Wybierz dział:

Zadanie 15
Premium

Oblicz jaką kwotę Pan Brzęczyszczykiewicz wpłacił na roczną lokatę w Banku X, jeżeli po jej zakończeniu wypłacił kwotę 1610\ zl. Oprocentowanie lokaty wynosiło 7,2\% w skali rocznej, a odsetki były kapitalizowane co pół roku. Wynik zaokrąglij  do pełnych złotówek.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1675
Premium

Kurtka kosztowała 140\ zl. Cenę kurtki obniżono dwukrotnie o 20\%. Jaka jest aktualna cena kurtki?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1674
Premium

Oblicz jaką kwotę Pan Nowak wpłacił na roczną lokatę w Banku X, jeżeli po jej zakończeniu wypłacił kwotę 5630\ zl. Oprocentowanie lokaty wynosiło 5,5\% w skali rocznej, a odsetki były kapitalizowane co kwartał. Wynik zaokrąglij  do pełnych złotówek.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 265
Premium

Cena brutto komputera wynosi 2100\ zl. Oblicz jego cenę netto.

Uwaga:

Cena brutto to cena wraz z podatkiem VAT (22%).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1711
Premium

W dwóch naczyniach znajdują się roztwory o różnym stężeniu. Jeżeli zmieszamy ze sobą 40g roztworu z pierszego naczynia i 50g roztworu z drugiego, to otrzymamy roztwór 7\%. Jeżeli natomiast zmieszalibyśmy je w odwrotnych proporcjach, to otrzymalibyśmy roztwór 8\%. Oblicz stężenia obu roztworów.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1707
Premium

Karolina kupiła kurtkę z 7\% rabatem. Jaka była początkowa cena kurtki, jeżeli Karolina zapłaciła za nią 186\ zl?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 652

Wskaż liczbę, której 12\% jest równe 7,2:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1709
Premium

 W naczyniu znajduje się 7\% roztwór pewnej soli. Gdybyśmy do tego roztwru dodali 20g wody, to otrzymalibyśmy roztwór 6\%. Ile g roztworu znajduje się w naczyniu?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1708

Ile wynosi 18\% liczby 46?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1706
Premium

O ile procent zwiększy się pole prostokąta jeżeli każdy z jego boków wydłużymy o 20 \%?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 438
Premium

Cenę samochodu obniżono o 30\%. O ile procent należałoby podnieść nową cenę, aby otrzymać cenę równą początkowej?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1712
Premium

Na podstawie wyników sprawdzianu przedstawionych na poniższym wykresie odpowiedz na pytania.

a) Jaki procent uczniów w klasie stanowią dziewczynki, jeżeli wiadomo że na sprawdzianie było nieobecnych dwóch chłopców?

b) Jaki procent uczniów piszących sprwdzian uzyskało ocenę wyższą niż 3?

Wyniki zaokrąglij do pełnych procentów.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 657

4\% liczby x wynosi 15. Zatem:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 432

Cena brutto palmtopa wynosi 1800\ zl. Oblicz jego cenę netto.

Uwaga:

Cena brutto to cena wraz z podatkiem VAT (22%).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 656

Liczba y to 80\% liczby x. Zatem:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 654

6\% liczby x wynosi 18. Zatem liczba x to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 650

Wskaż liczbę, której 5\% jest równe 16:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 435

Oblicz jaką kwotę Pan Karolak wpłacił na roczną lokatę w Banku X, jeżeli po jej zakończeniu wypłacił kwotę 1510\ zl. Oprocentowanie lokaty wynosiło 7,2\% w skali rocznej, a odsetki były kapitalizowane co pół roku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1682
Premium

W jakich proporcjach należy zmieszać ze sobą roztwór 5\% i 10\% pewnej soli, aby otrzymać 1000g roztworu 6\%?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 371
Premium

W naczyniu znajduje się 10\% roztwór soli o masie m. Gdybyśmy do tego roztworu dodali 10g wody, to otrzymalibyśmy roztwór 9\%. Ile wynosi masa m?

Zobacz rozwiązanie
« 1 3