Wybierz dział:

Zadanie 1225

Oblicz całkę \int \cfrac{dx}{\sqrt{4x-1}}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1312

Oblicz całkę \int \cfrac{dx}{x^3-1}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1211

Oblicz całkę \int \sin 2x \cos x dx.

Zobacz rozwiązanie