Drukuj

Czym jest LaTeX?

Logo LaTeXLaTeX - jest to program kompilujący tradycyjny tekst w spójny obraz graficzny. Dzięki temu programowi możesz wstawić w równanie symbole graficzne ułatwiające czytającemu pełne zrozumienie wyrażenia matematycznego.

Przykład 1

Zapisując równanie za pomocą samych znaków z klawiatury nie będzie ono wystarczająco zrozumiałe.

np. f(x)=x^2/x+2

Taki ciąg znaków można zrozumieć na kilka sposobów:

1) f(x)=x^{\frac{2}{x+2}}

2) f(x)=x^{\frac{2}{x} + 2}

3) f(x)=x^{\frac{2}{x}} + 2

4) f(x)=\frac{x^{2}}{x+2}

5) f(x)=\frac{x^{2}}{x} + 2

Czytający może tylko domyślać się o co Ci chodziło, a używając LaTeX-a będzie miał wszystko zapisane "czarno na białym".

 

Zapamiętaj!

Aby użyć, zamienić ciąg znaków w wyrażenie należy na początku i na końcu linijki postawić znak $ (dolar).

UWAGA! Wystarczy na początku i na końcu linijki (dopiero wciśnięcie przycisku ENTER między "dolarami" może je anulować)

Przebywając na tym portalu zdążyłem zauważyć, że wiele osób wpisuje znak $ na początku i na końcu każdego wyrażenia, co psuje cały efekt.

np.

Źle: \ \frac{\ x^{2}\ }{2} \   ,pokaże się tak:  \frac{ x^{2}}{2} 

Dobrze: \ \frac{x^{2}}{2} \   ,pokaże się tak:  \frac{ x^{2}}{2} 

 

Między znakami $ wszystkie spacje są automatycznie usuwane. Dlatego aby zrobić odstęp między wyrazami trzeba wstawić \ zamiast spacji.

 

W wyrażeniu LaTeX-a możemy wstawiać nieskończenie wiele kolejnych wyrażeń.

np.

\ x^{(a+1)^{(b+2)^{(c+3)^{(d+4)^{(e+5)^{f+6}}}}}} \   ,pokaże się tak:  x^{(a+1)^{(b+2)^{(c+3)^{(d+4)^{(e+5)^{f+6}}}}}}

 

Podstawowe komendy

1. Indeks górny:

a^{n}  \rightarrow  a^{n}

2. Indeks dolny:

a_{n}  \rightarrow a_{n}

3. Dzielenie:

\frac{a}{b}  \rightarrow \frac{a}{b}

4. Pierwiastkowanie:

\sqrt{a}  \rightarrow \sqrt{a}

\sqrt[n]{a}  \rightarrow \sqrt[n]{a}

5. Stopień:

90^{\circ}  \rightarrow 90^{\circ}

6.  Delta:

\Delta  \rightarrow \Delta

\sqrt{\Delta}  \rightarrow \sqrt{\Delta}

7. Alfa i Beta:

\alpha  \rightarrow \alpha

\beta  \rightarrow \beta

8. Pi :

\pi  \rightarrow \pi

\Pi  \rightarrow \Pi

9. Nawiasy :

\rightarrow (

) \rightarrow )

[  \rightarrow [

\rightarrow ]

\{  \rightarrow \{

\} \rightarrow \}

\langle  \rightarrow \langle

\rangle  \rightarrow \rangle

10. Dopasowanie wielkości nawiasu do zawartości:

\left( \frac{\frac{a}{b} + \frac{c}{d}}{\frac{x}{y}} \right) \rightarrow \left( \frac{\frac{a}{b} + \frac{c}{d}}{\frac{x}{y}} \right)

\left\{ \frac{\frac{a}{b} + \frac{c}{d}}{\frac{x}{y}} \right\} \rightarrow \left\{ \frac{\frac{a}{b} + \frac{c}{d}}{\frac{x}{y}} \right\}

\left\langle \frac{\frac{a}{b} + \frac{c}{d}}{\frac{x}{y}} \right\rangle \rightarrow \left\langle \frac{\frac{a}{b} + \frac{c}{d}}{\frac{x}{y}} \right\rangle

11. Symbol Newtona:

{n \choose k} \rightarrow {n \choose k}

lub

\left( \begin{array}{c} n \\ k \end{array}\right) \rightarrow \left( \begin{array}{c} n \\ k \end{array}\right)

12. Granica ciągu:

\begin{array}{c} lim \\ n \rightarrow \infty \end{array}= \rightarrow \begin{array}{c} lim \\ n \rightarrow \infty \end{array}=

lub

lim_{n \to \infty}= \rightarrow lim_{n \to \infty}=

Funkcje:

1. Przedziały:

x\in(-\infty;0\rangle  \rightarrow  x\in(-\infty;0\rangle

x\in\langle0;+\infty) \rightarrow  x\in\langle0;+\infty)

2. Dziedzina:

D: x\in R \setminus \{ -1,0,1 \} \rightarrow D: x\in R \setminus \{ -1,0,1 \}

3. Wektor przesunięcia:

\vec{a}=[x;y] \rightarrow \vec{a}=[x;y]

lub

\overrightarrow{a}=[x;y] \rightarrow \overrightarrow{a}=[x;y]

4. Układ równań:

f(x)=\left\{ \begin{array}{lr} x+1 & dla \ x\in(-\infty;0) \\ x-1 & dla \ x\in\langle0;+\infty) \end{array}\right.

\downarrow 

f(x)=\left\{\begin{array}{l} x+1 & dla \ x\in(-\infty;0) \\ x-1 & dla \ x\in\langle0;+\infty) \end{array}\right.

5. Wyznaczniki:

W_{x}=\left[ \begin{array}{lccr} a & b & c & d \\ e & f & g & h \end{array}\right]

\downarrow 

W_{x}= \left[ \begin{array}{lccr} a & b & c & d \\ e & f & g & h \end{array}\right]

Alfabet grecki:

1. Małe litery:

\begin{array}{cccccccccc} \verb|\alpha| \rightarrow &\alpha     & \verb|\beta| \rightarrow &\beta    & \verb|\gamma| \rightarrow&\gamma       &\verb|\delta| \rightarrow&\delta &\verb|\epsilon| \rightarrow&\epsilon     \\ \verb|\varepsilon| \rightarrow&\varepsilon&\verb|\zeta| \rightarrow&\zeta   &\verb|\eta| \rightarrow&\eta&\verb|\theta| \rightarrow& \theta &\verb|\vartheta| \rightarrow&\vartheta   \\ \verb|\kappa| \rightarrow&\kappa    &\verb|\lambda| \rightarrow&\lambda &\verb|\mu| \rightarrow&\mu &\verb|\nu| \rightarrow&\nu& \verb|\xi| \rightarrow&\xi \\ \verb|o| \rightarrow& o    &\verb|\pi| \rightarrow&\pi&\verb|\varpi| \rightarrow&\varpi &\verb|\phi| \rightarrow&\phi &\verb|\rho| \rightarrow&\rho \\ \verb|\varrho| \rightarrow&\varrho & \verb|\sigma| \rightarrow&\sigma&\verb|\varsigma| \rightarrow&\varsigma    &\verb|\tau| \rightarrow&\tau    &\verb|\upsilon| \rightarrow&\upsilon \\ \verb|\phi| \rightarrow&\phi & \verb|\chi| \rightarrow&\chi &\verb|\psi| \rightarrow&\psi      &\verb|\omega| \rightarrow&\omega\end{array}

2. Wielkie litery:

\begin{array}{cccccccccc} \verb|\Gamma| \rightarrow&\Gamma    &\verb|\Delta| \rightarrow&\Delta&\verb|\Theta| \rightarrow&\Theta    &\verb|\Lambda| \rightarrow&\Lambda & \verb|\Xi| \rightarrow&\Xi     \\ \verb|\Pi| \rightarrow&\Pi &\verb|\Sigma| \rightarrow&\Sigma&\verb|\Upsilon| \rightarrow&\Upsilon   &\verb|\Phi| \rightarrow&\Phi &\verb|\Psi| \rightarrow&\Psi   \\ \verb|\Omega| \rightarrow&\Omega\end{array}

Operatory binarne:

Znaki - i + piszemy normalnie.

\begin{array}{cccccccccc} \verb|\pm| \rightarrow& \pm & \verb|\mp| \rightarrow& \mp & \verb|\times| \rightarrow&\times &\verb|\div| \rightarrow&\div &\verb|\ast| \rightarrow&\ast \\ \verb|\star| \rightarrow& \star & \verb|\circ| \rightarrow&\circ &\verb|\bullet| \rightarrow&\bullet &\verb|*| \rightarrow&*& \\ \verb|\cap| \rightarrow&\cap &\verb|\cup| \rightarrow&\cup &\verb|\uplus| \rightarrow&\uplus & \verb|\sqcap| \rightarrow& \sqcap  & \verb|\sqcup| \rightarrow& \sqcup \\ \verb|\vee| \rightarrow& \vee &\verb|\wedge| \rightarrow&\wedge &\verb|\setminus| \rightarrow&\setminus &\verb|\wr| \rightarrow&\wr &\verb|\diamond| \rightarrow&\diamond \\ \verb|\lhd| \rightarrow& \lhd & \verb|\rhd| \rightarrow&\rhd &\verb|\unlhd| \rightarrow&\unlhd & \verb|\unrhd| \rightarrow&\unrhd \\ \verb|\oplus| \rightarrow&\oplus &\verb|\ominus| \rightarrow&\ominus &\verb|\otimes| \rightarrow&\otimes & \verb|\oslash| \rightarrow&\oslash \\ \verb|\odot| \rightarrow&\odot &\verb|\bigcirc| \rightarrow&\bigcirc & \verb|\dagger| \rightarrow&\dagger &\verb|\ddagger| \rightarrow&\ddagger & \verb|\amalg| \rightarrow&\amalg \end{array}

\begin{array}{ccccc}\verb|\bigtriangleup| \rightarrow&\bigtriangleup & \verb|\bigtriangledown| \rightarrow&\bigtriangledown \\ \verb|\triangleleft| \rightarrow&\triangleleft &\verb|\triangleright| \rightarrow&\triangleright \end{array}

Relacje:

Znaki < i > piszemy normalnie.

\begin{array}{cccccccc} \verb|\pm| \rightarrow& \pm & \verb|\mp| \rightarrow& \mp & \verb|\leq | \rightarrow&\leq &\verb|\geq| \rightarrow&\geq\\ \verb|\equiv | \rightarrow&\equiv & \verb|\models| \rightarrow& \models & \verb|\prec| \rightarrow&\prec &\verb|\succ| \rightarrow&\succ\\ \verb|\sim| \rightarrow&\sim & \verb|\perp| \rightarrow&\perp &\verb|\preceq| \rightarrow&\preceq &\verb|\succeq| \rightarrow&\succeq \\ \verb|\simeq| \rightarrow& \simeq  & \verb|\mid| \rightarrow& \mid & \verb|\ll| \rightarrow& \ll &\verb|\gg| \rightarrow&\gg \\ \verb|\asymp| \rightarrow&\asymp &\verb|\parallel| \rightarrow&\parallel &\verb|\subset| \rightarrow&\subset & \verb|\supset| \rightarrow& \supset \\ \verb|\approx| \rightarrow&\approx&\verb|\bowtie| \rightarrow&\bowtie & \verb|\subseteq| \rightarrow&\subseteq & \verb|\supseteq| \rightarrow&\supseteq \\ \verb|\cong| \rightarrow&\cong &\verb|\Join| \rightarrow&\Join & \verb|\sqsubset| \rightarrow&\sqsubset & \verb|\sqsupset| \rightarrow&\sqsupset \\ \verb|\cong| \rightarrow&\cong &\verb|\Join| \rightarrow&\Join & \verb|\sqsubset| \rightarrow&\sqsubset & \verb|\sqsupset| \rightarrow&\sqsupset \\ \verb|\neq| \rightarrow&\neq&\verb|\smile| \rightarrow&\smile & \verb|\in| \rightarrow&\in & \verb|\ni| \rightarrow&\ni \\ \verb|\propto| \rightarrow&\propto &\verb|=| \rightarrow&= & \verb|\vdash| \rightarrow&\vdash & \verb|\dashv| \rightarrow&\dashv \end{array}

Strzałki:

\begin{array}{cccccc} \verb|\leftarrow| & \leftarrow & \verb|\longleftarrow | &\longleftarrow &\verb|\uparrow| &\uparrow \\ \verb|\Leftarrow| & \Leftarrow & \verb|\Longleftarrow | &\Longleftarrow &\verb|\Uparrow| &\Uparrow \\ \verb|\rightarrow| &\rightarrow & \verb|\longrightarrow| &\longrightarrow &\verb|\downarrow| &\downarrow \\ \verb|\Rightarrow| &\Rightarrow & \verb|\Longrightarrow| &\Longrightarrow &\verb|\Downarrow| &\Downarrow \\ \verb|\leftrightarrow| &\leftrightarrow & \verb|\longleftrightarrow| &\longleftrightarrow & \verb|\updownarrow| &\updownarrow \\ \verb|\Leftrightarrow| &\Leftrightarrow & \verb|\Longleftrightarrow| &\Longleftrightarrow & \verb|\Updownarrow| &\Updownarrow  \\ \verb|\nearrow| &\nearrow & \verb|\nwarrow| &\nwarrow \\ \verb|\searrow| &\searrow & \verb|\swarrow| &\swarrow \\ \verb|*s| &*s & \verb|\ddots| &\ddots & \verb|*s| &\vdots\end{array}

 \leftarrow

Źródło:

Ten poradnik powstał na podstawie dokumentu David Carlisle'a z Manchester University oraz własnych testów i doświadczeń.  Rozpowszechnianie tego poradnika bez wiedzy autora lub administratora serwisu jest niedozwolone.

Autor: D_mek

 


9 komentarzy

 1. Default avatar
  flagelle 24.04.2012 15:21

  Nie rozumiem, użyłam LaTeX'a przy pisaniu rozwiązania do zadania, dałam znaczek $ na początku i końcu linijek i wcale nie zamieniło mi tego na znaki matematyczne. O co chodzi? :(

 2. Default avatar
  flagelle 24.04.2012 15:22

  O, już się zmieniło =)

 3. Abaddon24 20111123224018 thumb
  Abaddon24 05.05.2012 13:56

  Nie ma do tego jakiegoś edytora , programu który by ułatwiał pisownie ??

 4. D mek 20120307223004 thumb
  d_mek 05.05.2012 20:48

  Jak się wprawisz w pisaniu, to nawet szybko idzie ;) a nawet jakby był taki edytor, to jak go sobie wyobrażasz?

 5. Abaddon24 20111123224018 thumb
  Abaddon24 05.05.2012 21:03

  tak jak działają inne edytory np. do HTML. , c++ itp.
  są takie gdzie , klikasz dwa znaki i wyskakuje ci okienko z podpowiedziami
  wybierasz strzałką i klikasz enter i ma się ponad połowę napisane , a nie ze trzeba szukać i sprawdzać 5 razy czy dobrze się napisało

 6. Pola90 20121107092546 thumb
  Pola90 15.11.2012 18:28

  dlaczego zawsze mi wyskakuje to czerwone okienko nie mogę dodać żadnego zadania !

 7. Tamponiik 20140304202759 thumb
  tamponiik 05.03.2014 16:07

  Jak ja mam to ściagnac ; / bo jakos nie bardzo wiem jak ; p HELP :(

 8. Default avatar
  GZ1111 04.11.2014 09:38

  A gdzie jest Latex...? Jak go uruchomić ???

 9. Default avatar
  zauroczooona 10.02.2015 14:46

  czemu nie mogę dodawać zadań? cokolwiek wpisze wywala mi bład 405

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować aby dodać komentarz