Wybierz dział:

Zadanie 244
Premium

Dane są funkcje f(x)=2^x oraz g(x)=3^x. Naszkicuj wykres funkcji h(x)=f(x)* g(x).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 239

Naszkicuj wykres funkcji wykładniczej f, danej wzorem f(x)=2^x,  dla x z  przedziału [0,3].

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1818

Wskaż wykres funkcji f(x)=3^{x-4}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1819

Jeżeli a>1, to funkcja wykładnicza f(x)=a^x jest 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1820
Premium

Wskaż punkt wspólny funkcji f(x)=2^x i  g(x)= \left(\cfrac{1}{4}\right)^x.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 871

Dane są funkcje f(x)=3^x  oraz  g(x) = \left(\cfrac{1}{3}\right)^x. Funkcja h jest iloczynem funkcji f oraz g. Zaznacz wzór funkcji h:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 245
Premium

Dane są funkcje f(x)=\left(\cfrac{10}{3}\right)^x oraz g(x)=(0,3)^x. Naszkicuj wykres funkcji h(x)=f(x)* g(x).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 593
Premium

Rozwiąż graficznie układ równań:

\left\{\begin{matrix}
y=2^x\\ 3|x|-2y=-2
\end{matrix}\right..

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 870

 

Powyżej przedstawiony jest wykres funkcji y = \cfrac{6}{x}. Zaznacz prawdziwe zdanie. Funkcja przedstawiona na wykresie jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 869

Dany jest prostokąt o polu  40 \ cm^2 . Wskaż funkcję, opisującą zmianę długości jednego boku w zależności od zmiany długości drugiego boku, jeżeli pole prostokąta ma pozostać nie zmienione.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1189

Rozwiąż równanie:

4^x+3* 2^x+1=0

Zobacz rozwiązanie