Wybierz dział:

Zadanie 648

Liczba \log{64} jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1892

Liczba \log_{\sqrt{2}}2 jest równa:
Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1867

Liczba 2 * log_36 - log_34 jest równa

Rozwiązanie video

Zadanie 503
Premium

Wiedząc, że  

1+\log_{2}{a}=\log_{2}{3}+\log_{2}{6}

\log_{3}{3b}=\log_{3}{24}-\log_{3}{2}

\log\cfrac{c}{5}=1-\log{2}

oblicz średnią arytmetyczną liczb a,\ b i c, oraz ich średnią ważoną, jeżeli wagi wynoszą kolejno 2,3 i 5.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 534

Oblicz:

\log_{4}27 * \log_{\sqrt{3}}{64}

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 591
Premium

Rozwiąż równanie:

\cfrac{2}{\log^2_{x}2}+5\log_{2}x-3=0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1926

Dla  dowolnych  liczb  x>0, x\ne 1, y>0, y\ne 1 wartość  wyrażenia (\log_{\frac{1}{x}}y)* (\log_{\frac{1}{y}}x)  jest  równa 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1684
Premium

Wiedząc, że:

\left\{\begin{matrix} \log_{2}{a}+\log_{2}{b}=4\\  \log_{3}{a}-\log_{3}{b}=2 \end{matrix}\right.

Oblicz a i b.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 436

Oblicz:

3(\log_{2}{32}+\log_{3}{81})

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 590
Premium

Wiadomo, że \log_{14}2 \approx 0,27 i \log_{14}3 \approx 0,42. Oblicz  \log_{21}7.

Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Zobacz rozwiązanie
2 »