Wybierz dział:

Zadanie 1594

Zbadaj, czy  V = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3: x +y + z = 0, x-y=0\} jest podprzestrzenią przestrzeni \mathbb{R}^3. Jeżeli tak, to wyznacz bazę i wymiar V.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1589

Zbadaj dla  jakich wartości parametru a\in\mathbb{R} wektory [2,-7,a],[1,a,6],[1,2a,-5] są liniowo niezależne.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1602

Znajdź wektor v, jeżeli wiadomo, że w bazie B=([1,3,2],[1,1,1],[-1,4,-2]) ma on współrzędne (-5,3,9).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1598

Wyznacz współczynniki wektora [1,2,3] w bazie B=([2,1,3],[3,-1,4],[4,2,5]).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1588

Zbadaj dla  jakich wartości parametru a\in\mathbb{R} wektory [1-3,a],[2,a,4],[1,5,-1] tworzą bazę przestrzeni \mathbb{R}^3.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1610

Sprawdź czy wektory x^3-x^2+x,x^2-x, x-1,1 tworzą bazę przestrzeni wielomianów R_3[x]. Jeżeli tak, znajdź współrzędne wektora x^3+4x-2 w tej bazie.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1593

Wykaż, że  V = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3: x +y + z = 0, y=2x\} jest podprzestrzenią przestrzeni \mathbb{R}^3. Wyznacz bazę i wymiar V.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1596

Zbadaj, czy  V = \{[x, y, z,t] \in \mathbb{R}^4: x +y = 0, x=-z, x+3t=0\} jest podprzestrzenią przestrzeni \mathbb{R}^4. Jeżeli tak, to wyznacz bazę i wymiar V.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1603

Wektor u ma w bazie B_1=([1,3,2],[1,1,1],[-1,4,-2]) przestrzeni V współrzędne (-3,4,-7). Znajdź jego współrzędne  w bazie: B_2=([-3,5,2],[-1,0,1],[-3,3,-3]).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1587

Zbadaj czy wektory [1-3],[2,4] tworzą bazę przestrzeni \mathbb{R}^2.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1600

Wektor u ma w bazie B_1=(v_1, v_2,v_3) przestrzeni V współrzędne (1,1,2). Znajdź jego współrzędne  w bazie: B_2=(v_1+v_2,v_2, v_1 -3v_3).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1590

Zbadaj liniową niezależność wektorów [1,2,3],[3,4,5],[4,3,2].

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1599

Wyznacz współczynniki wektora [1,-1,1,1] w bazie B=([5,-1,1,0],[3,1,0,1],[0,0,-3,7],[1,0,6,2]).

Zobacz rozwiązanie