Wybierz dział:

Zadanie 11
Premium

Wiedząc, że  

\left\{\begin{matrix}
\log_{2}{ab}=9\\ 

\log_{2}{\cfrac{b}{a}}=3

\end{matrix}\right.

oblicz \sqrt[3]{a+b+53}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1025

Jeżeli \log_{5}x=4 to x jest równy

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1744

Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 649

Wynikiem działania \log{42}-2\log{6} jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1181
Premium

Rozwiąż nierówność:

\log_{2}(x^2-4x+7)>1

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1028

Wartość wyrażenia \log_{2}{4}-\log_{\frac{1}{2}}{8}+3\log_{2}{8} wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 645

Wynikiem działania \log_{4}{3}+\log_{4}{\cfrac{1}{3}} jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1047

Jeżeli \log_{x}256=4 to x jest równy:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 10
Premium

Wiedząc, że  

\log_{3}{a}=\log_{6}{b}=\log_{9}{c}=2

oblicz a+b+c.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 433
Premium

Wiedząc, że:

\left\{\begin{matrix}
\log_{2}{a}+\log_{2}{b}=6\\ 
\log_{2}{\cfrac{b}{a}}=2
\end{matrix}\right.

Oblicz a i b.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1743

Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1023

Jeżeli \log_{x}{81}=4 to x jest równy:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1029
Premium

Wartość wyrażenia \log_{3}{27}+\log_{\frac{1}{2}}{2}-\log_{\frac{1}{2}}{4} wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 9

Oblicz:

3(\log_{2}{16}+\log_{3}{27})

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1887
Premium

Oblicz:

\log(\log_{6}32+5\log_{6}3)+\cfrac{\log_{5}{2}}{\log_{5}{2}+1}

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1026

Jeżeli \log x^4=4 i x > 0 to x jest równy:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1890
Premium

Wiadomo, że \log_{12}2\approx 0,28 i \log_{12}3 \approx 0,44. Oblicz \log_{18}108.

Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 592
Premium

Rozwiąż graficznie równanie:

\log_{3}(x-2)-\cfrac{1}{2}|x-3|=0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 646

Liczba \log{18} jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 647

Liczba \log{16} jest równa:

Zobacz rozwiązanie
« 1