Wybierz dział:

Zadanie 1687
Premium

Wiedząc, że

A=\{x\in \mathbb{R}: |2x-5|>3\},

B=\{x\in \mathbb{R}: \sqrt{9x^2+6x+1}<5\}

oblicz:

a) A\cup B,

b) B\backslash A.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1721

Wskaż przedział zaznaczony na poniższym rysunku:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1717

Wskaż przedział zaznaczony na poniższym rysunku:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1716
Premium

Wskaż przedział A, gdzie

A=\{x\in \mathbb{R}:-2<4x-4<6\}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1723

Najmniejszą liczbą nie należącą do przedziału nieograniczonego B jest -4. Jaki to przedział?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1725
Premium

Zaznacz na osi liczbowej przedział opisany następująco:

A=\{x\in \mathbb{R}: \cfrac{2x-1}{4}>5 \}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 622

Jeżeli  A=[-3;3]  oraz  B=(0;6)  to  A \cap B  jest równe:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 621

Jeżeli A=(-3;6] oraz B=[2;6) to  A \cap B jest równe:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1049

Jeżeli  A=[0;6)   oraz   B=(2;7]  to  A \backslash B wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1720
Premium

Skrajne liczby należące do pewnego przedziału są liczbami naturalnymi i mają tą własność, że liczba najmniejsza stanowi 6,25\% liczby największej tego przedziału. Podaj dwa przykłady przedziałów spełniających te warunki.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1722

Najmniejszą liczbą należącą do przedziału nieograniczonego jest 4. Jaki to przedział?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1718
Premium

Rozwiązaniem której nierówności jest zbiór zaznaczony na poniższym rysunku?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1719
Premium

Jeżeli od największej liczby należącej do przedziału A odejmiemy 4, to otrzymamy liczbę najmniejszą należącą do tego przedziału. Znajdź przedział A wiedząc że największa liczba należąca do tego przedziału jest dwa razy większa od najmniejszej liczby tego przedziału.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1724
Premium

Do przedziału nieograniczonego należy liczba 1, nie należy liczba 2, a największa liczba tego przedziału jest liczbą niewymierną. Podaj dwa przykłady przedziałów spełniających te warunki.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1728
Premium

Po przesunięciu przedziału A o trzy jednostki w prawo otrzymujemy przedział B. Wiadomo, że A\cap B=[3,7]. Wyznacz przedziały A i B.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 619

Jeżeli  A=(9;20]  oraz  B=[9;13)  to   A \cup B jest równe:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 389

Zapisz za pomocą jednego przedziału zbiór A\cap B, gdzie A=(2,+\infty),\ B=(-10,15], a następnie zaznacz go na osi liczbowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 620

Jeżeli A=[0;2] oraz B=(1;8) to  A \cup B jest równe:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1979

Wskaż rysuenk, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności 2-3x\ge 4.

Zobacz rozwiązanie