosłupa jest dwa razy dłuższa od przekątnej podstawy. Objętość tego ostrosłupa wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 71

Zbadaj czy ciąg dany wzorem ogólnym  b_n=2^{2n-1}-9  jest ciągiem geometrycznym.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 719

Dany jest ciąg arytmetyczny (a_n). Wyraz ogólny tego ciągu dany jest wzorem a_n=22+7n. Zatem różnica tego ciągu wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 736

Dziedziną funkcji, której wykres znajduje się na rysunku jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1562

Znajdź macierz X taką, że:

3X-2X^{T}=\begin{bmatrix}  1&1 \\ -1&4\end{bmatrix}.

Zobacz rozwiązanie
1 2 ... 58 59 60 62 64 65 66 67 68 69