Wybierz dział:

Zadanie 638
Premium

Liczba 4^{20} * 2^{30}jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1705
Premium

Liczba 25^{-\frac{1}{2}}* \sqrt[3]{-125} jest równa

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1702
Premium

Liczba 81^{-3}* 27^{2}* 9^{-1}* 3^{0} zapisana w postaci jednej potęgi to

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 425

Przedstaw \cfrac{5* \left(\cfrac{1}{2}\right)^{-2} - \left(\cfrac{1}{3}\right)^{-3}}{\sqrt[3]{-27}* 3} w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 643
Premium

Liczba 2^{\frac{5}{3}}* \sqrt[3]{4^2} jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1036

Wynikiem działania \cfrac{ \sqrt[3]{-8} * \sqrt[3]{-27} }{\sqrt{9}} jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1038
Premium

Liczba 2^{\sqrt{3}}* 8^{\sqrt{27}} jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 642
Premium

Wynikiem działania 0,5^{345} * 2^{345} * \sqrt[3]{27} jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1703
Premium

Oblicz \cfrac{2^5+4^2* 3^6}{18+3^8}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1037

Wynikiem działania \cfrac{60^3}{9\sqrt{9}* 10^3} jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1048
Premium

Liczba 2^{\frac{6}{3}}* \sqrt[3]{8^2} jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1977

Równość (x\sqrt{2}-2)^2=(2+\sqrt{2})^2 jest

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 644

Liczba 3^{\cfrac{3}{4}}* \sqrt[4]{3} jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1704
Premium

Oblicz \cfrac{(\sqrt{48}-\sqrt{27}-1)(\sqrt{3}+1)}{\left(\cfrac{1}{\sqrt[4]{243}}-\sqrt[4]{243}\right)^0}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 428

Oblicz \cfrac{\sqrt{32}-\cfrac{\sqrt{16}}{\sqrt{2}}}{\left(\cfrac{1}{\sqrt{2}}-\cfrac{\sqrt{2}}{4}\right)^0} * \sqrt{8}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 637
Premium

Liczba 3^{90} * 9^{30} jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 639
Premium

Liczba 5^{20} * 25^{30} jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1144
Premium

Liczba 3^{\frac{5}{3}}* \sqrt[3]{9^2} jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 427

Przedstaw \cfrac{\left(\cfrac{8}{27}\right)^{\cfrac{1}{3}} * \left( \left(\cfrac{2}{3} \right)^2 \right)^3 }{ 2^4:3^4 } w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 636

2^{4} : \sqrt[3]{8}+4

Zobacz rozwiązanie
« 1