Wybierz dział:

Zadanie 1677

Wskaż liczbę, która spełnia nierówność |3x-4|x||>5.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1685
Premium

Jaką wartość przyjmie wyrażenie

\cfrac{1}{3} \sqrt{9x^2-36x+36}+|x-10|,

dla x \in (2,10)?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1734

Wskaż prawidłową odpowiedź.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 635

Rozwiązaniem równania  \left|x+\cfrac{2}{3}\right|=6 są liczby:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 552

Rozwiąż równanie:

|x-4|+|x-2|=4.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1736

Rozwiąż równanie |4x+5|=4.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1731

Wskaż przedział zawierający wartości wyrażenia |x-4|, dla x \in (0,3).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1730
Premium

Jeżeli a,b\in \mathbb{R}, to wyrażenie \sqrt{a^2+2ab+b^2} jest równe

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 627

Zbiór rozwiązań nierówności    | x-3| < 2 został zaznaczony na osi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1733

Udowodnij, że dla każdego x \in (-\cfrac{3}{2},5), wyrażenie |2x+3|+2|x-5| przyjmuje stałą wartość.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1739

Rozwiąż nierówność i zaznacz rozwiązanie na osi liczbowej.

|9x+4|<6

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1111

Wybierz rysunek na którym przedstawiony jest zbiór rozwiązań nierówności |x-5|>3:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1137

 

Zbiór  zaznaczony na osi jest rozwiązaniem nierówności:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 997

Dane są przedziały A=(4,24),\ B=[2,7),\ C=(9,30]. Wskaż zbiór pusty:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 8

Rozwiąż i zaznacz na osi liczbowej: | x-4| \geq 11

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 6

Rozwiąż równanie i zaznacz rozwiązanie na osi liczbowej: | x+2| \leq 14

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 7

Rozwiąż nierówność i zaznacz rozwiązanie na osi liczbowej: | x+5|>1

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 391

A jest przedziałem określonym następująco: A=(a,b), gdzie a<b oraz a,b są rozwiązaniami równania |x+9|=3. Przedział B powstaje przez przesunięcie wzdłuż osi w prawo przedziału A o 3 jednostki. Wyznacz wszystkie elementy, które należą do przedziału A, a nie należą do przedziału B.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 390
Premium

Przedział A jest złożony z liczb rzeczywistych będących rozwiązaniem nierówności |x+9|<5,3, natomiast przedział B składa się z tych liczb rzeczywistych, które są rozwiązaniem nierówności |x-3|>1,2. Wyznacz wszystkie liczby całkowite, które należą jednocześnie do obu tych przedziałów.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 393
Premium

Przedział (2,9) składa się z liczb, które należą do przedziału A lub do przedziału B, natomiast przedział (3,7) złożony jest z liczb, które należą jednocześnie do A i do B. Wyznacz przedziały A i B, jeżeli wiadomo, ze są one postaci A=(a_1,a_2),\ B=(b_1,b_2) oraz że  a_1<b_1.

Zobacz rozwiązanie
« 1 3