Wybierz dział:

Zadanie 1345

Oblicz pochodne kierunkowe funkcji, w punkcie P w kierunku wektora \vec{u}:

a) f(x,y)=xy+x^2,P=(1,2), \vec{u}=[1,2]

b) f(x,y)=e^{x^2}-y^2, P=(2,2), \vec{u}=[0,1]

c) f(x,y)=x^2-xy+y^2, P=(3,1), \vec{u}=[-1,3]

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1352

Znaleźć pochodne cząstkowe pierwszego i drugiego rzędu funkcji f(x,y)=\sin(\sqrt{x}-\sqrt{y}).

Zobacz rozwiązanie