Wybierz dział:

Zadanie 235

Dana jest funkcja opisana za pomocą tabeli:

 

Naszkicuj wykres tej funkcji.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1124

Trójkąt ABC jest równoramienny ( |AC|=|BC| ). Obwód tego trójkąta wynosi 16. Ile wynosi pole trójkąta ABC?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1105

 

Pole prostokąta ABCD wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 674

Zbiorem rozwiązań nierówności x^2<9 jest :

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 681

Zbiorem wartości funkcji f(x) = (x-3)^2+9 jest przedział:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 740

Wzór funkcji liniowej przedstawionej na powyższym rysunku to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 686

Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest przedział (-\infty, -3].

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 600

Rozwiąż równanie:

-2\cos^2x+11| \sin x|-4=0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1074

Rozwiązaniem układu równań:

\left\{\begin{matrix} x-6y=-22 \\  2x+3y= 16 \end{matrix}\right.

jest para liczb:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1635

Oblicz granicę ciagu a_n=\sqrt[n]{8^n+9^n}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1669

Znajdź rozwiązanie ogólne równania ydx+xdy=0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1316

Oblicz granicę funkcji \lim_{x \rightarrow 0} \cfrac{1}{x\cot(x)}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1327

Oblicz granicę funkcji \lim_{x \rightarrow \infty}\cfrac{2^x-3^x}{x}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1157

Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość  6 . Wysokość tego ostrosłupa jest dwa razy dłuższa od przekątnej podstawy. Objętość tego ostrosłupa wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 71

Zbadaj czy ciąg dany wzorem ogólnym  b_n=2^{2n-1}-9  jest ciągiem geometrycznym.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 719

Dany jest ciąg arytmetyczny (a_n). Wyraz ogólny tego ciągu dany jest wzorem a_n=22+7n. Zatem różnica tego ciągu wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 736

Dziedziną funkcji, której wykres znajduje się na rysunku jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1562

Znajdź macierz X taką, że:

3X-2X^{T}=\begin{bmatrix}  1&1 \\ -1&4\end{bmatrix}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 948

Wynikiem działania  \cfrac{x+7}{x-3}-\cfrac{x+2}{x-5} jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 278

Punkty A=(2,6),\ B=(-2,-4),\ C=(-5,y_C) leżą na okręgu O. Odcinek AB jest średnicą tego okręgu. Punkt C leży w drugiej ćwiartce układu współrzędnych. Wyznacz równanie okręgu O oraz oblicz obwód trójkąta ABC (wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku).

Zobacz rozwiązanie
1 2 ... 55 56 57 59 61 62 63 64 65 66