Wybierz dział:

Zadanie 7563 (rozwiązane)

\int \frac{3x-3}{x^{2}-x-2}

Zadanie 7562

\int \frac{13x-1}{x^{2}-7x+12}

Zadanie 3719 (rozwiązane)

Wyznacz równanie płaszczyzny stycznej do powierzchni
z=\frac{ln(x+2y)}{1+arctgy}
nad punktem x0=1, y0=0