Wybierz dział:

Zadanie 392
Premium

A jest przedziałem określonym następująco: A=[a,b), gdzie a<b oraz a,b są rozwiązaniami równania |x-2|=3. Przedział B powstaje przez przesunięcie wzdłuż osi w lewo przedziału A o 2 jednostki. Wyznacz wszystkie elementy, które należą  jednocześnie do przedziału A i B.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1737

Wskaż liczbę, która spełnia równanie |x-8|=9

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1742
Premium

Znajdź wszystkie liczby całkowite należące do zbioru

A=\{x\in \mathbb{R}: |3x-9|>3,|x-9|<2\}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 631

Zbiór rozwiązań nierówności  | x-1| > 5 został zaznaczony na osi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 388

Rozwiąż równanie: |x-7|=\cfrac{4}{3}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1750

Wskaż liczby będące rozwiazaniem równania |5a-9|=19.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 632
Premium

 

Zbiór  zaznaczony na osi, opisuje nierówność:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 555
Premium

Wyznacz dla jakich wartości parametru p równanie

|x+7|+|x-3|=p

ma dokładnie dwa rozwiązania.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1740
Premium

Wyznacz zbiór A\cup B i zaznacz go na osi liczbowej, gdzie A=\{x \in \mathbb{R}: |3x-1|<6\}, B=\{x \in \mathbb{R}: |6x+8|<1\}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1738
Premium

Wyznacz A\backslash B, gdzie A=\{x\in \mathbb{R}:|3x-4| > 5\}, B=\{x\in \mathbb{R}:|x+2| < 3\}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 634

Rozwiązaniem równania  |x-\cfrac{1}{3}|=\cfrac{7}{5} są liczby:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 628

Zbiór rozwiązań nierówności    | x+4| \leq 1 został zaznaczony na osi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 629

Zbiór rozwiązań nierówności    | x+7| \geq 3 został zaznaczony na osi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 5

Rozwiąż i zaznacz na osi: | x-9|< 10.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1729

Oblicz wartość wyrażenia \cfrac{||x-4|+2 x|-5}{x+5}, dla x=-4.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 554
Premium

Zbiór P jest zbiorem wszystkich punktów na osi liczbowej, których suma odległości od punktów 5 i 7 jest nie większa niż 5. Wyznacz jakie punkty należą do zbioru P i zaznacz go na osi liczbowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1735

Rozwiąż równanie |3x-4|=5.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 431

Rozwiąż równanie: |x+4|=32

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 437

Rozwiąż nierówność: | x-3| \geq 11

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 385

Rozwiąż równanie: |x+5|=34

Zobacz rozwiązanie
2