Wybierz dział:

Zadanie 640

Liczba  \left(\cfrac{1}{2}\right)^{45} * 2^{45}  jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 641

Liczba 6^{10} * 36^2 jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1893

Liczba naturalna n = 2^{14} * 5^{15} w zapisie dziesiętnym ma:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1868

Liczba \sqrt[3]{\frac{7}{3}} * \sqrt[3]{\frac{81}{56}} jest równa

Rozwiązanie video

Zadanie 1869

Dane są liczby a = 3,6 * 10^{-12} oraz  b = 2,4 * 10^{-20} . Wtedy iloraz  \frac{a}{b} jest równy

Rozwiązanie video

Zadanie 1673
Premium

Oblicz ułamek:

\cfrac{\left(\cfrac{1}{2}\right)^{-1}}{\left(\cfrac{3}{4}+1\right)^2}-\cfrac{2}{5}:2* \left(-\cfrac{1}{\sqrt[3]{27}}\right).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 429

Zapisz \cfrac{32^{2}: (0,125)^{\cfrac{1}{3}} }{2 * (4^2)^3 } w postaci jednej potęgi.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 426

Oblicz \cfrac{7-2* \left(\cfrac{2}{3}\right)^{-2}}{6^{-\cfrac{1}{2}} * {\sqrt{\cfrac{1}{6}}}}.

Zobacz rozwiązanie
2 »