Wybierz dział:

Zadanie 849

Zbiorem wartości funkcji opisanej za pomocą powyższej tabeli jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 858

Zaznacz wykres funkcji:

(x jest argumentem funkcji)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 852
Premium

Na powyższym rysunku znajduje się wykres pewnej funkcji. Znajdź wzór tej funkcji.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 234

Podaj wzór funkcji, która każdej liczbie naturalnej przyporządkowuje iloczyn kwadratu tej liczby oraz liczby o jeden od niej mniejszej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 85

 

Na rysunku znajduje się wykres pewnej funkcji liniowej y=f(x). W oparciu o ten wykres narysuj wykres funkcji  y=f(x)+10.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1863

Wskaż miejsce zerowe funkcji f(x)=4x-9.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1058

Zaznacz prawdziwe zdanie. Funkcją jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1747
Premium

Pewna funkcja każdej liczbie naturalnej

  • podzielnej przez 3 przyporządkowuje pierwiastek tej liczby,
  • podzielnej przez 4, kwadrat tej liczby
  • podzielnej przez 5, trzecią potęgę tej liczby

a pozostałym liczbom 6.

Jaką wartość przyjmie ta funkcja dla liczby 291?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1748

Opisz słownie funkcję przedstawioną w tabeli.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1752

Zbiorem wartości funkcji przedstawionej na rysunku jest

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1754
Premium

Narysuj wykres funkcji spełniającej następujące warunki:

1) zbiorem wartości funkcji jest zbiór [-3,5]\cup(6,7),

2) dziedziną funkcji jest zbiór [-2,6],

3) miejscami zerowymi funkcji są x=0 i x=5.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1758
Premium

Wskaż zdanie prawdziwe.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 737

Dziedziną funkcji przedstawionej na poniższym rysunku jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1757
Premium

Podaj przedziały monotoniczności funkcji przedstawionej na rysunku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 238
Premium

Podaj wzór funkcji, która każdej liczbie naturalnej, przyporządkowuje n-ty wyraz ciągu arytmetycznego o różnicy 2 i pierwszym wyrazie równym 3.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1763

Na poniższym rysunku dana jest funkcja y=f(x). Narysuj wykres funkcji y=f(x-2).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1762
Premium

Wskaż funkcję dla której f(x)=f(-x).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1760
Premium

Na poniższym rysunku funkcja y=f(x) jest narysowana niebieskim kolorem. Jakie przekształcenie tej funkcji należy wykonać, aby w wyniku otrzymać funkcję zaznaczoną czerwonym kolorem?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 845

Dany jest zbiór A=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}. Funkcja f każdej liczbie z tego zbioru, przyporządkowuje jej liczbę odwrotną. Zaznacz właściwy wzór tej funkcji:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1759
Premium

Wykaż, korzystając z definicji, że funkcja dana wzorem f(x)=4x-5, x\in \mathbb{R} jest rosnąca.

Zobacz rozwiązanie
« 1 3