Wybierz dział:

Zadanie 1272

Oblicz pochodną funkcji h(x)=e^x \sin(x).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1271

Oblicz pochodną funkcji g(x)=\cfrac{x-3}{x+6}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1273

Oblicz pochodną funkcji h(x)=\arctan(x+\sqrt{x^2+4x}).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1278

Oblicz pochodną funkcji h(x)=\arcsin\left(\cfrac{1}{x}\right).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1934

Punkt P=(10,\thinspace 2429)  leży  na  paraboli  o  równaniu y=2x^2+x+2219. Prosta o równaniu kierunkiowym y=ax+b jest styczna do tej paraboli w punkcie P. Oblicz współczynnik b.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1281

Obliczyć drugą pochodną funkcji f(x)=\cfrac{x^3\sqrt{x}+6}{e^x}.

Zobacz rozwiązanie