Wybierz dział:

Zadanie 236
Premium

Podaj wzór funkcji, która każdej liczbie naturalnej przyporządkowuje największą liczbę parzystą, mniejszą od tej liczby, a następnie naszkicuj wykres tej funkcji dla liczb naturalnych z przedziału  [1,8].

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 738

Maksymalny przedział, w którym funkcja przedstawiona na powyższym rysunku maleje to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 735

Miejsca zerowe funkcji przedstawionej na rysunku to:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 732

Zbiór wartości funkcji przedstawionej na rysunku to:


Zobacz rozwiązanie

Zadanie 734

Zbiór wartości funkcji przedstawionej na rysunku to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 739

Maksymalny przedział, w którym funkcja przedstawiona na powyższym rysunku rośnie to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 731

Miejscem zerowym funkcji przedstawionej na rysunku jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 87


 

Na podstawie wykresu funkcji y=f(x) przedstawionego na rysunku, narysuj wykres funkcji  y=f(x+1).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 89

Dany jest wykres funkcji y=f(x). Naszkicuj wykres funkcji y=f(x)+2.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1755

Wskaż zdanie prawdziwe.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1756
Premium

Narysuj wykres funkcji, która spełnia warunki:

1) jest malejąca w przedziale [1,4],

2) rosnąca w przedziale (4,7),

3) stała w przedziale [7,+\infty),

3) ma nieskończenie wiele miejsc zerowych.

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 88

Na podstawie wykresu funkcji  y=f(x) przestawionego na rysunku, narysuj wykres funkcji  y=f(-x).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 446
Premium

Podaj wzór funkcji, która każdej liczbie naturalnej przyporządkowuje iloczyn liczby o jeden od niej mniejszej oraz  kwadratu tej liczby powiększonej o dwa

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1764
Premium

Zaproponuj jakie kolejne trzy przekształcenia należy wykonać, aby na podstawie wykresu funkcji  y=f(x) (na rysunku zaznaczony niebieskim kolorem) otrzymać wykres funkcji na rysunku zaznaczony czerwonym kolorem.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 86

Na podstawie wykresu funkcji y=f(x) przedstawionego na rysunku, narysuj wykres funkcji y=-f(x).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 848

Dziedziną funkcji opisanej za pomocą powyższej tabeli jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 843

Zaznacz na którym wykresie, nie został przedstawiony wykres funkcji:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 32

Oblicz miejsca zerowe funkcji:

f(x)=\left\{\begin{matrix} x+3& dla\ x \geq 5 \\ -2x+8& dla\ x <5 \end{matrix}\right.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 545
Premium

Funkcja f dana jest wzorem:

f(x)=\sqrt{4x^2-12x+9}-\sqrt{x^2-10x+25}.

a) Narysuj wykres funkcji f.

b) Wyznacz miejsca zerowe funkcji f.

c) Narysuj wykres funkcji g danej wzorem:  g(x)=|f(x)+2|.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 233

Naszkicuj wykres funkcji danej wzorem:

f(x)=\begin{cases}2x+1&dla \ \ x \leq 1\\x+2& dla \ \ x>1\end{cases}

Zobacz rozwiązanie
2