Wybierz dział:

Zadanie 1031
Premium

Jeżeli mediana danych z tabeli wynosi 7 to x jest równy:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 804

Wariancja danych: 3,\ 5,\ 7,\ 8 wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 174

Średnia arytmetyczna liczb  3,\ 5,\ 7,\ x,\ 9 jest równa 6. Oblicz x.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 451

Oblicz medianę danych: 0,3,5,7,8,5,3

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1030

Jeżeli średnia arytmetyczna danych z tabeli wynosi 2,25 to x jest równy:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 188

Marcin ma pięć ocen z matematyki: 4,\ 5,\ 3,\ x,\ 3. Średnia jego ocen wynosi 3,2. Oblicz  x oraz wariancję tych pięciu ocen.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 202
Premium

Pewna uczelnia, rekrutując na studia stosuje średnią ważoną do obliczania średniej ocen kandydatów. Ocena z matematyki jest liczona z wagą 3, ocena z języka obcego z wagą 2, natomiast ocena z języka polskiego z wagą 1. W poniższej tabeli zostały przedstawione oceny trzech kandydatów na studia na tej uczelni: Agnieszki, Kamila oraz Tomka.

Na podstawie tej tabeli odpowiedz na pytania:

a) Który z kandydatów ma największe szanse dostać się na uczelnię?

b) Czy jeżeli uczelnia każdy przedmiot traktowałaby równoważnie to zmieniłoby to wynik rekrutacji?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 213

Paweł zamierza kupić komputer. Nie mogąc zdecydować się na konkretny model, zestawił najważniejsze dla niego parametry kilku komputerów w tabeli. Każdy parametr ocenił w skali od  1 do 5 oraz przydzielił mu wagę w zależności od jego ważności. Na podstawie danych z tabeli określ, który model powinien wybrać Paweł.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 209
Premium


Na diagramie przedstawiono wyniki ankiety, dotyczącej liczby czytanych tygodniowo książek przez uczniów klasy III K. Na podstawie wykresu oblicz:

a) jaka jest średnia liczba książek czytana tygodniowo przez jednego ucznia tej klasy

b) ile uczniów jest w tej klasie, jeżeli wiadomo, że dwie książki tygodniowo czyta 5 osób tej klasy

c) jakie jest prawdopodobieństwo, że wylosowana osoba czyta więcej niż dwie książki tygodniowo

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 176
Premium

Nauczycielka matematyki Karola, wystawiając oceny na koniec semestru, oblicza średnią arytmetyczną wszystkich ocen, a następnie zaokrągla wynik do części całkowitych. Oceny Karola to  4,\ 3,\ 5,\ 3,\ 4,\ 1. Jaką najniższą ocenę musi dostać Karol z ostatniego sprawdzianu, żeby na koniec semestru otrzymać ocenę dobrą?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 816

Odchylenie standardowe danych   2,3,5,6,8   wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 207
Premium

Oblicz średnią ważoną liczb 1,2,3,4, jeżeli każda z tych liczb jest liczona z wagą równą swojej wartości.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 175

Średnia arytmetyczna liczb 4,\ 7,\ 0,\ 1,\ 3,\ x jest równa 5. Oblicz x.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 190

Oblicz medianę danych: 0,3,6,7,7,5,3

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 191

Oblicz medianę danych przedstawionych w tabeli liczebności:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 211
Premium

Jeżeli kupimy 2\ kg jabłek oraz 3\ kg gruszek, to średnia cena kilograma owoców wyniesie 3,5\ zl, ale jeżeli kupimy 3\ kg jabłek oraz 2\ kg gruszek, to średnia cena kilograma owoców wzrośnie do 4\ zl. Oblicz ile kosztuje kilogram jabłek i kilogram gruszek.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 815

Jeżeli średnia arytmetyczna danych  2,3,x,6,9 wynosi 3   to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 208
Premium

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz:

a) średnią ocen dziewczynek

b) średnią ocen całej klasy

Wyniki zaokrąglij do jednego miejsca po przecinku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 178

W tabeli zostały przedstawione oceny ze sprawdzianu z matematyki klasy III a. Oblicz średnią arytmetyczną ocen dla całej klasy.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 508
Premium

Średnia arytmetyczna liczb  3,\ 5,\ 7,\ x,\ 9 jest równa 6. Oblicz x, oraz medianę tych liczb.

Zobacz rozwiązanie
« 1