Wybierz dział:

Zadanie 210
Premium

Pan Jan sprzedaje cztery rodzaje parasoli, każdy rodzaj w innej cenie. 40\% sprzedawanych przez niego parasoli kosztuje 26 zł, 30\% parasoli kosztuje  30 zł. Najtańszych parasoli, w cenie 20 zł Pan Jan ma  5 sztuk. Pozostałe, najdroższe parasole kosztują  45 zł. Oblicz ile parasoli ma do sprzedania Pan Jan, jeżeli średnia cena sprzedawanych przez niego parasoli wynosi 31,65 zł.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 817

 

Średnia arytmetyczna danych przedstawionych na wykresie wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1912

Mediana zestawu sześciu danych liczb: 4, 8, 21, a, 16, 25, jest równa 14. Zatem

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 177


 

Oblicz średnią arytmetyczną danych przedstawionych na diagramie częstości.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 212

Dla danych przedstawionych na wykresie oblicz:

a) medianę

b) średnią arytmetyczną

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1062

Na diagramie zostały przedstawione oceny ze sprawdzianu klasy III A. Mediana tych ocen wynosi:

Zobacz rozwiązanie
2 »