Wybierz dział:

Zadanie 8204

W klasie dziewczynki stanowiły 46% obecnych, a chłopcy 49 %. Oblicz ile jest osób w klasie uwzględniając nauczyciela.

Zadanie 8052 (rozwiązane)

RODZINA TRZYOSOBOWA ZARABIA 812000 ZŁ ROCZNIE.
MATKA ZARABIA 20% WIĘCEJ NIŻ OJCIEC ,A SYN ZARABIA 10% TEGO CO MATKA. ILE ZARABIA KAŻDE Z NICH
Wynik znam tylko jak to rozpisać
350000,420000 i 42000

Zadanie 7913 (rozwiązane)

spodnie kosztują 17 zł,ich cenę obniżono o 19% ,ile kosztują spodnie obecnie? książka kosztuje 24zł ,jej cenę podniesiono o 16%,o ile złotych będzie droższa?

Zadanie 7912 (rozwiązane)

13% ze 160 zł ? 140% z 9 kg?

Zadanie 7911 (rozwiązane)

zeszyt kosztuj 3 zł ,jego cene podniesino o 13% ,ile osztuje zeszt po podwyżce

Zadanie 7802 (rozwiązane)

BARDZO PROSZĘ POMÓŻCIE
Przeprowadzono sondę uliczną ,zadając pytanie ,, ile razy był(a) Pan(i) w kinie w ciągu
ostatniego miesiąca "? wyniki przedstawiono w diagramie poniżej
wykres w załączniku
a)jak procent badanych osób było w kinie więcej niż jeden raz w ciągu ostatniego miesiąca?
b)jaka jest medialna wyjść do kina?Wskaż modę ?
c)ile wynosi średnia liczba wyjść do kina?
d)oblicz odchylenie standardowe od średniej liczby wyjść do kina .wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku?
e)przedstaw tabelę częstotliwości względnych wyjść do kina ?

Zadanie 7801

BARDZO PROSZĘ POMÓŻCIE
Przeprowadzono sondę uliczną ,zadając pytanie ,, ile razy był(a) Pan(i) w kinie w ciągu
ostatniego miesiąca "? wyniki przedstawiono w diagramie poniżej
wykres w załączniku
a)jak procent badanych osób było w kinie więcej niż jeden raz w ciągu ostatniego miesiąca?
b)jaka jest medialna wyjść do kina?Wskaż modę ?
c)ile wynosi średnia liczba wyjść do kina?
d)oblicz odchylenie standardowe od średniej liczby wyjść do kina .wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku?
e)przedstaw tabelę częstotliwości względnych wyjść do kina ?

Zadanie 7709 (rozwiązane)

1/5+0,2=
1 1/3*2 2/5=
2 3/4:1 1/4=
0.2*0.1=
1,3;1/3=
3*2 1/4=
1 3/8-2/7=
6 3/4-3 1/5=
2,7+1,33=
1.4*0,22=
1 1/5*2=
8 -1 1/2=
3*1 4/5=

Zadanie 7639 (rozwiązane)

Paweł roznosząc ulotki w pierwszym miesiącu pracy zarobił 360 zł.W każdym następnym miesiącu zarabiał 0 5% wartości zarobku z pierwszego miesiąca więcej niż w miesiącu poprzednim.
a) Ile złotych zarobił Paweł w siódmym miesiącu pracy?
b)Ile złotych zarobił Paweł w ciągu roku?

Zadanie 7635 (rozwiązane)

Kwotę 4000 zł wpłacono do banku na lokatę dwuletnia . W pierwszym roku oprocentowanie wynosiło p% , a w drugim 5% w skali roku . Oblicz p , jeśli po dwóch latach odebrano z banku 5512 zł . Pomiń podatek od odsetek.

Zadanie 7606 (rozwiązane)

Średnia płaca w pewnym zakładzie zatrudniającym 20 osób pracowników wynosi 2000 zł.
Po zatrudnieniu jednego nowego pracownika średnia płaca w tym zakładzie zwiększyła się o 0,5%.Jaką stawkę otrzymał nowy pracownik ?

Zadanie 7484

Przedsiębiorstwo X zaciągnęło kredyt w banku komercyjnym, w wysokości 12000 zl na okres roczny. Oprocentowanie w skali roku 12 %, raty kredytu są równe i splacane miesiecznie. Jakie koszty poniesie przedsiębiorstwo, gdy banki przy spłacie bedzie kierowal sie podwyzka "malejacej stopy zadłużenia", a jakie gdy nie bedzie uwzglednial tej polityki. Odsetki tez sa splacane miesiecznie.

Zadanie 7481 (rozwiązane)

zadanie 4
Liczba o 40% większa od liczby a jest równa 17,5. Zatem:
A. a=25 B. a=13.5 C. a=12,5 D. a= 10,5

Prosiłabym o rozwiązanie a nie samą odpowiedź :)

Zadanie 7382 (rozwiązane)

1 obliczyć 35% z liczby 1800
2 obliczyć jaki procentem liczby 4500 jest liczba 90
3 znaleźć liczę której 27% jest równe 680

Zadanie 7312 (rozwiązane)

zad 4
Pani Kowalska wpłaciła do banku 1 000 zł na lokatę oprocętowaną 6% w skali roku.Do jakiej kwoty wzrośnie kapitał pani Kowalskiej po 3 latach,a do jakiej po 20 latach?

Zadanie 7296 (rozwiązane)

Cena kwintala żyta na targowisku była o 23% niższa od ceny pszenicy. O ile procent pszenica była droższa od żyta ?

Zadanie 7295 (rozwiązane)

Andrzej zarabia o 30% mniej niż Bernard. O ile procent więcej od Andrzeja zarabia Bernard?

Zadanie 7294

Znajdź liczbę x, jeśli wiesz, że jej przybliżenie z nadmiarem, równe 6,06, mało błąd względny równy 3%.

Zadanie 7293

Weź kalkulator i ustal, jaki popełniamy błąd przybliżenia, błąd bezwzględny i błąd względny (wyrażony w procentach), biorąc jako przybliżenie liczby π wartość 3,14. Wyniki podaj z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Jeśli na twoim kalkulatorze nie ma przycisku z napisem π to jako wartość ,,dokładną'' weź 3,14159265358979

Zadanie 7269

cena butów zmalała o 10% po czym nastąpiła podwyżka o 4% jaka była początkowa cena butów

Zadanie 7181 (rozwiązane)

Na dwuletnią lokatę bankową oprocentowaną 4% w stosunku rocznym wpłacono 1000zł. Kapitalizacja odsetek następuje po upływie każdego kwartału. Oblicz zysk z tej lokaty, pamiętając, że od zysku należy odprowadzić 19% podatku dochodowego.

Zadanie 7148

10. Na lokatę roczną wpłacono 5 200 zł i po 4 latach oszczędzania kwota ta wzrosła do 6 320,63 zł. Jakie było oprocentowanie tej lokaty?

Zadanie 7147

9. Bank A oferuje oprocentowanie 5% z roczną kapitalizacją odsetek, a bank B oprocentowanie 4,5% z kwartalną kapitalizacją odsetek. Do którego z tych banków bardziej opłaca się wpłacić oszczędności?

Zadanie 7146

8. Na lokatę roczną , której oprocentowanie wynosi 3%, wpłacono 3000zł. Po ilu latach stan tej lokaty wyniesie 3582,16 zł?

Zadanie 7145

7. Kwotę 40 000 wpłacono na lokatę trzymiesięczną, której oprocentowanie wynosi 6%. Jaka kwota będzie na koncie po dwóch latach, jeżeli od naliczonych odsetek należy odprowadzić 20% podatku do skarbu państwa?
« 1 3 4 5 6 7 8 9